Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  syllabus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 357--366
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z potrzebą dostosowania modeli kształcenia do potrzeb rynku zatrudnienia inżynierów. Autorzy, zwrócili uwagę na potrzebę konsultowania zawartości przedmiotów z przedstawicielami przemysłu oraz przedstawili projekt i realizację nowoczesnego laboratorium z obs[...]
EN In this paper, the issues of the needs of education models direction for the needs of employment were raised. The authors have drawn attention to the need to consult the contents of educational subjects with industry representatives and presented the design and implementation of modern laboratory in[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1810--1813
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana a[...]
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article pr[...]
3
85%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Architecture is the only "artistic" faculty in the Politechnical University of Cracow. The effect of working with students on drawing and painting are visible within the whole university, as well as in other schools and institutions. The type of student creativity, i.e. painting, drawing, determines[...]
4
85%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 100--103
5
71%
Polish Journal of Management Studies
PL Zintegrowana komunikacja marketingowa została przyjęta na całym świecie, również w Indonezji, jest ona przedmiotem nauczanym w programie studiów w Indonezji, nie tylko ze względu na jej aspekty praktyczne. Aby uzyskać szeroki pogląd, wyniki te powinny być porównane i związane ze spostrzeżeniami nauc[...]
EN IMC has been globally accepted as well as in Indonesia. Not just on practical aspects, but in academic domain since widely taught as a subject of undergraduate program in Indonesia. While literature review shows that conceptualization of IMC from various international publications still marked pros [...]
6
57%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 708-710
PL W artykule scharakteryzowano nowy system kształcenia na poziomie akademickim, wynikający z wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy kształcenia w tym systemie oparte są o język efektów kształcenia. Ich wdrażanie w Polsce rozpoczyna się w bieżącym roku akademickim (2012/2013). W dalszej części pr[...]
EN Characteristics of the new academic educational system, which comes out of the requirements of the National Qualifications Frameworks, have been given in this paper. Syllabi in this system are based on the language of learning outcomes. Its implementation in Poland starts this academic year (2012/20[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last