Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system wentylacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 12 48-51
PL Podstawowym celem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do aktywnego wypoczynku jest zapewnienie w strefie przebywania ludzi optymalnych warunków komfortu cieplnego.
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 531-533
PL Techniki komputerowe CFD są w ostatnich latach coraz powszechniej wykorzystywane do projektowania różnego rodzaju instalacji w obiektach budowlanych. W artykule zaprezentowano najnowsze osiągnięcia nauki w zastosowaniu modelowania komputerowego instalacji HVAC, które w najbliższym czasie powinny zre[...]
EN In recent years computer CFD techniques are increasingly being used to design various types of installations in buildings. The article presents the latest achievements of science in computer modelling of HVAC plant, which should soon revolutionise the work of the designers of these systems.
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 3 48-48
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 1-2 51-55
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 7 26--35
PL Zanieczyszczenia powietrza emitowane w obiektach przemysłowych mogą oddziaływać szkodliwie na organizmy żywe, przyczyniać się do szybszego zużywania się części maszyn i urządzeń, a także mogą zwiększać ryzyko powstania pożaru lub wybuchu. Zmniejszenie ryzyka występowania tego rodzaju niepożądanych z[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL W obecnych obiektach często wykorzystuje się do wentylacji pomieszczeń wiele przestarzałych rozwiązań, które zupełnie nie przystoją do obecnego poziomu zarówno wiedzy inżynierów, jak i energooszczędnych budynków, które cechować się mają obniżoną energochłonnością. Do takich rozwiązań zaliczyć można [...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 3 64--65
PL Systemy wentylacyjne bazujące na stałej wydajności powietrza (CAV) coraz częściej zastępowane są przez nowoczesne układy o zmiennej ilości powietrza wentylacyjnego – VAV. Systemy te w ostatnich latach ze względu na duże zainteresowanie inwestorów i projektantów, szczególnie w kontekście znacznych os[...]
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 7 74--76
PL Wciąż rosnące ceny energii potęgują potrzebę planowania budynków energooszczędnych, co przy nowoczesnych architektonicznych rozwiązaniach niejednokrotnie jest ogromnym wyzwaniem inżynierskim. Dlatego bardzo ważne jest, aby już w fazie wczesnego planowania architektonicznego dochodziło do konsultacji[...]
9
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2019 nr 11 36--42
PL Ograniczenie zapotrzebowania na energię do procesów transportu i uzdatniania powietrza wentylacyjnego jest jednym z ważniejszych aspektów związanych z eksploatacją systemów wentylacyjnych. Nieprawidłowo dobrana metoda może nie tylko wpłynąć na wyższe koszty eksploatacyjne, lecz także spowodować dużą[...]
10
88%
Świat Szkła
11
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 7 18-19
12
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 7 28-32
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN There are presented the results of air jet's leakage condition influence research on its spread character. By results of investigations coefficient of air distribution device with specific leakage condition velocity reducing has been determined and possibility of this outlet practical using has been[...]
14
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 1-2 32-36
PL W artykule przedstawiono i omówiono kilka systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykorzystujących akumulację ciepła i chłodu w masie termicznej budynku, które umożliwiają ograniczenie zużycia energii cieplnej i chłodniczej. Dodatkowo po zastosowaniu odpowiednich algorytmów użytkowania i sterowan[...]
15
75%
Świat Szkła
16
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 11 63-65
PL W artykule przedstawiono analizę całorocznej pracy systemów klimatyzacyjnych z nagrzewnicami strefowymi stosowanymi do kształtowania mikroklimatu w pomieszczeniach handlowych. Dla wybranej galerii handlowej przeprowadzono obliczenia całorocznego zapotrzebowania energii do uzdatniania i transportu po[...]
17
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Zaproponowano system składający się z układu filtracji wstępnej, jałowienia i filtracji końcowej. Zbadano i wytypowano włókniny filtracyjne do obu stopni filtracyjnych. Cechują się one małymi oporami przepływu, dużą pyłochłonnością i dużą skutecznością oczyszczania. Do badań testujących wybrano stan[...]
EN A system for air conditioning consisting of initial air filtration, sterillizing and final filtering sections was described. Filtering materials for the purpose were chosen and examined. They characterise with low pressure drops, high loading capacities and high filtering efficiencies. Standard IFTD[...]
18
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 9 12-13
PL W poniższym artykule chciałbym ustosunkować się do niektórych aspektów akustyki w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz zwrócić uwagę na wiele nieprawidłowości w prezentowaniu danych akustycznych przez producentów urządzeń. W systemach klimatyzacyjnych są dwa zasadnicze źródła hałasu: wentyla[...]
19
75%
Instal
2014 nr 6 63--67
PL Referat dotyczy wpływu przejazdów pociągów metra w podziemnych tunelach na funkcjonowanie podstawowej wentylacji. Szczegółowej analizie poddano pozytywne i negatywne efekty związane z ewentualnym zastosowaniem klap obejściowych (tłokowych) w stacyjnych i szlakowych wentylatorniach.
EN The paper presents the influence of underground traffic on the function of basic ventilation. Positive and negative effects connected with application of bypass valves at stations and route ventilation systems of the tube have been analyzed in detail.
20
75%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule zaprezentowano wytyczne i wymagania dotyczące projektowania konstrukcji i technologii amunicji, które pozwalają złagodzić i zmniejszyć efekt bodźca uderzenia w amunicję małowrażliwą (IM) stosowaną w sprzęcie wojskowym, tj. w przypadku wzrostu ciśnienia i temperatury w czasie palenia, szyb[...]
EN In the article it is presented the guideline and requirements for construction and technology designing of munition, that allows mitigation and decreasing after effects of stimuli impacting the Insensitive Munition (IM), used in military equipment, i.e. in case of pressure and temperature increase d[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last