Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchrofazory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 nr 2 90-94
PL Jednym z aktualnych trendów w rozwoju inteligentnych sieci energetycznych (ang. Smart Grids), widocznym szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest wdrażanie urządzeń pomiarowych wskazujących przesunięcie fazowe (ang. PMU Phasor Measurment Unit), nazywanych synchrofazorami. W niniejszym artykule przed[...]
EN In this paper, a new trend of synchrophasors deployment in energy Smart Grids are discussed. Information about synchrophasors and the NASPINet architecture is given. Moreover, the proposition of synchrophasors data analysis is presented. We propose to apply Discrete Wavelet Transformation (DWT) in o[...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Technika pomiarów synchrofazorów związana jest z wykonywaniem pomiarów wektorów napięcia lub prądu, oznaczanych jednakowym znaczkiem synchronizacji czasu GPS. Oferowane obecnie urządzenia pozwalają na wyznaczanie fazorów napięcia i prądu z rozdzielczością bliską 20 ms. Dysponowanie takimi pomiarami [...]
EN The technique of measuring synchrophasors is related to the measurements of voltage or current vectors, taged with the same stamp of GPS time synchronization. Presently offered devices allow to determine voltage and current phasors with a resolution of nearly 20 ms. Collecting such measurements from[...]
3
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 5 59--66
PL W artykule opisano wskaźniki niezawodnościowe i ich wartości, systemy sterowania i telemechaniki w automatyce sieci. Przedstawiono wpływ automatyki FDIR oraz liczby zainstalowanych łączników i urządzeń towarzyszących na wskaźniki niezawodnościowe SAIDI, SAIFI.
EN The article presents value reliability index, remote control system and telecontrolin automatic power grid. Presents automatic FDIR and some switches, equipment correlation on reliability index SAIDI, SAIFI.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last