Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szeregowanie i alokacja zadań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby realizacji procesu alokacji i szeregowania zadań jednoprocesorowych i dwuprocesorowych w trójprocesorowym systemie heterogenicznym. Założono, że podlegające procesowi szeregowania zadania są zadaniami przeznaczonymi dl[...]
EN In the paper we propose implementation of evolutionary computations for the purpose of uniprocessor and biprocessor task scheduling and allocation in a three-processor heterogeneous system. It is assumed that the tasks that are to be scheduled are arbitrary processors tasks. Moreover, these tasks ar[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W pierwszej części artykułu zamieszczono wprowadzenie w problematykę szeregowania zadań w k[...]
EN In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we give an introduction to the field of task scheduling in real-time systems. In part[...]
3
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule rozważono problematykę szeregowania zadań wieloprocesowych, związanych z dziedziną przetwarzania obrazów, dla wieloprocesowego układu TMS320C80. Rozważony został problem szeregowania zbioru niezależnych zadań wieloprocesowych dla trzech procesorów DSP, wchodzących w skład układu TMS320C80[...]
EN In the paper the problem of multiprocessor tasks scheduling for the image processing multiprocessor device the TMS320C80 is discussed. The problem of scheduling of independent multiprocessor tasks set for three DSP processors is examined. The main purpose is to find the optimal schedule of uniproce[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W drugiej części artykułu zamieszczono uzyskane wyniki obliczeń ewolucyjnych dla procesu al[...]
EN In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we present the results obtained for tasks allocation process in heterogeneous multipr[...]
5
84%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule dokonano przeglądu rozwiązań stosowanych w analizie i projektowaniu współczesnych systemów komputerowych czasu rzeczywistego. W artykule wprowadzono podstawowe pojęcia i koncepcje związane z dziedziną przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Szczególną uwagę zwrócono na te zagadnienia,[...]
EN The paper surveys the state of the art in real-time computing. In the paper some basic concepts related with real-time computing field are introduced. Further the basic key issues in the design of real-time systems are identified. Solutions proposed in literature for tackling these issues are also b[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last