Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy sterowania ruchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia przegląd zagadnień związanych z opracowywaniem optymalnych strategii sterowania w miejskich systemach sterowania ruchem (UTC systems). Zwraca się uwagę na złożoność zadania optymalizacji i metody jego uproszczenia. Cechy obecnie stosowanych, w wielu sieciach transportowych, adapt[...]
EN The paper presents a review of problems which are encountered in developing optimal control strategies for UTC systems. The complexity of optimising traffic control is emphasised and ways of reducing it are presented. Features of currently applied, in many transport networks, adaptive control strate[...]
2
80%
Logistyka
3
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 23--36
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, które miały na celu analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność przejazdu tramwajów na odcinku od ulicy Lipińskiego do pętli Czerwone Maki w Krakowie. Uzyskane dane posłużyły do obliczenia liczbyzatrzymań tramwajów spowodo[...]
EN The main purpose of research was to analyse influence of traffic control system performance on fluency of trams movement at section from Lipińskiego street to Czerwone Maki street in the Krakow. The outcomes of research have been presented in the paper. Data collected during survey were used to calc[...]
4
61%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 11 35--40
PL Artykuł porusza tematykę systemów sterowania ruchem, których wdrażanie na obszarach miejskich pozwala zwiększyć efektywność funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Przeprowadzono badania, które miały na celu analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność przejazdu tram[...]
EN The article discusses issues of traffic control systems which implementation in the urban areas enables to rise effectiveness of public transport operation. The researches aimed to analyze traffic control system impact on smoothness of trams’ flow in the section from the Lipińskiego street to the Cz[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 130--134
PL W pracy zaprezentowano i przeanalizowano współczesne urządzenia informacyjne dedykowane pasażerom oraz urządzenia wizualizacji nowoczesnych systemów sterowania ruchem obsługiwane przez dyżurnych ruchu, w aspekcie ich widoczności i czytelności. Urządzenia informacyjne dla pasażerów powinny być umiesz[...]
EN Then is presented and analyzed some modern devices dedicated to the passengers and the devices of the visualization of the modern systems of traffic control served by duty traffic, in the aspect of their visibility and legibility. Information devices for passengers should be placed in traveller serv[...]
6
41%
Logistyka
2014 nr 6 3374--3383
PL W referacie przedstawiono wyniki pilotowych badań nad wpływem cyklicznych aktualizacji bazowych programów sygnalizacji świetlnej na efektywność adaptacyjnych systemów sterowania ruchem. Zwykle programy bazowe dla skrzyżowań objętych systemami zarządzania ruchem są opracowywane w formie bibliotek pro[...]
EN The paper presents the results of pilot studies on the effects of cyclical actualization of base traffic control programs on the effectiveness of adaptive traffic control systems. Usually base programs for intersections under traffic management systems are being developed and grouped in program libr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last