Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system fotowoltaiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 1-6
EN A grid connected single-phase photovoltaic system is modeled and simulated using a geometrical core-type transformer model. The transformer model that is used takes into account the magnetic core geometry as well as the hysteresis loop of the core material. In particular, the hysteresis loop is intr[...]
2
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 299--308
PL W pracy autorzy podjęli próbę zrealizowania eksperymentów dydaktycznych uzupełniających wiedzę teoretyczną na temat budowy i zasad funkcjonowania systemów fotowoltaicznych typu „off-grid”. Opisywany zestaw laboratoryjny daje możliwości przeanalizowania pracy fotowoltaicznych systemów autonomicznych [...]
EN In this paper the authors have attempted to carry out educational experiments complement the theoretical knowledge about the structure and functioning of photovoltaic systems "off-grid". Described laboratory kit gives the opportunity to analyze work of autonomous photovoltaic small size systems, the[...]
3
80%
Świat Szkła
4
80%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 55-58
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL Mimo kilkunastu lat zintensyfikowanego rozwoju światowego rynku fotowoltaicznego ceny modułów PV (fotowoltaicznych) nie spadają tak szybko, jak jeszcze kilka lat temu głosiły optymistyczne prognozy. Spowodowane jest to głównie ogromnym popytem na moduły i związanym z tym zjawiskiem windowania marż p[...]
EN The most important aspects of different electrical machines in photovoltaic (PV) drive systems, have been discussed in this article. PV generators, directly converting sunlight energy into electrical energy, are the basic energy sources for electrical machines in such systems. Technically, and prese[...]
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL Ze względu na wysoki koszt energii elektrycznej pozyskiwanej w generatorach fotowoltaicznych (PV), przetwarzających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego, niezmiernie istotną rolą projektanta i użytkownika systemu PV jest taki dobór parametrów wszystkich elementów s[...]
EN The article presents essential methods of securing the improvement of electrical machine's operation parameters, during machin's operation in the system with photovoltaic generator as the basic energy source. The article mainly fixes attention on the aspects that are possible to carry into effect at[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 180 51-60
PL W artykule przedstawiono systemy wykorzystujące bezpośrednią przemianę energii promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Opisano systemy autonomiczne, hybrydowe i współpracujące z siecią elektroenergetyczną oraz zwrócono uwagę na ekonomiczne aspekty wykorzystania ogniw słonecznych.
EN The systems using direct conversion of the solar radiation energy into electric one are presented in the paper. The autonomous systems, hybrid ones and those co-operating with the electric power network are described. Special attention is paid to the economic bearings of the use of solar cells.
8
80%
Przegląd Komunalny
2015 nr 9 78--80
PL W ciągu ostatnich dwóch lat rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce widocznie wzrasta. Po okresie stagnacji do 2013 r. rok 2014 i pierwsza połowa bieżącego roku przyniosły zdecydowany przyrost nowych mocy w fotowoltaice.
9
80%
Czysta Energia
2014 Nr 4 30--32
10
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 135--144
PL W referacie przedstawiono metodę modelowania systemu fotowoltaicznego (PV) w środowisku MATLAB & SIMULINK oraz wyniki badań wpływu częściowego zacienienia na wartość uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej. Zaproponowano model układu PV zbudowanego z pięciu połączonych równolegle paneli fotowolt[...]
EN The paper presents a method of modelling the photovoltaic system (PV) in MATLAB & SIMULINK environment and the research results of the partial shading impact on the energy yield value from the PV system. A model of the PV system made up of five parallel TPSM6U photovoltaic panels has been proposed. [...]
11
80%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
2010 Vol. 1, nr 2 195-200
EN Photovoltaic systems can operate successfully also in less favorable climatic conditions, however, their performance can be improved by better adjustment to the local conditions. The specific feature of climate in Central Europe is the frequent occurrence of short and deep changes of solar radiation[...]
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiony został proces ładowania pojazdu elektrycznego z minicarportu fotowoltaicznego. W celu przeprowadzenia badań zaprojektowano i zbudowano, w ramach zajęć dydaktycznych, minicarport fotowoltaiczny o mocy szczytowej 1 kWp. Do badań wykorzystano mały, dwuosobowy pojazd miejski o napędz[...]
EN The article discusses the process of charging an electric vehicle from a photovoltaic mini-carport. In order to carry out the research, a solar minicarport with a peak power of 1 kWp was designed and built as part of the didactic classes. A small, two-seat city vehicle with electric drive was used f[...]
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 2 202--205
PL W pracy przedstawiono wyniki długookresowych badań instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Akademii Morskiej w Gdyni. Zaprezentowano krótki opis rozważanej instalacji fotowoltaicznej i stacji pogodowej umożliwiającej ciągłe monitorowanie stanu pogody w miejscu zamontowania instalacji fotowoltaic[...]
EN In the paper the results of long-time investigations of the photovoltaic installation situated in Gdynia Maritime University are presented. A short description of the considered installation and the weather station making possible continuous monitoring of weather parameters are included. The selecte[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 91-95
EN This article presents essential methods of securing the improvement of electrical machine's operation parameters, during machine's operation in the systems with photovoltaic generator (directly converting sunlight radiation energy into electrical energy) as the basic energy source. The article mainl[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 41-46
EN Within last few years the possibility of constructing PV low power generators used for electric driving systems feeding emerged. The amount of energy produced by these unconventional energy sources depends on current weather conditions. In this article the electrical drive system fed both from PV ar[...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 17-22
EN The paper deals with numerical model of the system with photovoltaic generator feeding the DC commutator motor with permanent magnet excitement, by DC buck chopper. The motor drives its load of fan characteristic - centrifugal water pump. The system is of Stand-Alone type, and without the electric b[...]
17
70%
Czysta Energia
2013 Nr 10 28--30
18
70%
Świat Szkła
2011 R. 16, nr 12 14--18, 21
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano stanowisko do badań systemów fotowoltaicznych utworzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Perspektywa znaczącego rozwoju tego typu źródeł energii elektrycznej wymaga prowadzenia prac pozwalających na efektywne i bezpieczne ich stosowanie w systemie elektro[...]
EN This paper presents a photovoltaic system which has been built at the Wroclaw University of Technology for scientific research purposes. A promising perspective of explosive growth of solar energy conversion systems encourages research activities on secure, stable and effective integration of PV gen[...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Opisano różne metody przewidywania możliwości system fotowoltaicznego. Jedną z metod jest logika rozmyta – fuzzy logic. Opisano programowanie genetyczne do tworzenia rozmytego klasyfikatora.
EN Photovoltaic Power Plants (PVPP) are classified as a power energy sources with non-stabile supply of electric energy. It is necessary to back up power energy from PVPP for stabile electric network operation. We can set an optimal value of back up power energy with using variety of prediction models [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last