Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 1(74) 43-65
EN The article attempts to systemise institutions and mechanisms of Early Warning and Armed Conflict Prevention System in the Organisation for Security and Cooperation in Europe. The Early Warning and Armed Conflict Prevention System model presented by the author bases on three factors: structural and [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł podejmuje problematykę nowego kierunku rozwoju systemów informacji przestrzennej, tzw. Teleprocessingu, który w swoich założeniach dostarczać ma technologię i zapewnić rozwiązania połączenia SIP z takimi systemami jak: łączność telekomunikacyjna i radiowa, systemy lokalizacji GPS oraz system[...]
EN Today, in the domain of GIS especially applied to urban and environmental systems, an evolution can be seen. This paper describes the prototype development of an inter-operable, DGPS and videomonitoring systems within a geographic information system (GIS). The consequence is that new kind of systems[...]
3
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wpływ oddziaływania zakłóceń na eksploatację transportowego systemu nadzoru. Transportowy system nadzoru powinien działać prawidłowo w obecności zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych.
EN The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring themeans of transport. To ensure transportsecurity, such systems should provide reliable opeation in the presence of disturbances, both internal and external.
4
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 11 118-127
PL Państwo ma do spełnienia wiele misji. Jedna z nich wiąże się z doskonaleniem jakości życia. Nie da się jej oderwać od spraw zapewnienia bezpieczeństwa, bowiem jest ono jedną z podstawowych potrzeb ludzi i ma zapewnić niezakłócony rozwój i pomyślność człowieka, grupy ludzi, społeczności lokalnych, sp[...]
5
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2004 nr 4 18-22
6
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2004 nr 4 18-22
7
100%
Nowoczesne Gazownictwo
1999 nr 3 79-80
8
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 8 22-24
PL Zaprezentowano wykonany i przetestowany na ładowarce Ł220 oryginalny, aktywny system bezpieczeństwa mobilnych maszyn roboczych; zastosowanie systemu w seryjnie produkowanych maszynach roboczych pozwoli na istotną poprawę bezpieczeństwa w przypadku stateczności wywrotnej tych maszyn.
EN The autors present an original, successfully tested active safety system for mobile construction machines, installed on the Ł220 loader. Employment of the systems in series-manufactured construction machines will provide an essential improvement of safety in case of the loss of overturn stability of[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 3(88) 155-168
EN The author of the article describes and evaluates the role of the key elements constituting the European security architecture at the beginning of the second decade of the 21st century. The author focuses mainly on three crucial international cooperation structures that affect security on the Old Co[...]
10
100%
Elektroinstalator
2018 nr 1 32--33
PL Oświetlenie awaryjne jest częścią naszej codzienności. Otacza nas w biurach, centrach handlowych, na stadionach i dworcach. Jest powszechne i niemal niezauważalne, a jego wysoka jakość to często sprawa życia lub śmierci. Co zatem sprawia, że dany produkt jest wart uwagi? Jakimi drogami może podążyć [...]
11
88%
Logistyka
PL Artykuł porusza ważne problemy związane z wdrażaniem biometrycznego uwierzytelniania w systemach bezpieczeństwa in corporre. W artykule podnosi się aspekty uwarunkowań społeczno-prawnych stosowania biometrii oraz znaczenie wykorzystania cech osobniczych w systemach bezpieczeństwa. Autorzy szczególną[...]
EN The article addresses important issues related to implementation of biometric authentication security systems in corporre. The article raises the aspects of socio-legal use of biometrics and the importance of using the characteristics between individuals in security systems. The authors pay special [...]
12
88%
Logistyka
PL System Personal Rapid Transit eksploatowany jest w różnych warunkach otaczającego go środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze "kolejowym" zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone /stacjonarne lub ruchome/ mogą być przyczyną zakłócenia systemu sterowania PR[...]
EN Personal Rapid Transit control system is exploited in diverse electromagnetic enlivenments. The unintentional or intentional electromagnetic disturbances on a vast railway area can disturb operation of PRT control system. The security systems are responsible for security of humans and goods transpir[...]
