Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 307
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2012 nr 5 46--50
PL Implementacja kompleksowych systemów informatycznych odgrywa bardzo ważną rolę w zarządzaniu, a jej brak uniemożliwia prawidłową działalność organizacji. Wprowadzenie i wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwach stanowi niezbędny kierunek aby do starczyć klientowi produkt o żądane[...]
EN Implementation of complex information systems plays an important role in the management, and its absence prevents the proper functioning of the enterprise. The introduction and implementation of modern methods of management in enterprises is an essential direction to provide the customer with a prod[...]
2
100%
Informatyka
1999 Nr 10 5-7
PL Profesjonalna ocena projektu wymaga zastosowania odpowiedniej metody, a w szczególności znajomości faktów. Dlatego też w niniejszym numerze Informatyki staraliśmy się przedstawić najważniejsze fakty dotyczące Projektu ALSO. Pozwalam sobie także na wydanie osobistej opinii o projekcie, którym zarządz[...]
3
100%
Informatyka
1998 nr 6 12-18
4
100%
Informatyka
1998 nr 3 34-37
PL Technika informacyjna (TI) jest techniką zarządzania (management, organizational technology). Jej wykorzystanie do wspomagania organizacji i zarządzania stało się czymś naturalnym. Powstają coraz bardziej złożone systemy informacyjne (SI) wykorzystujące bardziej zaawansowaną TI, co zwiększa nakłady [...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat prezentuje wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia Numerycznego Planu generalnego na terenie zakładu przemysłowego oraz przedstawia korzyści, jakie niesie ze sobą takie wdrożenie.
EN This paper describes software solution, witch has been implemented into the Main factory of the PKN ORLEN S.A. Company as a complete environment to the Numerical General plan management. It also presents benefits of such implementation.
6
100%
Postępy Radiotechniki
7
80%
Zeszyty Naukowe AON
2006 nr 2(63) 107-115
PL Zarysowana idea systemu informatycznego nie jest opisem gotowego produktu finalnego. Nie jest też gotową receptą na niedosyt informacji istotnych dla bezpieczeństwa, odczuwany przez licznych pracowników samorządowych, ani na równocześnie dostrzegany "szum informacyjny". System tu przedstawiony jest [...]
EN The idea of the computer system presented in the article is not a final product. It is also neither a ready remedy for the insufficiency of essential information for security felt by numerous commune workers nor simultaneous „information noise”. The system is merely an attempt to find an answer to t[...]
8
80%
Logistyka
2012 nr 5 51--54
PL Artykuł prezentu je system informatyczny wspomagający prowadzenie drukarni internetowej. System powstał na zlecenie właściciela funkcjonującej firmy Top Druk. System obejmuje swoim zakresem praktycznie wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, począwszy od prezentacji oferty firmy, zarejestr[...]
EN This paper presents an IT system supporting web printing house. The system was created for owner of Top Druk Company. The system takes care of al most all processes in the enterprise, from introducing company's offer, by registering inquiry and calculating its value, to invoicing a client. The prese[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 63--65
PL Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasowy sposób zarządzania odpadami komunalnymi. Efektywne realizowanie zapisów tej ustawy wymaga przy tym wsparcia ze strony systemów informatycznych.
10
80%
Logistyka
2010 nr 4 32-34
PL W arykule przedstawiono ogólną charakteiystykę innowacyjnego systemu informatycznego Agrologis. Prezentowany system umożliwia identyfikację, analizę i kalkulację kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych w ujęciu procesowym. Przedstawiono architekturę funkcjonalną systemu, prezentując jego głów[...]
EN The paper presents a general characteristics of an innovative software system called Agrologis. The presented system enables the identifi- 5 cation, anaiysis and calculation of iogistics cosfs in the agricultural enterprises in terms of processes approach. The functional architecture of the system, [...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 12 36-40
PL "Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa". Te słowa Juliusza Słowackiego z poematu "Beniowski" przychodzą na myśl, kiedy usiłuje się ogarnąć i określić cel, jaki przyświeca gminom, które poszukują odpowiednich narzędzi informatycznych dla realizacji nowych zadań związanyc[...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 10 40-41
PL Nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nałożone na gminy znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to dla wielu samorządów nie lada wyzwanie. Aby wesprzeć działania JST w tym zakresie, niezbędny może okazać się odpowiedni system informatyczny. [...]
13
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono system informatyczny w oparciu o wyniki badań diagnostycznych poszczególnych elementów środków bojowych. Na przykładzie zapalników artyleryjskich przedstawiono algorytm funkcjonowania systemu badawczego, który jest podstawowym ogniwem systemu informatycznego. Funkcjonujący s[...]
EN In this article, is presented basing on the research results of particular elements of ammunition IT system. On the example of artillery fuses, the algorithm of research system functioning is shown, which is the basic link of IT system. The functioning IT system of using ammunition enables receiving[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 5 28-28
PL Racje merytoryczne przedstawione w obu artykułach dotyczących monitoringu zachęcają do wdrożeń technik zbierania i przetwarzania danych o przebiegu procesów technologicznych w stacjach wodociągowych. Okazuje się jednak, że zdobyte już doświadczenia z wdrożeń systemów informatycznych ujawniły szereg [...]
15
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In this article eco-design solutions are described. Eco-design is a new approach for product design based on identification of different environmental aspects related to product which are included into design process at the very first stage of the product development. The environmental influence of [...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 46-50
PL W szpitalnictwie problem odpadów jest poważniejszy niż w innych gałęziach gospodarki, ponieważ wynika on nie tylko z ilości, ale i z rodzaju tych odpadów - niektóre kategorie odpadów w szpitalach muszą być usuwane w specjalny sposób, z powodu dużego ryzyka zanieczyszczenia, toksyczności i zainfekowa[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 10 44-46
PL W Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej od kilku lat prowadzone są prace nad budową systemów informatycznych wspomagających zarządzanie obiektami mobilnymi 1, 2, 3. Specyficznym rodzajem takich obiektów są maszyny robocze. Jednym z podstawowych problemów związanych z zarządzaniem nimi jest[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 19 89-100
EN The article presents a closer look on information systems that may be used by managers for the purpose of budgeting. It includes descriptions of twenty-four different products offered via the Internet along with their main features listed and budgeting: methods used for calculations. Last part of t[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 18 21-40
EN The paper discusses problems of economic valuation of the IS. Relationship between company's requirements for MIS and proper valuation of elements of information system is established. Economic methods for process and system valuation are introduced and described. Suggestions of identification in su[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 12 78-78
PL Wiele podmiotów napotyka codziennie na problem dostępu do informacji, niezbędnych w procesie decyzyjnym. Mimo funkcjonowania w przedsiębiorstwie wielu systemów informatycznych, często kadra zarządzająca i pion analityczny natrafiają na trudności związane z uzyskaniem odpowiednich danych. Wynikają on[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last