Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informacji pasażerskiej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na system dynamicznej informacji pasażerskiej składają się: tablice na przystankach, system informatyczny, specjalizowane oprogramowanie do przetwarzania danych otrzymanych z pojazdów oraz specjalizowany sterownik miniprocesorowy umieszczony w pojazdach komunikacji miejskiej. Elementem realizującym [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na początku 2009 roku we Wrocławiu zakończono wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na wybranych przez miasto węzłach komunikacyjnych - na rondzie Reagana oraz na Placu Powstańców Wielkopolskich. System został opracowany zgodnie z wymaganiami miasta i wdrożony przez firmę Pixel sp. z[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL System informacji pasażerskiej stał się na polskim rynku standardowym wyposażeniem pojazdów wykonujących usługi transportu pasażerskiego. Autobusy wyposażone w tablice informacyjne znacząco ułatwiają pasażerom zorientowanie się, w którym kierunku podążają i w jakim miejscu się obecnie znajdują. W ar[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Elektroniczne tablice informacyjne stały się niemal standardem w węzłach przesiadkowych w systemach transportu zbiorowego w miastach Europy Zachodniej. Na podobne rozwiązanie zdecydowało się Poznańskie MPK.
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przestawiono system informacji dla podróżujących (ang. Traveller Information) i jego działanie na terenie USA (serwis "511"). Opisano także standardy, jakie powinien spełniać zintegrowany system informacyjny pasażerskiej.
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Dostęp do informacji jest jednym z najistotniejszych czynników determinujących postrzeganie jakości usług przewozowych. Dostrzegając znaczenie tego czynnika, firmy transportowe w Polsce wdrażają nowoczesne systemy informacji pasażerskiej. Przedmiotem prezentacji w niniejszym artykule jest system dyn[...]
7
80%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 11 6--13
PL W artykule przedstawiono ocenę i diagnozę stanu istniejącego oraz uwarunkowania i koncepcję rozwoju systemu informacji pasażerskiej w regionalnej komunikacji województwa kujawsko- pomorskiego. Przedstawiono dane i wnioski z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego wśród podróżnych za pośrednictwem an[...]
EN The article presents the assessment and diagnosis of the existing situation, conditions and development concept of the passenger information system in the regional public transport system of the Kujawsko-Pomorskie province. Moreover, the data and findings from interviews with the passengers conducte[...]
8
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Systemy wizualnej i fonetycznej informacji pasażerskiej stały się na polskim rynku standardowym wyposażeniem pojazdów komunikacji publicznej, podnosząc tym samym jakość usług przewozowych. W artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne stosowane w systemie informacji dla podróżnych na przykładzie [...]
9
61%
Logistyka
2015 nr 4 4010--4015, CD2
PL Artykuł dotyczy określenia minimalnych warunków gwarancji Systemu Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Uwzględnienie warunków gwarancji w ocenie ofert potencjalnych wykonawców pozwala na dokonanie wyboru oferenta z najmniej awaryjnym działaniem obu systemów. Wynika to z pro[...]
EN The article concerns the determination of the minimum guarantee conditions for City Card System and Dynamic Passenger Information System. Taking into account the conditions of the guarantee in the evaluation of offers of potential contractors allows you to choose the supplier of the least safe opera[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 549-554
PL Zintegrowany system informacji pasażerskiej dostarcza informacje o aktualnej realizacji zadań wyznaczonych środkom komunikacji miejskiej. Dostarczana informacja wskazuje aktualne położenie pojazdów w czasie rzeczywistym, opóźnienia lub przyspieszenia realizowanych kursów, trasę przebiegu pojazdów, a[...]
EN Integrated passenger information system provides in formation on the tasks assigned to the current transport measures. Supplied information indicates the current location of vehicles in real-time, delay or accelerate ongoing courses, the path of the vehicle, the current time and date, number line, s[...]