13
88%
Logistyka
PL Podczas eksploatacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) występują różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, które powodują, że każdy z systemów po pewnym czasie od chwili uruchomienia znajduje się w innym stanie technicznym. Wynika z tego konieczność podejmowania określonych decyzji eksploat[...]
EN During the exploitation of the intrusion and hold-up alarm systems (I&HAS) occur the external factors which cause that each of the systems is in different technical state after certain time since the moment of starting the work. It results of the necessity of making the relevant exploitation decisio[...]
14
88%
Logistyka
2003 Nr 3 26-27
PL Nowoczesne magazyny są budowane z myślą o optymalizacji ilości i jakości składowania towarów. Zagadnieniem, które często bywa zaniedbywane, jest umieszczenie magazynu w Systemie Bezpieczeństwa. Artykuł ma na celu przyblizenie zagadnienia bezpieczeństwa obiektu w spojrzeniu systemowym. Pojęcie System[...]
15
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 2 (211) 99-119
PL Lotnictwo jest tym tą dziedziną techniki i komunikacji, w której zawsze znajdowały zastosowanie najnowsze osiagnięcia myśli ludzkiej. Można uznać że współczesny samolot jest produktem prawie że doskonałym i nie ma w nim co poprawiać. Mimo tej doskonałości konstrukcji katastrofy lotnicze zdarzają się[...]
EN Aviation is such area of transport and technology, in which the newest achievements of human thoughts always found usage. It is considered that the modern aircraft is a almost perfect product and there are nothing what to improve. In spite of this construction perfection the air catastrophes occur a[...]
16
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 4/80 93-101
EN In the work presented here a security system for mobile working machines is described, which determines a safety value based on the movements of the working equipment. Subsequently, the control system responses to the movement of the machine and if necessary the whole system is stopped. The advantag[...]
17
88%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2005 nr 3 16-25
PL W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi transportowe krajowe i międzynarodowe, co wpłynęło w sposób bezpośredni na rozwój komunikacji drogowej na świecie. Bardzo ważnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas eksploatacji tuneli, szczególnie w aspekcie zagrożenia poża[...]
EN In recent years the needs for home and international transport services have increased considerably which directly influenced development of road transportation in the World. A very important problem rests with the securing of safety during exploitation of tunnels, especially with regard to a fire h[...]
18
88%
Logistyka
2014 nr 6 2503--2511
PL W artykule przedstawiono przegląd systemów i układów bezpieczeństwa czynnego będących podstawą przy konstruowaniu autonomicznych pojazdów. Zaprezentowano ideę budowy tzw. autonomicznych pojazdów oraz przedstawiono realizację tych przedsięwzięć przez wybrane ośrodki naukowe w Europie. Zwrócono uwagę [...]
EN The article presents an overview of the systems and active safety systems as the basis when constructing autonomous vehicles. Presented the idea of building the so-called. autonomous vehicles, and presents the implementation of these projects by the selected research centers in Europe. Attention is [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 2(55) 104-118
EN We are witnessing the creation of a new world superpower of an international terrorist net. Big cities are a natural object of terrorists’ interest and they can be defined as the main stages of the theatre of war on terror. Therefore anti-terrorist security must be currently one of the main areas of[...]
20
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 102-108
PL W artykule poruszono temat bezpieczeństwa na drogach pod względem przyczepności opon do podłoża. Przedstawiono założenia i projekt awaryjnego systemu bezpieczeństwa dla pojazdu jadącego po oblodzonej powierzchni „KOLCE”. Konstrukcję systemu zamodelowano w postaci 3D przy wykorzystaniu programu Solid[...]
EN First part of article talk about safety on the roads in respect to adhesion tire to the ground. We show assumption and project of emergency safety system for vehicle driving on icy surface „KOLCE”. The system construction has been modeled in 3D with using Solid Edge ST2 software.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last