Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system kontroli
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Radiotechniki
PL tematyka wystawy "ATC' 97" obejmowała systemy ATC i ATM oraz problematykę związaną z rozwojem tych systemów, wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie...
2
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 30--34
PL Przesyłanie informacji drogą satelitarną to obecnie codzienność. Każdego dnia ludzie używają różnych urządzeń, często nawet bez świadomości tego, że za tą aktywnością stoi system o charakterze globalnym. Nawigacje samochodowe, telefony komórkowe, telewizja - to tylko nieliczne przykłady oparte na te[...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 249-260
PL W referacie przedstawiono metodę i przykładowe wyniki obliczeń zastosowania rachunku wyrównawczego w systemie kontroli eksploatacji bloku energetycznego nr 4 w Elektrowni Opole. Opracowano model matematyczny bloku obejmujący równania bilansu substancji i energii, równania obliczeń funkcji kaloryczny[...]
EN The paper presents the application of the least squares adjustment method in order to improve of reliability of the energy measurements of the power unit no 4 in the power station Opole. The application of the least squares adjustment method has made it possible to complete the substance and energy [...]
4
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 5 50--52
PL ODP, GWP, TEW to współczynniki, które od dłuższego czasu zajmują ustawodawców i organizacje ekologiczne. Co oznaczają – wie każdy zajmujący się branżą klimatyzacyjną, chłodniczą czy ochroną przeciwpożarową. Warto nadmienić, że dotychczas Unijni jak i Polscy ustawodawcy ograniczyli wykorzystanie czyn[...]
5
70%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 62-63
6
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 12 3-11
PL Poziom zagrożeń naturalnych w polskich kopalniach wzrasta, w ostatnich latach, wraz z eksploatacją pokładów zalegających na coraz większej głębokości. Panuje dziś powszechne przekonanie, że niezależnie od rozwijania technologii systemów eksploatacji, metod profilaktyki i zwalczania zagrożeń środkami[...]
EN The level of natural hazards in Polish mines has been increasing in recent years, along with the extraction of coal seams being bedded at ever greater and greater depth. There is now a widespread conviction that, regardless of development of mining Systems, development of hazards prevention methods [...]
7
61%
Karbo
2011 Nr 4 262-272
PL Poszukując sposobów zautomatyzowania procesu kontroli pracy baterii zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania do tego celu pomiaru temperatury warstwy przyściennej wypychanego koksu. Przeanalizowano uwarunkowania dla systemu kontroli pracy baterii koksowniczej na podstawie pomiaru temperatury warstw[...]
EN When looking for ways of automation the process of the coke oven battery operation control it was noticed, that it is possible to use the pushed out coke near-the-wall layer temperature for this purpose. The aspects of operation control system for coke oven battery, based on the pushed out coke near[...]
8
61%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 6 114-118
PL Trudne warunki pracy maszyn inżynieryjnych i pojazdów wojskowych, duże i zmienne obciążenia ich układów roboczych i jezdnych, eksploatacja w relatywnie niekorzystnych warunkach pracy sprawiają, iż poszukuje się efektywniejszych układów przenoszenia mocy, obniżających koszt eksploatacji maszyn i poja[...]
EN In this paper the advantages of hydrostatic power systems as the power transmission units for machines and vehicles have been presented. Moreover, the development trends of them and examples of their use within contemporary machines and vehicles have been described.
9
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule omówiono modułowe podejście do planowania i kontroli produkcji w kopalniach w oparciu o system Wirtualna Rzeczywistość (VR) jako narzędzie, używając istniejących danych w celu udoskonalenia procesu planowania i wsparcia kontroli produkcji. Jako przykład podana jest koparka kołowa wielonac[...]
EN The paper discusses a modular concept for dynamic mine planning and production control supported by virtual reality (VR) as a tool, using already existing and other data in order to improve the planning process as well as to support the production control. For a bucket wheel excavator an example is [...]
