Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy chłodzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Na przykładzie budowanych eksperymentów dla akceleratora LHC pokazano specyfikę problemów związanych z wymaganiami dotyczącymi układów chłodzenia detektorów cząstek. Szczególnie dokładnie omówiono systemy chłodzenia detektora wewnętrznego eksperymentu ATLAS. Systemy chłodzenia muszą zapewnić ewakuac[...]
2
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 4 159-165
PL Część trzecia artykułu poświęconego aspektom techniczno-ekonomicznym zastosowania dwutlenku węgla i amoniaku w kaskadowym systemie chłodzenia, na przykładzie wybranego obiektu przemysłowego. W części drugiej publikacji ( "TCHK" nr 3/2008 ) przedstawiono charakterystykę techniczną i cieplną obiektu s[...]
EN This is the third part of the series of papers dealing with the technical and economical aspects of application of carbon dioxide and ammonia in the cascade cooling systems on the basis of the exemplary industrial system. The second part of the paper (" TCHK" No. 3/2008) dealt with technical and the[...]
3
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2009 nr 8 286-291
PL Artykuł poświęcony modernizacji systemu chłodzenia wtryskarek zainstalowanych w linii technologicznej zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne. W części wstępnej omówiony został proces formowania wtryskowego oraz przebieg cyklu w procesie wtryskiwania tworzywa. Przedstawiona została charakterystyk[...]
EN The paper deals with the problem of modernization of cooling system for injection moulding machines in a plastics processing plant. The injection moulding process is described and the technology used in the factory is characterized. The existing cooling system is analyzed. The cooling demand is esti[...]
4
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2009 nr 10 368-370
PL Artykuł poświęcony modernizacji systemu chłodzenia wtryskarek zainstalowanych w linii technologicznej zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne. W jego części pierwszej (" TCHK", nr 8/2009) przedstawiono między innymi charakterystykę technologiczną rozważanego obiektu wraz z opisem i krytyczną ocen[...]
EN The paper deals with the problem of modernization of cooling system for injection moulding machines in a plastics processing plant. In the first part of paper ("TCHK" nr 8/2009) the injection moulding process has been described and the technology used in the factory has been characterized. The exist[...]
5
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 11 447-452
PL W artykule zaprezentowano nowoczesne systemy chłodzenia stosowane w mleczarniach. W jego części wstępnej autor rozpatruje wybrane syntetyczne czynniki chłodnicze i porównuje ich własności cieplno-użytkowe z amoniakiem. Przedstawia charakterystyki kilku istniejących rozwiązań systemów chłodzenia w wy[...]
EN Modern cooling systems applied in diaries have been described in the paper. The selected synthetic refrigerants have been characterized. These refrigerants have been compared with ammonia. The features of selected cooling systems in diaries along with technical assessment have been presented. The ex[...]
6
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2002 nr 9 350-353
7
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 6-7 271-280
PL Artykuł poświęcony sposobom chłodzenia i przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepu. W jego części pierwszej („TCHK” nr 3/2012, s.126) zwrócono uwagę na mechanizm niedokrwienia bezpośrednio wpływający na okres przechowywania organu. Omówiono m. in. sposoby chłodzenia, a w tym takie zagadni[...]
EN The paper deals with methods of cooling and conservation of OI9ans for transplantation. In the first part (. TCHK' nr 312012, p. 126) the influence of ischemia on the organs' preservation time has been discussed. Such cooling processes have been described as hypothermia, pulse perfusion, perfusion '[...]
8
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 4 159-163
PL W artykule przedstawiono historię budowy sztucznych lodowisk. Omówiono budowę lodowiska przenośnego (demontowanego), w tym sporo uwagi poświęcono konstrukcji płyty lodowiska, charakterystyce tafli lodowej oraz stosowanym w tego typu obiektach systemom chłodzenia (pośrednim i bezpośrednim). Zwrócono [...]
EN The history of artificial ice rinks development is presented and the design of mobile ice rink is described with a special regard to the tile construction with direct and indirect cooling systems. Localization conditions of such objects are discussed.
9
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 151--161
PL Falowniki do nagrzewania indukcyjnego są zazwyczaj wyposażone w systemy chłodzenia wodnego. Wynika to zarówno ze znacznych, co najmniej kilkunastokilowatowych, mocy tych urządzeń, jak również z faktu dostępności chłodzenia wodnego stosowanego powszechnie np. do chłodzenia wzbudnika. W pracy przedsta[...]
EN Inverters for induction heating are usually equipped with water cooling systems. This is due to both, the significant power of these devices as well as the fact that the availability of cooling water used widely eg. for inductor cooling. The paper presents a method of calculation the water cooling o[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono możliwość budowania alternatywnych systemów chłodzenia, ogrzewania oraz kondycjonowania powietrza na podstawie cyklu otwartej absorpcji. Główną cechą systemu pozwalającą na uzyskanie pożądanego celu jest użycie energii słonecznej jako źródła ogrzewania. Zastosowano pośrednie[...]
EN The capabilities of the open absorption systems are considered as a fundamental for creation of a new generation refrigerating, heat pumping and air conditioning systems. In such systems the solar energy is used of an external heating source for regeneration absorbent providing continuity of a cycle[...]
11
61%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 11 65--69
PL Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą część roku wysoka temperatura powietrza zewnętrznego sprawia, że poszukiwane są także ekonomiczne [...]
12
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL We współczesnych urządzeniach radiolokacyjnych, zwłaszcza o zastosowaniu militarnym, rezygnuje się z nadajników centralnych bazujących na lampach z falą bieżącą, na rzecz nadajników półprzewodnikowych wzmacniaczy mikrofalowych dużej mocy lub radarów z anteną aktywną, w której struktury promieniujące[...]
EN Nowadays, almost all modern radars, especially in military applications, employ solid state transmitters or active phased array antennas instead of central transmitters based on traveling wave tubes. In active phased array antennas each structure (row or column) is supplied by own amplifier, which i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last