Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkło laminowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Szkło laminowane wytwarzane jest w większości przypadków przy zastosowaniu folii PVB lub EVA. Przynosi to jednak wymierne efekty głównie przy produkcji przemysłowej dużych partii, w miarę jednolitych wyrobów. Natomiast w wielu nietypowych zastosowaniach szkła laminowanego użycie technologii laminowa[...]
2
80%
Świat Szkła
PL Każdy czytelnik 'Świata Szkła" wie zapewne czym jest szkło laminowane i niejednokrotnie spotkał się z nim. Najprościej mówiąc jest to szkło składające się z co najmniej dwóch tafli szkła połączonych za pomocą folii PVB. PVB jest skrótem używanym dla oznaczenia substancji nazywanej poli-winylo-butyra[...]
3
80%
Świat Szkła
PL Standardowe, laminowane szyby o dużych formatach, dostępne na rynku powstają przy użyciu folii PVB na specjalnych liniach technologicznych, których koszt wynosi 200 000 division sign 1 000 000 euro. Cięcie takich szyb jest utrudnione i wymaga specjalistycznych urządzeń. Spajanie szyb może odbywać si[...]
4
80%
Świat Szkła
2006 nr 2 [94] 51-57
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki testów porównawczych ścinania uzyskane w toku przeprowadzonych badań obejmujących próbki szkła laminowanego zawierającego przekładki wykonane z różnych rodzajów folii poliwinylobutyralowej (PVB) oraz z kopolimeru etylenu z octanem winylu (EVA). Próby ści[...]
5
80%
Świat Szkła
PL Ponieważ nanocząstki wykazują zdolność selektywnej spektralnie absorpcji światła przy jednoczesnym minimalnym jego rozproszeniu, można je wykorzystywać w charakterze domieszek do folii wykorzystywanej jako przekładka w produkcji szkła laminowanego w celu ograniczenia zjawiska nagrzewania się pomiesz[...]
6
80%
Świat Szkła
2018 R. 23, nr 12 33--41, 45
7
70%
Świat Szkła
2005 nr 4 [85] 76-80
PL Trwa proces dostosowania przepisów i norm przedmiotowych do unormowań unijnych. W dziedzinie budownictwa podstawowym dokumentem jest Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów bu[...]
8
70%
Świat Szkła
PL Firma DSS Recykling została założona w 1994 r., jako jedna z pierwszych firm działających w Polsce w dziedzinie zbiórki odpadów ze szkła płaskiego. Na początku zajmowała się głównie transportem odpadów szklanych, jednak dynamiczny wzrost ilości pozyskiwanych odpadów spowodował, że już w 1997 roku u[...]
9
70%
Świat Szkła
10
70%
Świat Szkła
2019 R. 24, nr 5 38, 40--45
11
61%
Świat Szkła
2010 nr 5 [141] 41--42, 44
12
61%
Świat Szkła
2013 R. 18, nr 9 38--42
13
61%
Świat Szkła
PL W szklanych wyrobach stanowiących wyposażenie wnętrz, jak również występujących w architektonicznych konstrukcjach, stosowane jest szkło laminowane - przynosi to wiele korzyści, do których możemy zaliczyć.
14
61%
Świat Szkła
PL Zastosowanie w architekturze dużych powierzchni przeszklonych pozwala na optyczne powiększenie pomieszczeń, lepsze wykorzystanie światła słonecznego, podniesienie komfortu i estetyki wnętrz. Upowszechnienie się przeszklonych konstrukcji budowlanych stało się możliwe dzięki postępowi technologicznemu[...]
15
61%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 3 46--49
16
61%
Świat Szkła
17
61%
Świat Szkła
18
61%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 4 15--17
19
61%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 1 37--41
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 185-187
PL W artykule omówiony został bardzo istotny problem dotyczący recyklingu szkła pochodzenia motoryzacyjnego wynikający częściowo z mało precyzyjnej m.in. w tym zakresie ustawy recyklingu samochodów w Polsce. Czy bezwzględnie ponosić kilkukrotnie wyższe koszty uzdatniania szyb z SWE (samochody wycofane [...]
EN The article discusses the dilemma for the origin of the automotive glass recycling due in part to low precision in this area car recycling law in Poland. Is absolutely bear the cost of treatment several times higher glass recycled from cars to re manufacture in the industry at the same time saving o[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last