Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symbioza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2010 Vol. 14 175-182
PL W artykule przedstawiono zjawisko mikoryzy występujące pomiędzy określonymi gatunkami roślin i grzybów. Scharakteryzowano poszczególne rodzaje mikoryz oraz omówiono ich rolę w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu grzybów mikoryzowych na kondycję rośliny oraz szeroko rozumianą[...]
EN The report contains information about mycorrhiza. The relationship between the plant and the fungi are characterized. This specific symbiosis gives various benefits, especially to plants. Mycorrhiza influences growth and development of plants, protects them from pathogenic organisms and heavy metals[...]
2
84%
Architectus
2010 Nr 2(28) 197--202
PL Idea holizmu w kategorii filozoficzno-estetycznej i proekologicznej jest kierunkiem realizacji wszelkich zadań i działań na rzecz KULTURY. Architektura i kultura, to dwie damy kroczące w równym rytmie dziejowego korowodu przez szlak życia, góry, doliny, salony i rozstaje społeczeństw w kolejnych okr[...]
EN The phenomenon of culture formation takes place as a result of sociological reaction of 'double feedback': natural environment impinges on Man, Man - in the process of civilization building - processes and creates the environment, while the environment, in turn, as cultural reality, surrounds and fo[...]
3
84%
Problemy Ekologii
2005 R. 9, nr 2 104-108
PL Nieodłącznym składnikiem życia biologicznego gleb leśnych są grzyby, a wśród nich grupa tworząca związki symbiotyczne z drzewami leśnymi. Związki te tworzone są z korzeniami ostatniego rzędu. Efektem tej symbiozy jest mikoryza, czyli wspólny organ złożony z komórek grzyba i korzenia tzw. grzybokorze[...]
EN Fungi, especially their group that creates symbiotic relationships with forest trees, are an integral element of the biological life of forest soils. These relationships are established by the lowest-level roots. Micorhise is an effects of this symbiosis, it is a common body composed of both: fungi [...]
4
84%
Zieleń Miejska
2006 Nr 1 17-17
PL Symbiotyczna zależność pomiędzy roślinami a grzybami nazywana jest mikoryzą. Jednak, mimo iż bardzo korzystnie wpływa na kondycję miejskich drzew, to w zadrzewieniach miejskich praktycznie nie występuje.
5
84%
Zieleń Miejska
2017 Nr 10 26--27
PL Udowodniono wielokrotnie, że naśladowanie natury zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w uprawie roślin w warunkach nienaturalnych. Doskonałym przykładem jest wykorzystanie na terenie miast mykoryzy, czyli symbiozy drzew i krzewów z grzybami i bakteriami brodawkowymi występującymi w glebie.
6
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 152-155
PL W pracy przedstawiono opis matematyczny wielokrotnej hodowli okresowej złożonej populacji drobnoustrojów składającej się ze szczepu współżyjącego symbiotycznie ze szczepem hydrolizującym surowiec. Wyróżniono dwa graniczne przypadki, gdy etapem limitującym jest bądź hydroliza surowca bądź wzrost bakt[...]
EN This work presents a mathematical description of repeated batch cultures of a mixed microbial population, consisted of two bacterial strain, substrate hydrolyzing and symbiotic strain utilizing the product of hydrolysis. Two cases have been considered: hydrolysis as the limiting step and growth on i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last