Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 324
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 7 18--22
PL W poprzedniej części artykułu (CHiK 3/2013 str. 46) omówiono podstawowe elementy systemu automatycznej regulacji (regulator, element wykonawczy – najczęściej zawór regulacyjny, element pomiarowy – czujnik pomiarowy, np. temperatury, wilgotności względnej itp.). W niniejszym artykule przedstawione zo[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 130 107-119
PL Artykuł dotyczy harmonogramowania pracy baterii koksowniczej. Prezentuje matematyczny model procesu oraz heurystyczny algorytm harmonogramowania, wykorzystujący symulację procesu. Przedstawiono wyniki eksperymentów symulacyjnych.
EN The paper refers to scheduling of a coke battery. A mathematical model of a coke battery process is presented. A heuristic algorithm for the scheduling is given. The algorithm is based on simulation. Results of simulation experiments are presented.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 129 201-210
PL W pracy jest rozważany problem sterowania jazdą grupy pojazdów autonomicznych. Zaproponowano hierarchiczną strukturę systemu sterowania z lokalnymi algorytmami sterowania jazdą pojedynczych pojazdów oraz z nadrzędnym algorytmem koordynacji jazdy, która jest realizowana z wykorzystaniem rozpoznawania[...]
EN The motion control problem of a group of AGVs is investigated. The hierarchical structure of the control system with motion control algorithms for local vehicles and with an upper movement co-ordinator is proposed. The movement coordinator is derived using knowledge based pattern recognition, with t[...]
4
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 11 48--51
PL Do prawidłowej i wieloletniej pracy agregatu niezbędna jest wysoka jakość użytych komponentów i samego wykonania agregatu, odpowiedni system sterowania oraz dobrze wyszkolony serwis.
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 12 34-36
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL Współczesny rynek aplikacji oraz inwestycji przemysłowych i modernizacyjnych to nieustanna potrzeba monitoringu oraz wizualizacji procesów produkcyjnych, w których dotykowe panele operatorskie stanowią kluczowe komponenty systemów automatyki. Apator Control Sp. z o.o. jako producent i dystrybutor dl[...]
7
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 12 36--41
PL Przedstawione w obu poprzednich częściach artykułu informacje zawierały teoretyczne podstawy związane z techniką regulacyjną układów przygotowania powietrza. W niniejszym artykule przedstawiono na sposób teoretyczny analizy systemu automatycznej regulacji w wybranym układzie przygotowania powietrza [...]
8
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 2 14-17
PL Inteligentny system sterowania oświetleniem to analogowy lub cyfrowy system sterowania, który dostosowuje poziom natężenia oświetlenia elektrycznego w rytm zmian poziomu światła dziennego dochodzącego do stanowiska pracy. Do podstawowych zalet przemawiających za stosowaniem inteligentnych systemów s[...]
EN Intelligent lighting control system is an analog or digital lighting control system, which adjusts the level of electric lighting according to a changing rhythm of daylight reaching the workplace. Energy efficiency possibility to adjust electrical equipment to curent needs, considerable flexibility,[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 20--23
PL Roboty ziemne to z reguły istotna część inwestycji drogowych. Od prawidłowego i sprawnego ich wykonania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Do wykonania tych robót stosowane są maszyny i urządzenia pozwalające na mechanizację i przyspieszenie prac. Aby w pełni wykorzystać wspomniane maszyny, s[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 5 29-30
PL Hydrofornie (pompownie) są powszechnie stosowane dla wspomagania systemów wodociągowych. Służą do zasilania wodą wyżej położonych lub wyższych budynków, wszędzie tam, gdzie ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej jest niewystarczające dla ich bezpośredniego zasilania. Hydrofornie, jako pompownie 2-[...]
11
80%
Napędy i Sterowanie
PL Przetwórstwo produktów mlecznych, jako gałąź przemysłu, przeżywa ostatnio okres intensywnego rozwoju i inwestycji. Pieniądze na te inwestycje pochodzić mogą z różnych źródeł, jednak najbardziej naturalnym wydaje się być zwiększenie produkcji. W każdym zakładzie mleczarskim wielkość produkcji ogranic[...]