10
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents the cost system structure of an enterprises and factors affecting the selection of inspecting-sorting automatic machines in the aspect of the prescribed quality parameters which condition the optimal selection.
11
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper addresses the possibilities of applying the cam_gate system to product quality control. Particular attention is paid to the concept of the test stand simulating the operation of the product quality control automatic machine with the use of the CCD camera. Dimensional parameters of rollers [...]
12
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The article presents the concept of the electrohydraulic throttling control of four cylinders motion synchronization system with the use of an industrial controller, stepping motors and the OPC Foundation Data Access standard. The elaborated control system was applied in the laboratory stand consist[...]
13
61%
Management
PL Celem artykułu jest przedstawienie warunków funkcjonowania kontroli organizacyjnej w aspekcie stymulowania zachowań przedsiębiorczych i prezentacja modelu badawczego. Opracowanie stanowi część większego projektu badawczego prowadzonego w 84 placówkach Banku w Polsce. W szczególności celem badań jest[...]
EN The aim of this article is to present both the conditions of the functioning of organizational control in the context of the stimulation of entrepreneurial behaviours and the research model. The discussion constitutes a part of a larger research project carried out in 84 branches of a Bank in Poland[...]
14
61%
Przegląd Budowlany
15
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 1-M 149--154
PL Kontrolowanie, charakteryzowanie oraz szacowanie wiarygodnych parametrów kinetycznych biokatalizatorów to złożone i czasochłonne zadanie w ramach rozwoju bioprocesowego. Dostępne na rynku systemy kontroli i charakterystyki działają zazwyczaj w trybie pakietowym, co powoduje, że uzyskane dane nie daj[...]
EN Screening, characterisation and estimation of reliable kinetic parameters of biocatalysts is a complex and time consuming task in bioprocess development. The commercially available screening and characterisation systems are mostly operated in (fed-)batch mode, so the data obtained from such systems [...]
16
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 3 667--678
EN This paper presets the specification and implementation of the control system of the mobile platform Rex. The presented system structure and the description of its functioning result from the application of a formal method of designing such systems. This formalism is based on the concept of an embod[...]
17
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Coraz więcej pojazdów trakcji spalinowej ma zainstalowane urządzenia kontrolujące zużycie paliwa, które mierzą ilość paliwa w zbiornikach lokomotywy. W wielu wymaganiach przetargowych na zakup takich urządzeń często stawiany był warunek dużej dokładności pomiaru ilości paliwa w zbiornikach lokomotyw[...]
18
61%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper subject is the concept of a system for monitoring the operation of a pipeline transport network using telematics for the needs of the oil industry on a selected example. Transport telematics allows to deliberately influence the proces of moving cargo/ data using the elaborated deliberate d[...]
19
61%
Transport Samochodowy
2005 z. 4 45--63
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia norm diagnostyki pokładowej, w szczególności informacje dotyczące procedur diagnostycznych (zwanych monitorami), zarówno monitorów bezwarunkowych (ciągłych), jak i warunkowych (nieciągłych). W artykule zebrano także wyniki badań samochodów dostępnych na [...]
EN The paper includs basic rules of on-board diagnostic systems principal diagnostic procedures - monitors, diagnostic link connector and his localizations. There are present percentage share of diagnostic (continuous and uncontinuous) sub procedures in tested vehicles in this paper. IT was describe te[...]
20
61%
Archive of Mechanical Engineering
2013 Vol. LX, nr 4 575--593
PL Problematyka robotów medycznych jest od 12 lat rozwijana w Instytucie Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej. W ciągu ostatnich dwóch lat prace badawcze koncentrowały się na miniaturyzacji narzędzi chirurgicznych, procedurach automatycznej wymiany tych narzędzi z wykorzystaniem zaprojektowanego do t[...]
EN The issues of medical robots have been approached for 12 years in the Institute of Machine Tools and Production Engineering of the Technical University of Lodz. In the last two years, the scope of research related to the miniaturization of surgical tools, automated changing of these tools with the u[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last