Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system nawigacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 103 137--142
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników wartości CEP, uzyskanych w pewnej rzeczywistej próbie pomiarowej, obliczonych na podstawie różnych zależności podawanych w literaturze.
EN The comparison of CEP values calculated from different formulae on the base of a real measurement trial is presented in the paper.
2
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 3 24-27
3
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 11 14-21
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 380--388
PL W poniszym artykule omówiony zostanie system nawigacyjny robota mobilnego ELEKTRON. Przedstawiony algorytm umożliwia przemieszczanie się robota w nieznanym otoczeniu typu wnętrze. System składa się z następujących modułów tworzenie rastrowej mapy otoczenia na podstawie wskazań dalmierza laserowego, [...]
EN In this paper a method of mobile robot navigation in an unknown indoor environment is presented. The robot is equipped with a laser range finder. The data of the 2D scanner are used o built the dual grid-based and feature-based map of an environment. Particle filters method is used for localization.[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 357-366
EN Orthopedic surgery requires good precision, which may be provided using navigation systems. Precision of navigation systems is about 0,25 mm. Furthermore application of navigation system enables CT-free surgery planning. Nevertheless there exists a possibility to plan the surgery with CT-scans. In o[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie zaproponowano metodę oceny i porównywania parametrów odbiorników GPS z punktu widzenia ich walorów użytkowvch. W oparciu o przeprowadzone pomiary zilustrowano i dokonano weryfikacji proponowanej metody badania tych urządzeń.
EN The method for quality evaluation and comparison for GPS receivers was developed for general user requirements. The method was implemented and verified experimentally using two different kinds of GPS receivers.
7
61%
Annual of Navigation
2006 No. 11 137-142
EN Tree-dimensional sea space visualization become increasingly form of ship's environment presentation in maritime navigation systems. Sonograms and echograms for instance, should create underwater space in 3D because the object (or submerge unit) accurate localization in 2D is impossible between sea [...]
8
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 2 16--22
9
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 6 16--20
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 975--977, CD
PL W artykule przedstawiono badanie mające na celu ocenę dokładności pozycjonowania urządzeniem „NavQuest 600”, przeprowadzone w warunkach rzeczywistych metodą porównania z wzorcem. Porównywano pozycje obliczane metodą zliczania drogi z pomiarów kursu i prędkości - wykonywanych urządzeniem „NavQuest 60[...]
EN Paper presents research that aims to evaluate the positioning accuracy of the "NavQuest 600" carried out in real conditions by comparison method. Compare positions calculated the dead reckoning method based on course and speed measurements performed by the "NavQuest 600" in relation to positions des[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Współcześnie Mars stał się obiektem bezprecedensowego wyścigu wielu państw w eksploracji planety, której ukoronowaniem ma się stać lądowanie ludzi na powierzchni Czerwonej Planety. Załogowa wyprawa na Marsa będzie wymagać stworzenia globalnego systemu nawigacyjnego planety oraz zapewnienia ciągłej, [...]
EN Mars has become the object of an unprecedented race of many countries in the exploration of the planet, which is to become the crowning achievement of landing humans on the surface of the Red Planet. Manned mission to Mars will require the construction of a global navigation system of the planet and[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe AON
2010 nr 3(80) 38-50
EN The process of building a new international order increases the importance of space policy. The EU cannot build a Common Foreign and Security Policy without independent from the United States, own intelligence satellites and the European Space Policy, as complementary and equal in relation to the Eu[...]
13
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
EN In this paper, a new approach to shared control for wheelchair driving assistance to visually challenged people is presented. Our system estimates how much help the user needs to solve a situation in a reactive fashion and combines his/her commands with assistant to continuously produce an emergent [...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule opisano zintegrowany system nawigacyjny składający się z odbiornika GPS i systemu nawigacji inercjalnej INS. Ideę integracji systemu przedstawiono w artykule pierwszym (Zintegrowany system nawigacyjny INS/GPS. Wariant I."Korekcja błędów INS pomiarami pseudoodległości z GPS"). Prezentowane[...]
EN The article presents an integrated navigation system composed of a GPS receiver and an inertial navigation system (INS). The idea of the system integration has been presented in the previous paper (Integrated navigation system INS/GPS. Version I. "Incorporation of GPS pseudoranges as corrections to [...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł przedstawia projekt systemu nawigacyjnego INS/GPS wykorzystującego komplementarny filtr Kalmana. Zadaniem filtru jest estymacja błędów systemu nawigacji inercjalnej w celu okresowej korekcji pomiarów INS. Artykuł zawiera strukturę ZSN oraz model dynamiki i obserwacji z wykorzystaniem pomiaró[...]
EN The article presents an integrated navigation system composed of a GPS receiver and an inertial navigation system (INS). A complementary Kalman filter has been employed as an estimator of the INS errors in this system. The estimates are subsequently used as corrections to the INS measurements. In t[...]
16
51%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2001 nr 11 60-67
EN In two integrated navigation systems developed for land vehicles a GPS receiver was integrated with the Strapdown Navigation System (SNS). In the first case SNS was composed of a compass module and a triad of the accelerometers, in the second case was the INS (Inertial Navigation System)[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 81-86
PL Jednym z ważnych problemów w czasie tworzenia inteligentnych systemów transportowych (ITS) jest bezpieczeństwo. Zapobieganie kolizji i system krótkiego zasięgu nawigacji wymagają dokładności lokalizacji jednostek transportowych na bardzo wysokim poziomie. Ten referat rozważa możliwość zbudowania zin[...]
EN New UWB technologies according to FCC US Report 02-48 for transport system telematic application are presented. The possibility of using ultra wide band radio technology for combined communication and collision prevention (C&CP) system building is discussed. Functional diagram of integrated C&CP sys[...]
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono ideę zastosowania algorytmów wygładzania do rekonstrukcji trajektorii bezzałogowego statku powietrznego oraz przykład zastosowania wygładzania w stałym przedziale w zintegrowanym systemie nawigacyjnym. Artykuł zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z filtracją i wygład[...]
EN This article presents an idea of applying smoothing algorithms for reconstitution of Unmanned Aerial Vehicle trajectory and an example of application of fixed-interval smoothing in the integrated navigation system. The article contains an introduction to the subject of filtering and off-line smoothi[...]
19
51%
Transport Samochodowy
2006 z. 2 89--107
PL W drugiej połowie dwudziestego wieku nastąpił ogromny rozwój motoryzacji, nie tylko w dziedzinie konstruowania pojazdów, ale także w zakresie elektroniki i elektrotechniki samochodowej. W tym okresie nastąpił także bardzo duży wzrost produkcji, a co za tym idzie sprzedaży samochodów osobowych, dosta[...]
EN The motorization has largely developed in the second half of twentieth century not only in the field of vehicles designing, but also in the field of electronics and vehicle electronics. Enormous production increase took place in that time, and consequently increased production and sale of vehicles i[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie omówiono błędy określania pozycji przez lotnicze systemy nawigacji inercjalnej. Przeanalizowano dokładności określania pozycji dla wybranych systemów nawigacji inercjalnej. Na podstawie wyników badań w locie porównano rzeczywiste wartości błędów z wynikami badań symulacyjnych.
EN The paper discusses errors of determining aircraft position by means or airborne inertial navigation systems (INS). Technical parameters or selected systems have been analysed. Real values or errors have been compared with findings of simulation tests, having results of flight tests as the basis.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last