Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szorstkość nawierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2007 nr (4) 272--290
EN In the article measurement of parameters of concrete surface is presented.
2
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2016 Z. 22 (172) 142-148
PL W artykule omówiono przykładowe rozwiązania konstrukcji ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Częstochowa. Przedstawiano również dla wybranych nawierzchni badania odporności na poślizg jako podstawowy wskaźnik bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszym[...]
EN The article discusses examples of solutions construction of pedestrian-cycling in the city of Czestochowa. Presented for selected surfaces of resistance to slip, as the primary indicator of the safety of cyclists and pedestrians. The study shows that the best indicator of the roughness PTV, that in [...]
3
63%
Drogownictwo
2016 nr 5 165--170
PL W artykule przedstawiono kryteria i metodologię pomiarów szorstkości (współczynnika tarcia) na nawierzchniach dróg publicznych w Norwegii. Zaprezentowano sprzęt stosowany w przeszłości oraz jego najnowsze wersje, opracowane w kooperacji z innymi krajami z regionu Skandynawii.
EN In the paper, there have been presented the criteria and methodology of skid resistance (coefficient of friction) measurements on the public road pavements in Norway. The equipment used in the past has been presented as well as its newest versions, developed in co-operation with other countries from[...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1427--1432
PL Droga oraz warunki atmosferyczne oddziaływujące na nią to jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przeciwpoślizgowość drogi należy do najważniejszych parametrów. Nawierzchnia o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych, umożliwia nie tylko poruszanie się pojazdu według za[...]
EN The road and atmospheric conditions affecting it is one of the basic factors of safety in road traffic and slip resistance of the road is one of the most important parameters. Surface high anti-skid properties, it makes it possible not only to move the vehicle according to the trajectory, but also a[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1433--1438
PL Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, podstawowe trzy to: zachowanie kierującego pojazdem, stan techniczny pojazdu, oraz droga i warunki atmosferyczne panujące na niej. Stan techniczny nawierzchni drogi, jej właściwości przeciwpoślizgowe to z punktu widzenia infrastruktury drogo[...]
EN Traffic safety depends on many factors, basic three are: the behavior of driving a vehicle, the technical condition of the vehicle and the road and weather conditions prevailing on it. The technical condition of the road surface, the competent skid-Justice from the point of view of road infrastructu[...]
6
45%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 29-38
PL Szorstkość jest jedną z cech eksploatacyjnych nawierzchni sztucznych (drogowo-lotniskowych) mającą istotny wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania. Wyznacznikiem szorstkości jest współczynnik tarcia nawierzchni. Metodyka pomiarów stosowana w lotnictwie jest regulowana przez wytyczne ICAO i rozróżnia[...]
EN Friction is one of the operational factors of artificial pavements (road-airfield) which has vital influence on safety of operation. Friction indicator is surface friction coefficient. Methodology of measurements used in runway measurements is standardized through ICAO guidelines, which specify cali[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last