12
80%
Journal of KONES
PL W systemie sterowania sprawującym globalny nadzór nad napędem samochodu, warunki pracy silnika można kształtować w odmienny sposób niż w układzie tradycyjnym, w którym funkcje kontroli silnika i przekładni są rozdzielone. W opracowaniu przeprowadzono analizę teoretyczną, przedstawiono podstawowe alg[...]
EN In the Integrated System of Drive Control, engine work conditions can be shape in different way than in traditional system. In this paper theoretical analysis is made, basic algorithms of automated mechanical transmission and results of simulations investigations are presented. On the base of obtain[...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
PL Prosta i bezproblemowa instalacja elementów systemu sterującego bezpieczeństwem w projektowaniu nowoczesnych instalacji jest niezbędna. W szafie sterowniczej muszą być monitorowane, a następnie oceniane pod kątem prawidłowego działania i krzyżowania się obwodów różne sygnały z rejonu eksploatacji ur[...]
14
80%
Informatyka w Technologii Materiałów
2001 T. 1, Nr 3-4 181-188
PL W artykule przedstawiono dwa przykłady zastosowania sztucznych sieci neuronowych w rzeczywistym systemie sterowania. Pierwsze zastosowanie polega na przetworzeniu danych historycznych z pracy obiektu w celu uzyskania syntetycznych informacji dotyczących charakterystyki zapotrzebowania na moc komplek[...]
EN Two examples of application of artificial neural networks in real control systems are described in the paper. The first application transforms data monitored during extended period of exploitation of the object ? complex of buildings at Akademia Górniczo-Hutnicza. In consequence, synthetic informati[...]
15
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 12 66-67
16
80%
Pneumatyka
1998 nr 5 32-32
PL W przypadku gdy w sprężarkowni znajduje się więcej niż jedna sprężarka, należy z pewnością rozważyć możliwość instalacji systemu sterowania zespołem sprężarek. Atlas Copco dysponuje różnymi systemami, umożliwiając dokonanie optymalnego wyboru do danego, konkretnego przypadku - od prostych sterownikó[...]
17
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Centrum EMAG od ponad 30 lat specjalizuje się m.in. w opracowywaniu i wdrażaniu do przemysłowego stosowania urządzeń i systemów do kontroli podstawowych parametrów jakościowych węgla kamiennego i brunatnego oraz systemów sterowania procesami wzbogacania węgla.W artykule zaprezentowano rozwiązania z [...]
EN For over 30 years EMAG Centre has been specializing in development and practical application of the systems and equipment to monitor qualitative parameters of hard and brown coals and also the control systems of coal preparation processes and the sensors and meter to monitor these processes run. The[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 245-256
PL W prezentowanej pracy przedstawiono koncepcję hybrydowego systemu sterowania grupą robotów mobilnych działających w środowisku pomieszczeń biurowych. Celem działania grupy pojazdów jest oczyszczenie podłogi zadanej strefy biura oraz powrót pojazdów do swoich miejsc parkowania. Do zrealizowania tych [...]
EN A conception of a hybrid system for coordination and controlling a team of autonomous floor sweepers is presented in the paper. The goal of the team of vehicles is to clean up a floor of a given office sector and to return to their initial positions. A two-layer hybrid control architecture was propo[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 211-220
PL W referacie przedstawiono realizację prostej sieci CAN zaprojektowanej do celów edukacyjnych. Omówiono warstwę fizyczną, warstwę łącza danych oraz warstwę aplikacji. Węzły realizują takie funkcje, jak kontrola czasu, proste jednobitowe wyjścia, programowane wejścia-wyjścia cyfrowe, wejścia i wyjści[...]
EN In the paper the realisation of a simple CAN fieldbus designed for educational purposes is presented. The physical layer, the data link layer and the application layer are discussed. The set of exemplary functions of the nodes consists of time control, simple one-bit outputs, programmable digital i[...]
20
80%
Tribologia
1999 nr 6 793-800
PL W pracy przedstawiono nowy opracowany w Instytucie Technologii Eksploatacji system pomiarowo-sterujący pracujący w środowisku Windows, służący do wspomagania eksperymentalnych badań tribologicznych.
EN In the paper authors present a newly developed (in Institute of Technology) computer-aided system for control and measurements for Windows environment. The system is used in trobology.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last