Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkła fluoroindowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono metody otrzymywania grupy szkieł fluoroindo-wych domieszkowanych jonami wybranych lantanowców (Pr, Tm, Eu, Er, Ho). Celem było uzyskanie materiałów na źródła laserowe oraz wzmacniacze optyczne w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni. Składy chemiczne wybranych zestawów przedstaw[...]
EN The methods of fabrication of selected fluoroindate glasses doped with some lanthanide ions (Pr, Tm, Eu, Er, Ho) were discussed in the paper. The group of fluoroindate glasses were designed as laser sources and optical amplifiers in medium and far infrared range. Composition of the selected fluoride[...]
2
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
3
44%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Wieloskładnikowe szkła fluoroindowe są obiecującym materiałem do otrzymywania włókien optycznych mających zastosowanie w zakresie średniej podczerwieni. W wyniku aktywowania szkieł jonami ziem rzadkich stają się przydatne w konstrukcji lasera niebieskiego, konwertora promieniowania podczerwonego na [...]
EN Multicomponent fluoroindate glasses are promising materials for ultra-low loss mid-infrared optical fibers. Upon doping with rare earth ions, fibers are suitable for the development of blue lasers, tunable lasers, up-conversion lasers, high power laser materials and optical amplifiers for telecommun[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last