Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulatory nawigacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2277-2284
PL Wszechstronny i dokładny trening na lądzie, pozwala zmniejszyć liczbę wypadków na morzu. Dzięki symulatorom nawigacyjnym, można szkolić załogi statków, nie narażając ich na niebezpieczeństwo. Szczególnie ważny jest trening w obsłudze radaru nawigacyjnego. Podczas pracy zostały porównane zobrazowania[...]
EN A versatile and accurate training on the land, lets reduce the number of accidents at sea. Thanks to navigational simulators, it is possible to train crews of ships, not exposing them to a danger. A training in the operation of the radar is particularly important. Comparison of radar depicting in Po[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last