Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system transportowy miasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 12 20--26, 36
PL W artykule przedstawiono propozycję oceny realizacji polityki transportowej miasta na podstawie eksperckiej oceny według dziewięciu kryteriów ogólnych i 69 kryteriów cząstkowych. Wśród kryteriów ogólnych znalazły się: planowanie przestrzenne, transport publiczny, rozbudowa układu ulicznego i organiz[...]
EN In the article proposal of appraisal of the municipal transport policy implementation based on the expert evaluation conducted according to the 9 general criterions and 69 partial criterions has been presented. Among general criterions there are: spatial planning, public transport, extension of the [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 665--669
PL W artykule omówione zostały zmiany systemu transportowego miasta mogące wpłynąć na wzrost jakości życia mieszkańców. Opierają się one na nowym podejściu do planowania ulic, by stały się one przestrzeniami, w których ludzie chcą przebywać. Zakładają nowe podejście do płynności ruchu ulicznego, w któr[...]
EN The paper discussed changes to the municipal transport system which can affect an increase in the quality of life of its residents. These changes are based on a new approach to street planning so that they become space in which people want to stay. They assume a new approach to traffic flowability, [...]
3
100%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 4 5--12
PL Kraków był jednym z pierwszych polskich miast, które w nowej rzeczywistości gospodarczej opracowało i przyjęło w 1993 roku dokument Polityka transportowa dla Krakowa. Po czternastu latach jej obowiązywania w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przyjęto aktualizacje polityki, określając[...]
EN Cracow has been one of the first Polish cities which developed and accepted in the new economic reality – in 1993 – document on Transport Policy for Cracow. After 14 years of its validity, as a result of Poland accession to the European Union, the Policy update till 2015 was elaborated. This documen[...]
4
84%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 2 107--111
EN The article deals with issues of ensuring the reliable and safe city transport system operation through the use of the rational management methods. To make evidence-based management decisions are encouraged to use worked out intelligent decision support system. It is shown that a comprehensive solut[...]
RU В статье рассматриваются вопросы обеспечения надежного и безопасного функционирования транспортной системы города путем использования рациональных методов управления. Для принятия научно-обоснованных управленческих решений предлагается использовать разрабатываемую интеллектуальную систему поддержки [...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 843--847, CD
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę oraz zasady funkcjonowania nowych, innowacyjnych systemów transportu miejskiego. Celem pracy było poznanie poprzez ankietyzację opinii mieszkańców na temat istniejących i możliwych do wprowadzenia systemów miejskiego transportu indywidualnego w Polsce [...]
EN In this paper innovative urban individual transport systems have been discussed. The results of the survey conducted on a group of 250 people, of which the largest part were residents of the city in the youngest age group 18-24 shows that knowledge about modern forms of transport and the possible wi[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 538--543, CD
PL Celem artykułu jest teoretyczno-empiryczne przedstawienie miejskiego systemu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem łódzkiego publicznego transportu zbiorowego. W części teoretycznej pracy zaprezentowano system transportowy miasta jako aspekt funkcjonowania jednostki terytorialnej oraz prognoz[...]
EN The aim of this article is theoretical-empirical presentation of the urban transport system with special emphasis on the Lodz public transport. In the theoretical part of the work presents: the transport system of the city as an aspect of the territorial unit, and an estimate of needs and desired st[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last