Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ITS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 6 1321--1330
PL Złożone behawioralne interakcje miedzy warstwami ITS systemów w kluczowy sposób determinują działanie tych systemów. W artykule zaproponowano dla danego ITS systemu oryginalną interaktywna wielo-warstwową strukturę systemową HITS z trzema dedykowanymi generatorami interakcji między-warstwowych o róż[...]
EN ITS system complex behavioral inter-layers interactions in a crucial way determines the features of the system operation. Therefore, in the paper original interactive hierarchical multi-layer HITS platform was proposed with three main inter-layers interactive cycles (interfaces) that must to guarant[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2017 nr 5 84--87
PL Aby sprostać wymaganiom mieszkańców miast, niezadowolonym z narastającego ruchu, powstały inteligentne systemy transportowe. Czy wdrażane rozwiązania w pełni wykorzystują swój potencjał i osiągają wyznaczony cel? Jakie korzyści odnoszą miasta w wyniku zastosowania ITS?
3
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 71--75
PL Nowoczesne urządzenia teleinformatyczne otwierają nowe możliwości w zakresie zarządzania pasami autobusowymi, które zaliczane są do grupy najefektywniejszych środków usprawniania transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono analizę nowej organizacji ruchu na wybranych ciągach ulic w Rzeszowie, za[...]
4
88%
Przegląd Komunalny
2018 nr 3 79--82
PL Polskie miasta zmieniają swoje oblicze. Inteligentne rozwiązania pojawiają się w wielu sferach życia mieszkańców – m.in. w transporcie i komunikacji publicznej. W ten trend wpisuje się też Bydgoszcz, która wdrożyła Inteligentne Systemy Transportowe – największy ze swych projektów smart.
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 63-70
PL W artykule zaprezentowano kilka podstawowych problemów analizowanych w kierunku budowy systemu typu ITS. Systemy te budowane są w celu umożliwienia optymalizacji podróży w sieci transportowej. Badano podstawowe związki pomiędzy parametrami ruchu: średnią prędkością i natężeniem w dobie.
EN In this article has been presented some basic problems in direction to build ITS systems in the future. Intelligent transportation systems ITS provide the technology to enable people to make smart travel choices in road network. The basic problems will have to be considered: analysis of relationship[...]
6
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 48--49
PL Ostatnie lata rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce wiązały się z powstaniem wielu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Systemy te powstają na poziomie miast, województw czy kraju, służąc przede wszystkim zarządzaniu ruchem drogowym, ale także realizując inne ważne sp[...]
EN The recent years of the road infrastructure development in Poland have been connected with the development of many solutions in the field of intelligent transportation systems (ITS). These systems are developed at the level of cities, provinces or countries, primarily in order to be used in traffic [...]
7
75%
Przegląd Komunikacyjny
8
63%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 2 50--52
PL Współcześnie życie koncentruje się wokół aglomeracji miejskich. Rosnąca liczba mieszkańców miast powoduje wzrost użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej: zwiększa się liczba samochodów oraz osób korzystających z komunikacji publicznej. Z tego względu jednym z najważniejszych wyzwań sta[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 666--668
PL W artykule został omówiony element miejskiego ITS na przykładzie sygnalizacji świetlnej z dodatkowym bus-pasem. Rozwiązania takie od lat znajdują zastosowanie w obszarach miejskich i pozwalają na lepsze zarządzanie komunikacją miejską.
EN The element of ITS urban transport is presented in the article. As an example of such solution is presented the traffic light system with additional light signal dedicated for bus urban communication. These solutions are used for many years in urban areas and allow for better management of public tr[...]
10
63%
Transport Samochodowy
2016 z. 4 83--102
PL W artykule podano najważniejsze definicje oraz mechanizmy działania dotyczące systemów ITS (Intelligent Transportation Systems). Następnie przeanalizowano wpływ ich zastosowania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wnioski przedstawiono w postaci podsumowania.
EN The article presents the most important definitions and mechanisms of action for the ITS (Intelligent Transportation Systems). Then analyzed was the impact of their use on the road safety. The conclusions were presented in the form of a summary.
11
51%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 7/8 83-89
PL Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej. Zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem. Koncepcja i architektura systemu TRISTAR.
EN Conditions for ITS application in Tri-City Agglomeration. Integrated system of traffic and transport management. Conception and architecture of TRISTAR system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last