Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 1 155-172
PL W pracy wskazano na istnienie związku poomiędzy zakłócającymi przebieg transportu wibracyjnego wahaniami korpusów maszyn wibracyjnych a utratą współfazowości wibratorów napędowych. Wykazano, że utrata współfazowości spowodowana być może przez okresowe zderzenia korpusu z nadawą i zbudowano model mat[...]
EN The relation between angular oscillations of vibratory machine bodies - disturbing the vibratory transport - and the loss of cophasal of driving vibrators was indicated in this paper. It was shown that the loss of cophasal running could be caused by periodical collisions of the body with a material [...]
2
100%
Fundamenta Informaticae
EN Property preservation is investigated as an approach to modular verification, leading to reduction of the property verification time for formal models. For modelling purposes, formalisms with multi-way synchronisations are considered. For the modular verification technique to work, a specific type o[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 4 861-884
PL Zjawiska synchronizacji i chaos w oscylatorze van der Pola-Mathieu. W pracy przedstawiono efekty oddziaływania drgań parametrycznych i samowzbudnych w układzie o jednym stopniu swobody. Analizę przeprowadzono dla nieliniowego oscylatora z samowzbudzeniem typu van der Pola oraz wzbudzeniem parametryc[...]
EN Analysis of a nonlinear oscillator system with one degree of freedom, which includes the van der Pol self-excitation term and parametric excitation of the Mathieu type is carried out in this paper. Interactions between the parametric and self-excited vibrations for regular and chaotic motion are inv[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 2 415-433
PL W pracy przeprowadzono analizę drgań układu parametryczno-samowzbudnego z nieidealnym źródłem energii. Model składa się z oscylatora van der Pola-Mathieu oraz nieidealnego źródła energii, którego charakterystykę założono w postaci linii prostej. Drgania regularne całego systemu, źródło drgań - model[...]
EN Vibrations of a parametrically and self-excited system with a non-ideal source of energy have been analysed in this paper. The model has consisted of the van der Pol-Mathieu oscillator and non-ideal energy source, which characteristic has been assumed as a straight line. Regular motion of the comple[...]
5
75%
Hydroacoustics
2015 Vol. 18 103-112
EN In this paper we present a conception of an embedded acoustic modem dedicated to the underwater communication. The Raspberry Pi is used as a low cost hardware platform. The solution of the physical layer consists in modulation, synchronisation, frames forming, symbol mapping, etc. Specifically, the [...]
6
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2001 nr 11 750-755
PL Przedstawiono ogólne zasady tworzenia i przesyłania sygnałów synchronizacyjnych poprzez systemy SDH w sieci telekomunikacyjnej. Podano zasady organizacji synchronizacji w sieci TP S. A. Przedstawiono również przykład odzyskiwania sygnału taktowania w przypadku uszkodzenia dróg transmisyjnych w struk[...]
EN In the article the general rules are described for generation synchronisation signals and transportation them through the telecommunication network, using SDH systems. There is description of TP S.A. synchronisation network. There is also the example of recovery the timing signal after SDH section f[...]
7
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 4 26--31
PL Niniejszy artykuł przedstawia pracę dwupoziomowego falownika napięcia współpracującego z siecią, podczas przejściowej asymetrii napięć. System sterowania został zaimplementowany w wirującym układzie synchronicznym dq0. Przeanalizowano dwa typy sterowania. W pierwszym zastosowano metodę synchronizacj[...]
EN This paper presents the operation of grid tied, two level voltage source inverter (VSI) during network voltage unbalance. The control system was implemented in synchronous rotating reference frame dq0 (SRF). Two types of control structures were investigated herein. First utilizes the Double Decouple[...]
8
63%
Machine Dynamics Problems
EN Regular and chaotic vibrations of the system composed of two parametrically and self-excited oscillators are analysed in the paper. The considered system is excited by a non-ideal energy source represented by DC motor with limited power supply. Interactions between different vibration types, bifurca[...]
9
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 357--369
PL Łańcuchy dostaw mają znaczący udział w zapewnieniu pozycji konkurencyjnej firm na współczesnym rynku. Ciągłe jego ulepszanie korzystnie wpływa na redukcje zapasów i obniżenie kosztów oraz poprawę poziomu koordynacji i zaufania pomiędzy partnerami sieci dostaw, a także spełniania oczekiwań klientów. [...]
EN Supply chains have a significant participation in ensuring the competitive position of companies on the contemporary market. Continuous improvement of supply chains has beneficial effects on the reduction of stocks, reduces costs and improves the level of coordination and trust between supply chain [...]
10
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2002 nr 1 31-35
PL Przedstawiono cyfrową sieć światłowodową Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o. o. z uwzględnieniem struktury sieci, sposobu synchronizacji, zarządzania oraz wyposażenia. Zaprezentowano także plany rozwoju sieci oraz świadczone usługi telekomunikacyjne.
EN Fiberoptic digital network of Telekomunikacja Kolejowa sp. z o. o. is presented with special attention to its structure, method of synchronization, management and equipment. Plans of Evaluation of network and telecommunications services are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last