Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systems biology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN The Calculus of Looping Sequences is a formalism for describing evolution of biological systems by means of term rewriting rules. We propose to enrich this calculus by labelling elements of sequences. Since two elements with the same label are considered to be linked, this allows us to represent pro[...]
2
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper is concerned with application of mathematical modeling to the analysis of signaling pathways. Two issues, deterministic modeling of gene transcription and model-driven discovery of regulatory elements, are dealt with. First, the biological background is given and the importance of the stoc[...]
3
75%
Foundations of Computing and Decision Sciences
2018 Vol. 43, No. 3 219--243
EN Crowdsourcing is a very effective technique for outsourcing work to a vast network usually comprising anonymous people. In this study, we review the application of crowdsourcing to modeling systems originating from systems biology. We consider a variety of verified approaches, including well-known p[...]
4
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 11-12 51--53
PL Szybki rozwój genomiki obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku umożliwił przystąpienie do realizacji nowych projektów związanych z odczytem informacji genetycznej zapisanej w sekwencjach kwasów nukleinowych (genomach) organizmów modelowych. Najczęściej metodami instrumentalnymi stosow[...]
EN Fast developments in the field of genomics observed in the last decade of the previous century allowed realization of new projects based on deciphering of genetic information annotated in nucleic acids sequences (genomes) of model organisms. In this field the most often applied instrumental methods [...]
5
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2010 Vol. 1, nr 2 131-137
PL Geny człowieka kodują około 350 KRAB palców cynkowych. Dziedzina KRAB reprezentuje jedną z najmocniejszych dziedzin supresji pośród wszystkich znalezionych w organizmach ssaków. Wygenerowano antysera do licznych białek KRAB palców cynkowych, żeby rozróżnić ich funkcje biologiczne na podstawie pozio[...]
EN The human genome encodes about 350 KRAB zinc finger genes. The KRAB domain represents one of the strongest repression domains found in mammalian organisms. Antisera against numerous KRAB-ZNF proteins have been generated to dissect their biological functions in respect to expression patterns in norma[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 17-20
PL W pracy przedstawiono nowe trendy obserwowane w postępie biotechnologii i bioinżynierii. W szczególności podkreślono udział inżynierii w rozwoju biotechnologii poprzez osiągnięcia inżynierii metabolicznej, biologii systemów i inżynierii biologicznej, lub syntezy biologicznej oraz nakreślono dalsze p[...]
EN New trends in biotechnology and bioengineering progress are depicted. In particular, a role of biochemical engineering intervention in biotechnology development in the form of metabolic engineering, sys- terns biology and biological engineering (synthetic biology) is shown i and the future direction[...]
7
63%
Bio-Algorithms and Med-Systems
2014 Vol. 10, no. 3 101--115
EN Two of the key problems plaguing humanity – aging and carcinogenesis – are inexorably linked. While their nature seems different, their mechanisms have a lot in common. Evidence suggests that aging is the result of spontaneous synthesis and accumulation of improperly folded proteins in cells, leadin[...]
8
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2019 nr 1 48--52
PL Metabolomika wraz z proteomiką, transkryptomiką i genomiką zajmuje się badaniami złożonych oddziaływań zachodzących w systemach biologicznych, co umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu funkcjonowania organizmów żywych. Oznaczanie substancji organicznych i nieorganicznych (w tym jonowych), szczególn[...]
EN Metabolomics, along with proteomics, transcriptomics and genomics, studies complex interactions that occur in biological systems, which enables to obtain a more complete representation of living organisms. The determination of organic and inorganic (including ionic) substances, especially in samples[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last