Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkółkarstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 18-20
PL Centralna Polska, a zwłaszcza Mazowsze, to dominujący pod względem powierzchni upraw region produkcji szkółkarskiej. Siłą stymulującą ten rozwój jest stolica kraju, przyciągająca nie tylko międzynarodowy biznes i najbogatszych inwestorów, ale także generująca największy spośród polskich miast popyt [...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 14-16
PL Na południu kraju intensywnie rozwinęła się produkcja szkółkarska. Największe jej skupisko znajduje się w woj. śląskim, zwłaszcza na Podbeskidziu, którego stolicą jest Bielsko-Biała. Liczne szkółki znajdują się również w okolicach Pszczyny, Ustronia oraz innych miasteczek, np. Żor i Wodzisławia.
3
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 81-82
PL Dobry jakościowo produkt (roślina) daje największe szanse na przyjęcie się i utrzymanie nowych nasadzeń. Doskonale sprawdza się tu zasada, że "kto tanio płaci, płaci dwa razy". Rośliny o zaniżonej jakości częściej chorują, wyglądają mniej efektownie, a znaczna ich część zamiera nie przyjmując się.
4
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 10 58-58
PL Przełom sierpnia i września zwrócił uwagę na otaczającą nas zieleń i to nie tylko z powodu nostalgii po kończących się urlopach, ale także za sprawą wydarzeń na terenie Warszawskiej SGGW. Słoneczna pogoda powitała gości zorganizowanej na zielonych terenach uczelni wystawy, jakby przytakując jej idei[...]
5
63%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 12 1360--1365
PL Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w uprawie kontenerowej materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych. Każdy z nawozów należy stosować w ściśle określonej dawce, dostosowanej do potrzeb pokarmowych roślin. W pracy przedstawiono wyniki, aplikacji nawozów do kontenerów za [...]
EN Fertilizing is one of the most important agro-technological treatments in the container cultivation of the gardening materials of the ornamentals. One should apply every of fertilizers in closely determined dose, adapted for needs of nutritional plants. At the work results were presented, of applica[...]
6
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 4 35--42
PL Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w uprawie kontenerowej materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych. Rosnące zainteresowanie mikoryzą powoduje konieczność skorelowania rodzaju i ilości nawozu o spowolnionym działaniu. Nawozy aplikowane są do kontenerów za pomocą aplika[...]
EN Fertilization is one of most important agricultural treatments in the nursery cultivation of ornamental plants in containers. Increasing interest in the mycorrhica makes necessary to correlate the kind and quantity of the fertilizer of delayed effect. The fertilizers were applied to containers by me[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last