Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 175
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 152-157
PL System zarządzania środowiskiem jest częścią całego systemu zarządzania, który obejmuje strukturę organizacyjną, kompetencje, sposoby postępowania, formalne procesy, przebieg i środki do celów ustalania i realizacji polityki środowiskowej przedsiębiorstwa.
2
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 12 40-41
PL Zmiany regulacji dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi, dyskutowane już od dłuższego czasu (zob. np. artykuły w "Przeglądzie Komunalnym" 8/2009 i 5/2010), wciąż wywołują wiele kontrowersji, które wstępnie zostały rozstrzygnięte przyjęciem 19 października br. przez Radę Ministrów projektu z[...]
3
80%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 2 28-30
PL Szybki rozwój w dziedzinie rozwiązań komunikacyjnych umożliwił opracowanie scentralizowanych systemów zarządzania ruchem. Zapotrzebowanie na takie wielopoziomowe systemy zostało dostrzeżone w większości gałęzi przemysłowych, w tym w obszarze systemów transportowych, co w połączeniu z nowym podejście[...]
EN Rapid growth in the area of communication solutions, both for commercial and industrial use, made the development of centralized intelligent management systems possible. The need for such multilevel systems has been noticed in most of industrial areas, including Transportation Systems. Combining the[...]
4
80%
Problemy Jakości
5
80%
Problemy Jakości
EN Some phenomenon, increasing in the modern economy, such as: an intense scientific and technological development, constant upgrading of products, striving to raise the economic efficiency of production while increasing the requirements for the utility values, make the boards of companies pay more att[...]
6
80%
Problemy Jakości
7
80%
Energetyka
2010 nr 8 484-485
PL Omówiono realizację procesu uzyskiwania w PKE certyfikatów związanych ze zintegrowanym systemem zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm z grupy ISO i jego wdrażania w codziennej pracy Koncernu.
EN The article presents the Integrated Management System certification processes in PKE S.A. in carried out in accordance with the ISO norm requirements and the System implementation in the Company everyday operations.
8
80%
Napędy i Sterowanie
PL Wiele przedsiębiorstw wdraża coraz częściej więcej niż jeden system zarządzania. Rodzi się zawsze w takiej sytuacji pytanie, jak to robić, aby prace wdrożeniowe przebiegły sprawnie i stosowanie systemu zarządzania nie było uciążliwe dla przedsiębiorstwa, a przynosiło wymierne korzyści. Rozwiązaniem [...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 86-90
PL Kolejki w urzędach, tony papieru niezbędne do załatwienia prostych spraw, a co za tym idzie - marnotrawienie czasu i pieniędzy petentów. Czy wprowadzenie systemów zarządzania jakością i środowiskowego jest lekiem na te bolączki? 9 listopada przypada Światowy Dzień Jakości - czas, by decydenci zrozum[...]
10
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Knowledge management (KM) is one of the dynamically developing concepts of management - numerous publications or conferences in this domain prove it, but its practical application is not yd common. The article constitutes the second part of the study (out of two) referring to the problem of knowledg[...]
11
80%
Informatyka
1999 Nr 5 20-26
PL W ostatnim czasie lawinowo rośnie zainteresowanie przedsiębiorstw systmami wspomagającymi zarządzanie klasy MPR II. Ze względu na swoją kompleksowość, poziom integracji oraz funkcjonalność są one narzędziem wydatnie wspierającym działalność przedsiębiorstwa. Zanim jednak MRP II stał się takim narzęd[...]
12
80%
Informatyka
2000 Nr 3 30-33
PL W każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym system informatyczny do wspomagania zarządzania wystepuje zwykle kilka typów systemów przetwarzania informacji, przeznaczonych dla różnych grup użytkownków. Są to : Systemy: transakcyjne, informacyjne (Mamagement Information Systems - MIS), systemy DSS - Ws[...]
13
80%
Informatyka
PL W literaturze, jak i na konferencjach, dotyczących zastosowań komputerów i przetwarzania informacji w gospodarce (biznesie), często używany jest termin 'integracja'. Przegląd książek, artykułów czy referatów konferencyjnych, nawet już bardzo pobieżny, prowadzi do wniosku, że termin ten jest rozumian[...]
14
80%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 4 32-36
EN Selected problems associated with planning the flows of work. Necessity of developing a new type of the systems supporting the planning of flows of work, i.e. systems based on the principle of a synthesis of the qualitatively and quantitatively required flow satisfying the conditions associated with[...]
15
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. uzyskała w sierpniu 1995 r. certyfikat zatwierdzający System Zapewnienia Jakości, wydany przez Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. Produkcja odlewów jest w pewnym stopniu uciążliwa dla środowiska. Dyrekcja Spółki dość szybko doszła do wniosku, że zarządzanie jakością [...]
EN Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. obtained a certificate confirming quality assurance system issued by Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. in August 1995. Production of castings is to a certain degree noxious to the environment. The Managing Board of the company quickly came to the conclusion that the[...]
16
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 3 9-25
PL Jakość staje się głównym celem i zadaniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również przedsiębiorstwem innowacyjnym z grupy jednostek badawczo-rozwojowych. W Polsce znane są liczne przykłady wdrażania systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych oraz nieliczne w odniesieniu d[...]
17
80%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 7 58--61
PL Dynamiczny wzrost inwestycji drogowych w województwie lubelskim w ostatnich latach, jak i rozwój oraz rozbudowa infrastruktury drogowej stwarzają realną szansę na poprawę dostępności jej na naszych drogach, co z pewnością przekłada się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wymaga to jednak ci[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 11 26-30
PL Zgodnie z art. 3 ust. 50 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozwój zrównoważony to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w cel[...]
19
70%
Problemy Jakości
EN Risk management is both term and practice known for a long time. It's a base of fire brigade's work, mass vaccinations, projecting, health care and work safety. It's a subject of many branch norms related to corporate management (PAS 6686), medical tools production (ISO 1497), projecting (BS 6079), [...]
20
70%
Archiwum Odlewnictwa
PL Przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonej mikro i makrostrukturze, zatem stanowi jeden z elementów najbliższego otoczenia, ma istotny wpływ na środowisko, podlega również obowiązującym wymaganiom, określanym przez jednostki nadrzędne. Zadowolenie z prowadzonej działalności dotyczy, zatem już nie tyl[...]
EN Each enterprise is situated in a specific micro and macro structure and as such is a part of its closest surroundings. It has a significant impact on environment and is liable to standing needs defined by precedent entities. All individuals and groups interested in functioning within an enterprise a[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last