Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informacji o środowisku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
1998 R. 3 89-98
PL Artykuł porusza problemy wykorzystania baz danych o stanie i zasobach środowiska przyrodniczego, działających w ramach gminnego systemu informacji o terenie. Omawiane bazy danych umożliwią efektywniejsze wprowadzanie zagadnień ochrony i kształtowania środowiska do tworzonych planów zagospodarowania [...]
EN The publication presents problems related to the application of data base about the state and resources of natural environment, within the communal information system about the terrain. The basic area of activity is formation of the ecological policy assumptions to the environmental protection and m[...]
2
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The "Euroregion Neisse" suffers from widespread environmental pollution, the monitoring of which requires international cooperation, due to the cross-border character of the problem. This article describes a system involving data collecting, data processing according to uniform standards, and furnis[...]
3
61%
Ekonomia i Środowisko
2010 nr 2 153--174
PL W artykule omówiono wpływ jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych i podziemnych: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stanu natury, materiałów i metod prognozy oddziaływania środowiska i kultury, w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji projektu, na[...]
EN The article discusses the impact of environmental quality, including surface and ground waters: water supply and sewage disposal, state of nature, material and cultural environment and impact forecast methods, on the process of issuing decisions on environmental conditions for project realization, a[...]
4
61%
Ekonomia i Środowisko
2010 nr 2 45--63
PL W początkowym etapie wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego na po. ziomie mikroekonomicznym decyzje odnoszące się do oddziaływania na środowisko dotyczyły głównie spełnienia określonych prawem standardowi eliminacji ewidentnych przejawów nieracjonalności. Wraz z rosnącym zakresem stosowania instrume[...]
EN Variety of environmental management systems and tools applied in companies, as well as a diversity of environmental policy instruments directed towards companies make decisions concerning envrronmental aspects of business activity increasingly important as well as progressively more complicated. The[...]
5
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 201--213
PL W artykule opisano istotę procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Opisano system informacji o środowisku funkcjonujący w Unii Europejskiej, jako głównego źródła informacji i wiedzy wspierającego podejmowanie decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Podano przykłady kategorii informacji,[...]
EN In this article the main issues of environmental management decision-making processes was presented. The main functions of the environmental information system in the European Union as the main source of information and knowledge to support decision-making in environmental management was discussed. [...]
6
51%
Gospodarka Wodna
2016 Nr 8 236--238
PL Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie jakie są mechanizmy blokowania inwestycji. W Polsce działa świetnie zorganizowana siatka „zielonych aktywistów", dla których tzw. „przedmioty i cele ochrony Natura 2000" są jedynie narzędziem oddziaływania na inwestorów, a nie przedmiotem troski o stan śro[...]
EN The authors attempt to answer the question on what are the investment-blocking mechanisms. In Poland, there is a perfectly organized network of "green activists" for whom the so-called “Natura 2000 sites and protection objectives" are nothing more than a tool of exercising pressure on the investors [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last