Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 178
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy informatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 21 7-17
EN The article emphasizes the diversity of current information system classifications. Seven classification schemas are presented and discussed. Two of them are proposed by S. Alter. The first identifies information system categories related to specific functional areas of business while the second inf[...]
2
63%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 153-164
PL Artykuł przedstawia metody projektowania edukacyjnych serwisów internetowych według podejścia użyteczności systemów informatycznych. Ogólnie, użyteczność określa jakość interakcji człowieka z systemem informatycznym. Podejście to jest stosowane w projektowaniu interfejsu urządzeń elektronicznych, op[...]
EN This paper presents the design methods of educational internet services according to the usability of computer systems approach. Generally, the usability defines the quality of a human interaction with a computer system. This approach is applied in projecting the interface of electronic devices, sof[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 21 167-180
EN The information systems can be the most important source of danger for every organization. The safety policy concentrates on development of rules, finding factors, which have to be overcome, and on the methods, which ensure the safety running and development of computer application.
4
63%
Energetyka
2011 nr 4 242-244
5
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dn. 4 października 2007 r. grupa MAN Nutzfahrzeuge Gruppe oficjalnie otworzyła nową montownię samochodów ciężarowych typu ciężkiego - o masie ponad 16 t - w Niepołomicach koło Krakowa. Po raz pierwszy firma MAN zastosowała technologię sieciową i sterującą, jak również systemy I/O (wejścia/wyjścia)[...]
6
63%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 229-233
7
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 12 67-84
EN This paper contains a description of a method that allows economic events registering, called transactions in this article, used for financial-accounting and management aims. The registry is based on active economical transactions, that means keeping all data - source documents together with their c[...]
8
63%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
PL Niniejszy artykuł jest próbą opisania sposobów i metod podwyższających poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych. Przedstawia zarys problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem polityki bezpieczeństwa, przybliża także podstawowe zagadnienia dotyczące zabezpieczania systemów: dostępność, int[...]
EN The following article is an attempt of describing of the ways and methods of increasing the information systems' security level. It contains a short description of the process of creating a security policy and the methods of its implementation. The article describes and explains basic problems relat[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 15 41-48
DE Der Zugang zur hoch Technologie ist heute kein Problem im Vergleich mit der Auffindung und Erhaltung in der Firma der hochqualifizierten Mitarbeiter. Zur Zeit steht der Mensch im Brennpunkt des Interesses des globalen Wettbewerbs, als der relevan-teste Produktionsfaktor und gleichzeitig der wertvoll[...]
10
63%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
1999 T. 2, z. 3/4 108-115
PL W pracy zdefiniowano polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych i przedstawiono podstawowe cele zarządzania nimi. Problemy definiowania, analizy, projektowania i modyfikacji polityk bezpieczeństwa zilustrowano wykorzystując technologię Domain and Type Enforcement. Omówiono możliwość wykorzysta[...]
EN The term security model is used to describe any formal statement of a system's confidentiality, availability of integrity requirements. The more limited meaning of this term specifies a particular mechanism for enforcing confidentiality, called access control. In this paper the term security policy [...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 255-263
PL Artykuł przedstawia nowa koncepcję organizacji systemu informatycznego dla potrzeb zarządzania i pracy w elektrowniach lub zespołach elektrowni. Obecne zmiany systemu energetycznego powodują konsolidacje wytwórców i tworzenie globalnych koncernów energetycznych wobec czego istnieje konieczność powst[...]
EN The paper presents new concept of Management Information System (MIS) organization in power plant and power concern. New policy on Polish energy market strongly speed-up consolidation of generators into power concerns. Therefore in several enterprises kind of Remote Management Centers will be create[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono główne przyczyny wprowadzania narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie eksploatacji w KWB Turów. Omówiono kolejne etapy budowy systemu informatycznego, począwszy od stworzenia numerycznej mapy wyrobisk górniczych poprzez bazę danych geologicznych, numeryczny model geologic[...]
EN The article shown the main reasons of the implementation of the computer devices responsible for mining design in the Turów mine. Described in this article are the steps of building a computer system as a whole. It began with creating a digital terrain model (DTM) of the mine, through building a ge[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Projektowanie aplikacji Industrial Application Servera opiera się na wykorzystywaniu szablonów obiektów. Szablony te są dostępne dla projektanta pracującego w środowisku projektowym ArchestrA IDE.
14
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W 2004 roku firma Wonderware zaprezentowała nowatorską koncepcję otwartego, obiektowego i rozproszonego oprogramowania przemysłowego, która została nazwana architekturą ArchestrA. Jest ona oparta na technologii Microsoft.NET i stanowi przełom na rynku przemysłowych systemów informatycznych.
15
63%
Logistyka
2006 nr 3 65-66
16
63%
Logistyka
2004 nr 5 23-26
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją dwóch publikacji: "Magazynowe systemy informatyczne - funkcjonalnośc systemów" i "Magazynowe systemy informatyczne - metodyka doboru", zamieszczonych w poprzednich numerach "Logistyki".
17
63%
Logistyka
2004 nr 6 41-43
PL Warunkiem koniecznym tworzenia międzynarodowych logistycznych łańcuchów dostaw jest powiązanie systemów informatycznych firm - ogniw łańcucha i zbudowanie sieci informatycznej.
18
63%
Logistyka
2004 nr 4 31-32
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji "Magazynowe systemy informatyczne - funkcjonalność systemów" zamieszczonej w poprzednim numerze "Logistyki".
19
63%
Logistyka
2003 Nr 4 47-49
PL Przedostatni odcinek zapasów z zapasami w systemach informatycznych obejmował opisanie nieco bardziej wyrafinowanych rozwiązań informatycznych niż zwykłe ewidencjonowanie zapasów. W obecnym odcinku autor charakteryzuje najbardziej wyrafinowane podejście do zapasów, jakie zostało zaimplementowane w j[...]
20
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 266-273
PL W artykule podjęto próbę określenia roli systemów informatycznych klasy ERP w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym. Ściśle określono funkcję użyteczności personalnej w MSP, a następnie pokazano proces zarządzania tak zdefiniowaną wiedzą. Sformułowano, na podstawie przeprowadzonych badań, pr[...]
EN It this paper the role of ERP system in the intellectual capital management process is presented. The personnel usefulness function for the m-th employee in the n-th functionality area in the SMEs is strictly described. Based on the research result, the intellectual capital management process in SME[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last