11
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W bieżącym roku na targach w Sosnowcu wystawiło się siedmiu producentów autobusowych: Scania, SOR, MAN, EvoBus, Irisbus, MAZ i VDL. Na targach byli obecni także producenci upatrujący swojej szansy na pozyskanie nowych klientów. Zabrakło lidera polskiego rynku Solarisa, a także Autosana, Solbusa i Vo[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach znaczącą popularnością zaczęły cieszyć się systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, wspomagające informowanie o najbliższych odjazdach pojazdów komunikacji zbiorowej. W artykule przedstawiono metodę oceny jakości wskazań tablic.
13
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Opisana w artykule, Wystawa Transportu Publicznego towarzysząca Kongresowi UITP jest jedną z ciekawszych imprez poświęconych transportowi publicznemu. Tu właśnie można zapoznać się z rozwiązaniami, które wytyczają nowe kierunki rozwoju i są wdrażane do masowej produkcji na przestrzeni kolejnych kilk[...]
14
61%
Logistyka
2015 nr 4 4000--4004, CD2
PL Artykuł dotyczy analizy kosztów utrzymania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej celem prawidłowego przewidywania środków w budżecie miejskim. Znajomość kosztów przesyłu danych, kosztów dzierżawy pomieszczeń oraz opłat za zużycie energii elektrycznej umożliwia rozsądne gospodarowanie posiadany[...]
EN The article concerns the analysis of maintenance costs for Dynamic Passenger Information System to the correct prediction of municipal funds in the budget. Knowledge of data transmission costs, the costs of leased premises, subscription fees and charges for electricity consumption enables prudent ma[...]
15
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2011 Nr 96, z. 158 135--152
PL Artykuł omawia przyczyny i skutki obecnego sposobu informowania pasażerów o ruchu pociągów przedstawiając także koncepcję usprawnienia systemu informacji pasażerskiej poprzez stworzenie tzw. Centralnej Bazy Danych. Opisane zostały oczekiwania pasażerów w stosunku do sposobu przekazywania informacji,[...]
EN The causes and results referring to present passenger information system on train movement and the conception of passenger information system improvement by creation of so called central database have been described in the paper. The expectation of passengers towards the way of information passing a[...]
16
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 90-91
PL Wywiad z Andrzejem Mrówczyńskim, prezesem Kolejowych Zakładów Łączności Sp. z o.o.
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 130--134
PL W pracy zaprezentowano i przeanalizowano współczesne urządzenia informacyjne dedykowane pasażerom oraz urządzenia wizualizacji nowoczesnych systemów sterowania ruchem obsługiwane przez dyżurnych ruchu, w aspekcie ich widoczności i czytelności. Urządzenia informacyjne dla pasażerów powinny być umiesz[...]
EN Then is presented and analyzed some modern devices dedicated to the passengers and the devices of the visualization of the modern systems of traffic control served by duty traffic, in the aspect of their visibility and legibility. Information devices for passengers should be placed in traveller serv[...]
18
51%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 4 11--18
PL Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie był znaczący. Miasto Lublin dzięki środkom unijnym wiele zyskało, m.in. poprawiła się jakość świadczonych usług przewozowych w publicznej komunikacji zbiorowej. Gmina Lublin pozyskała fundusze z dwóch programów unijnych, z Re[...]
EN The influence of EU funds on the development of urban transport in Lublin has been considerable. Due to the EU funds the City of Lublin has gained a lot, for instance, the quality of the transport services provided by the urban public transport has been raised. The Lublin City Commune received funds[...]
19
41%
Logistyka
2015 nr 4 1926--1934, CD2
PL W pracy przedstawiono praktyczne uwagi, dotyczące systemów informatycznych wspomagających komunikację miejską w Bydgoszczy. Jednym ze sposobów zmniejszenia natężenia ruchu w mieście jest usprawnienie komunikacji publicznej i uczynienie jej atrakcyjniejszej dla podróżnych. Wiąże się to z obniżeniem k[...]
EN This article presents practical information, which concerns with computer systems used in public transport in Bydgoszcz. The main aims of these systems are to make transport of persons cheap and fast. If the public transport is well organised, then can attract car users. That in turn reduces traffic[...]
20
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last