Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy radionawigacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodesy and Cartography
PL W artykule przedstawiono sekwencyjną metodę integracji parametrów nawigacyjnych pochodzących z niejednoczesnych pomiarów nawigacyjnych. Zaproponowany w niej algorytm estymacji współrzędnych pozycji jest ogólny i zawiera w sobie dwa przypadki opracowywania pomiarów - jednoczesnych i niejednoczesnych.[...]
EN The sequential method of integrating navigational parameters obtained from nonsimultaneous navigational measurements is presented. The proposed algorithm of position coordinates estimation is general and includes two modes of data processing - from simultaneous and non-simultaneous measurements. It [...]
2
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 2-3 72-76
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów radionawigacyjnych GPS i GLONASS. Dokonano porównania wybranych ich właściwości, takich jak: przebieg rozwoju, charakterystyka segmentów, parametry przesyłanych sygnałów oraz struktura danych nawigacyjnych.
EN General characteristics of GPS and GLONASS radionavigation systems have been presented. These systems have been compared in terms of their: evolution, segments, transmitted signals' parameters and navigation data structure.
3
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W początkowej części niniejszego artykułu omówiono podstawowe zadania stawiane radiolokacji lotniczej bliskiego zasięgu i współpracującym z nią systemom radionawigacyjnym wspomagającym lądowanie samolotów. Podano najważniejsze z wymagań sformułowanych przez ICAO dla lotnisk I, II i III kategorii. Ja[...]
EN At the beginning of this paper the fundamental international regulations established by ICAO for airports of I, II and III categories are described. Next, there are presented principles of operation of common VHF and microwave systems which are in widespread use today for precise approach and landin[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 131--140
EN The paper contains an analysis of the causes of aircraft delays at the main airports in Poland. Due to the fact that for several years there has been a large increase in the volume of air traffic, generates operational and organisational problems related to aircraft servicing, both at the airport an[...]
5
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 1 11-15
PL W latach ostatniej dekady minionego wieku pozycja użytkownika była określana za pomocą licznych metod wykorzystujących fale radiowe. takich jak naziemne systemy radionawigacyjne (NSRN), w tym radionamierzanie i radar oraz nawigacyjne systemy satelitarne (NSS). Przełom wieków przyniósł jednak wiele i[...]
EN In the last decade of the past century the user's position was obtained from many specialized electronic position-fixing systems, as terrestrial radionavigation systems (TRNS) in this radio direction finding systems and radar, and satellite navigation systems (SNS). The turn of the 215* century gave[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono koncepcję testera odbiornika VOR, systemu COMM i odbiornika lLS z uwzględnieniem systemów LOC i GS, przeznaczonego do testowania nawigacyjnych i komunikacyjnych układów pokładowych samolotów. Przedstawiono podstawowe założenia, a następnie wybraną koncepcję konstrukcji test[...]
EN The article presents an idea of test set of receiver VOR, the COMM system and receiver ILS with regard to LOC and GS intended to test navigation and communication systems of planes. The paper gives a basic foundations and then selects construction idea of the test set. High frequencies systems emplo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last