Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka
PL W artykule zostały przedstawione ogniwa paliwowe z opisem ich działania i własności. Zostały zaprezentowane dwa układy zbudowane z zastosowaniem ogniw paliwowych. Pierwszy zasilany jest wodorem, drugi pracuje będąc zasilanym metanolem jako podstawowym paliwem. Podczas opisu tych systemów szczególną [...]
EN The paper presents fuel cells and describes their operation and properties. Two fuel cell-based systems are presented. One of them is hydrogen-fuelled, while the other has methanol as its primary fuel. In description of the systems, special attention is paid to the control and supervision and to the[...]
2
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule omówiono wpływ systemu zasilania, którego głównymi składnikami są przewody magistrali zasilających i pompy podnoszące ciśnienie wody, na efektywność działania kombajnowej instalacji wodnej. W tym aspekcie omówiono różnorodne możliwe opcje magistral zasilających oraz warianty lokalizacji i[...]
EN The influence of water supply system, which consists mainly with the supply main pipeline and pumps increasing the water pressure, on an efficiency of the longwall shearer water installation, was discussed. Different possible main supply pipeline options as well as different locations and use of the[...]
3
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL W publikacji opisano opracowany algorytm oraz wyniki uzyskane przy jego zastosowaniu do analizy wybranej struktury sieci wodnej. Algorytm ten eliminuje ograniczenia metod opartych na modelu wymiany masy i umożliwia analizę obu podsystemów: zasilania i oczyszczania.
EN The paper describes developed algorithm and the results obtained with its use for analysis of chosen water network optimised for the purpose of freshwater conservation and wastewater minimisation. The algorithm eliminates limitations of methods based on mass-transfer model and enables to analyse bot[...]
4
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 9 528-531
PL Przedstawiono system zasilania,sterowania i zabezpieczania ruchu pojazdów szynowych w transporcie podziemnym,z wykorzystaniem sieci kontrolno-sterujących o rozproszonej inteligencji.Omówiono środki techniczne niezbędne do realizacji systemu zasilania,sterowania i zabezpieczania ruchu pociągów.
EN The author on a system for supply,control and traffic protection of railvehicles in underground transport using a monitoring and control network of a diffuse intelligence.Technical facilities are discussed that are reguired for putting into effect a system as mentioned above.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 30 13-22
PL W artykule została przedstawiona bardziej precyzyjna metoda oceny pracy zamkniętego układu regulacji składu mieszanki silników ZI przeprowadzana w ramach okresowych i obowiązkowych przeglądów technicznych w stacjach diagnostycznych upoważnionych do takich przeglądów niemieckich stowarzyszeń technicz[...]
EN Checking the running of a closed control system of SI engine by introducing interferences has been presented in this paper as well as more accurate evaluation method of a closed system running for mixture composition in SI engines. Mixture composition in SI engines is controlled periodically and i[...]
6
70%
Archives of Thermodynamics
EN Microscale combined heat and power (CHP) unit based on solid oxide fuel cells (SOFC) for distributed generation was analyzed. Operation principle is provided, and the technology development in recent years is brie.y discussed. System baseline for numerical analysis under steady-state operation is gi[...]
7
70%
Elektro Info
2002 nr 9 56--58
PL W ostatnich latach nastąpił burzliwy rozwój w dziedzinie konstrukcji i koncepcji systemów zasilania obwodów potrzeb własnych. Stawiane są coraz większe wymagania co do niezawodności, parametrów elektrycznych, a także wpływu urządzeń na środowisko, przy stosunkowo długim czasie żywotności (bezawaryjn[...]
8
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1b 243--247
PL W artykule wykazano, że podtrzymanie zerowego rzędu i opóźnienie pierwszego rzędu ograniczają stabilność układu. Bazując na tym założeniu określono parametry układu sterowania w stanie nieobciążonym oraz właściwości statyczne i dynamiczne, szczególnie w celu redukcji dodatkowego prądu zwarcia.
EN Digital control become more attractive because of their stable control precision and flexible control strategy in welding occasions. In this paper, the impact of zero order holder and first-order lag to system performance is analyzed firstly and it is conclude that zero order holder and first-order [...]
