Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy klastrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Obecnie rozwój usług internetowych osiągnął etap, w którym oczekuje się od nich gwarancji dostępu oraz prawidłowego działania. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat gwarancji jakości usług (QoS) dla serwisu intemetowego opartego na systemie klastrowym. Założon[...]
EN A stage has at whitch availability and performance guarantees are expected of these web i services. In the paper is presented information to provide Quality of Service (QoS) guarantee | for cluster-based Internet service. It is assumed that the internet service is largely independent of the serv[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Równoległa realizacja obliczeń analizy stanów dynamicznych obwodów elektrycznych bazuje na diakoptycznym podziale obwodu na pod-obwody, które w określonych krokach czasowych obliczane są niezależnie od siebie. Każdy taki proces charakteryzuje się dużą złożonością obliczeniową, która w trakcie proces[...]
EN A parallel process of computation of dynamic processes in the electric circuits is based on a diakoptic theory of the portioning of the circuit into the sub-circuits, that are computed independent of each other, in the fixed time intervals. Every process is defined by the complexity of computation. [...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono wstępne rezultaty badań dotyczących poszukiwania efektywnych aplikacji algorytmów obliczeniowych w systemach klastrowych. Rozważania prowadzono na bazie wybranej grupy algorytmów programowania dynamicznego. Dotyczyły one między innymi różnych sposobów organizacji komuni-kacj[...]
EN The paper concerns problems associated with an analysis of the possibility of the efficient implementations of computation in the cluster system. On the basis of a selected group of dynamic programming algorithms, a number of factors have been analysed affecting efficiency of parallel computations, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last