Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkolnictwo zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL O sukcesie każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa decydują w głównej mierze trzy fundamentalne obszary działania: poziom organizacyjny, technologiczny, a przede wszystkim, zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na podnoszenie poziomu intelektualnego pracowników i motywowanie ich do profesjonalne[...]
EN The success of each modern enterprise depends on three elementary areas of activity: organisational and technological level and the most of all human resources management focusing on improving the intellectual level of his workers and motivating them for professional and mental bounded with their fi[...]
2
88%
Przegląd Komunalny
2014 nr 4 42--43
PL Przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu operatora odpadami i recyklingu poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu to główny cel projektu realizowanego obecnie w subregionie radomskim.
3
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule opisano historię szkolnictwa zawodowego w Polsce od powstania kolei na ziemiach polskich do chwili obecnej. Autor zwraca uwagę na szkody, jakie przyniosła niezbyt przemyślana reorganizacja tej dziedziny. Podkreśla, że majątek, który ongiś został zainwestowany w szkoły, powoli ulega dekapi[...]
EN The history of technical professional education in Poland, from the beginning of railways at Polish territory up to the present have been described in the paper. The author has pointed at damages caused by the rush decision of education system restructuring. The capital invested in schools is now lo[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono aktualny stan szkolnictwa zawodowego w naszym kraju po jego zreformowaniu i propozycje jego naprawy.
EN In the article one introduced the current condtion of professional educa-tion system after reforming and its repairs suggestions.
5
75%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
6
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 23 221--228
PL W publikacji przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w szkolnictwie ponadgimnazjalnym zawodowym. Szczególną uwagę poświęcono nowej strukturze programów nauczania – głównie w zawodach z branży TSL – pod kątem odniesień do założeń CSR. Następnie dokonano analizy zapisów tych doku[...]
EN The paper presents the most important changes that have been made in vocational upper secondary education. Particular attention was paid to the new structure of the curriculum - primarily in the competition of the TSL sector - in terms of their new structure and references to the principles of CSR. [...]
7
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2008 Nr 1 63--80
PL W niniejszym artykule autor podjął próbę określenia związków polskiego systemu szkolnictwa pożarniczego z określonymi ideologiami edukacyjnymi charakterystycznymi dla ładu społeczno-gospodarczego przed i po 1989r. w Polsce. Zasadnicze rozważania poprzedza analiza zjawiska strategii edukacyjnej rozpa[...]
EN In the present paper the author tries to describe the connections between Polish fire education system and various educational ideologies, so characteristic for social and economic situation of Poland before and after 1989 year. The paper begins with the deep analysis of the phenomenon of educationa[...]
8
63%
Świat Obrabiarek
PL Przy blisko 15 proc. poziomie bezrobocia (14,9 procent w grudniu 2006 r.) rozpędzona gospodarka zderzyła się z problemem braków kadrowych. Już co dziesiąte nowo utworzone stanowisko czeka na pracownika. Na koniec września 2006 r. urzędy pracy dysponowały 61,7 tysiącami ofert, z czego 17 tys. nie był[...]
9
63%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 80--85
PL W artykule przedstawiono informacje na temat trzech projektów dydaktyczno-badawczych z zakresu nauczania w budownictwie, których partnerem jest Polish British Construction Partnership. Opisano następujące projekty: Leonardo da Vinci pt. Archaeology and Construction Engineering Skills (ACES, lata 200[...]
EN Paper presents development of educational tools for construction industry within the Leonardo da Vinci (LdV) and Scholarship and Training Fund (EEA Financial Mechanism FSS) projects conducted by Polish British Construction Partnership, Ltd. Assumptions and results for three projects will be presente[...]
10
63%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 2 359--364
PL Standardy wyższego kształcenia zawodowego w szkołach na Łotwie przewidują, że w programie nauczania tych szkół edukacja środowiskowa stanowi odrębny przedmiot nauczania. Jednak w praktyce brak jest materiałów dydaktycznych do prowadzenia w tych szkołach nauki chemii i edukacji środowiskowej. Problem[...]
EN The standard of professional high school education in Latvia envisages including environmental education in the contents of professional schools as a separate subject, however, we see in practice that there are not teaching materials in chemistry education and environmental education provided for pr[...]
11
63%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
12
63%
Acta Poligraphica
2017 Vol. 10 55--66
EN Analysis of the current situation in graphic arts vocational education, as taught in Polish high schools. Changes resulting from the governmental education reform. Diagnosis of deteriorating condition of youth education as well as adequacy of educational programs with changes in the graphic arts ind[...]
13
63%
Elektro Info
2014 nr 5 77--79
PL Artykuł przedstawia obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano genezę obecnie obserwowanego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Artykuł prezentuje również spo[...]
EN The paper discusses the current situation of vocational education in Poland. It analyses the condition of this education before the political transformation and compares it to the current situation. The genesis of the crisis currently observed in vocational education has been presented. The paper [...]
14
51%
Świat Obrabiarek
PL Z uwagi na zaniedbania szkolnictwa zawodowego i jego marginalizację w ostatnich latach, doszło do poważnego naruszenia równowagi między szkolnictwem zawodowym a ogólnokształcącym.
15
45%
Świat Obrabiarek
PL Zarówno uczniowie technikum jak i szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie (woj. łódzkie) korzystają z możliwości stwarzanych przez europejską wspólnotę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last