9
61%
Napędy i Sterowanie
PL Wprowadzając Module Line System do skrawającej obróbki przedmiotów pryzmatycznych, producent obrabiarek rozszerza swoją ofertę. Dzięki związanej z tym redukcji czasów pomocniczych można lepiej wykorzystać istniejące możliwości – stopień wykorzystania możliwości maszyny jest większy, spadają koszty w[...]
10
61%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 93-96
11
61%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Polityka UE w zakresie transportu kolejowego, w szczególności sieci szybkich linii kolejowych w Europie, dała impuls nie tylko do modernizacji głównych linii kolejowych w Polsce, ale również stworzyła szansę na budowę nowych połączeń. Ponieważ w Polsce obecnie stosowany jest na kolei wyłącznie syste[...]
EN EU policy in the area of railway transport, specifically high-speed railway network in Europe, has been created impulse not only for enhance modernization of main railway lines in Poland but as well for studies of construction new connections. As currently 3 kV DC system of electrification is used u[...]
12
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 2 435--441
EN The paper presents investigation results concerning assessment of the Polish Power System (PPS) angular stability based on power system state matrix eigenvalues associated with electromechanical phenomena, when using the angular stability factors calculated on the basis of these eigenvalues. The eig[...]
13
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia strukturę systemu zasilania zastosowanego w układzie anteny aktywnej z modułami półprzewodnikowymi na pasmo S. Głównym elementem systemu zasilania jest przetwornica rezonansowa dużej mocy o napięciu wyjściowym 36 V podzielona funkcjonalnie na: umieszczony w antenie zespół transfo[...]
EN This paper presents structure of the power supply system used in S-band active antena unit with solid-state transmitter based on T/R modules. Main part of the power supply system is high power supplier with resonance circuit with the output voltage 36 V. The supplier is divided in two parts: power t[...]
14
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono badania modelu przekształtnika impulsowego systemu uniwersalnego zasilania lamp LED.
EN The paper presents research on model of pulse converter for universal supply system of LED lamps.
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia przykłady modernizacji wyposażenia systemów zasilania.
EN Sooner or later, the existing excitation system will reach the end of its active life. This may be because some modules have been discontinued or grid operators impose new requirements for control dynamics which the installed system is unable to meet. The article presents experiences and challenges [...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano algorytm typu Fuzzy logic wykorzystany do tłłumirnia oscylacji w systemie zasilania.Wykoyowany jest test systemu między dwoma odległymi punktami. W porównaniu z klasycznymi sterownikami zaproponowany sterownik oscylacje tłumione sa szybciej i skuteczniej.
EN Nowadays, fuzzy controllers have achieved an important role in different systems and their superiority over the classical control methods has been proved. In this study, the power system stabilizer is used to damp the power system oscillations based on the fuzzy logic controller. A three-phase to gr[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 162--165
PL W artykule przedstawiono przegląd stosowania dyskretnej transformaty falkowej do analizy stanów nieustalonych systemu elektroenergetycznego. W oparciu o dyskretne zbliżenia w dziedzinie czasu, elementy systemu, takie jak rezystor i cewki indukcyjnej są modelowane jako odpowiednie dyskretne domeny fa[...]
EN This paper presents a review of application of discrete wavelet transform in power system transient analyses. Based on the discrete time domain approximation, the system components such as resistor and inductor are modeled respectively in discrete wavelet domain for the purpose of transient and stea[...]
18
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 2 409--416
EN In the paper, a method and results of parameter estimation of the mathematical model of a generating unit operating in the Polish National Power System are presented. Computations of the parameters were carried out based on measurement and simulation of dynamic waveforms of selected quantities of th[...]
19
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 4 925--936
EN The large variability in power consumption in electrical power systems (EPS) influences not only growth balance losses and technical losses, but also in some cases reduces energy security. Delayed restoration of power generation, combined with unpredictable weather events leading to the loss of gene[...]
20
61%
Journal of Power of Technologies
EN This paper presents an ecient method to solve an economic load dispatch problem with load flow type network security constraints: the active generation limits and line active power flows limits. A new form of linear programming method is proposed: a variable weights linear programming. The nonlinear[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last