Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnały sterujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisano algorytm sterowania ruchem pojazdu podwodnego po zadanej trajektorii. Do generowania sygnałów sterujących wykorzystano trzy niezależne regulatory: regulator prędkości wzdł€żnej, regulator odchylenia poprzecznego od trajektorii i regulator kursu. Regulatory te opracowano w oparciu [...]
EN In the paper some aspects of steering of an underwater vehicle along a predefined trajectory in a horizontal plane have been described. Three independent controllers such as: the surge velocity controller the controller of a pernpendicular distance from the trajectory and the course controller have [...]
2
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 3 68-77
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych układu napędowego, w którym zasilany z przetwornicy częstotliwości silnik indukcyjny zwarty napędza elementy wirujące. Zbudowane zostało stanowisko badawcze odpowiadające rzeczywistym układom napędowym dźwignic i zaopatrzone w układy pomiarowe.[...]
EN The paper presents the results of experimental tests of the power transmission system. The electro-mechanical test stand has been built where the squirrel cage motor supplied by frequency converter has driven the rotated elements. The parameters of the test stand are comparable to the real cranes' m[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 437--441
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów elektrycznych na proces spalania mieszanki w silniku z zapłonem iskrowym. Tematyka została wybrana ze względu na powtórne zwiększone zapotrzebowanie rynku samochodowego na silniki ZI, pod kątem małej emisji cząstek stałych w stosunku do silników z [...]
EN The influence of chosen of electric parameters in article was introduced on process the burning in engine the mixture with sparkle ignition. The the subject matter was chosen with regard on second enlarged demand of car market on engines, under angle of small emission of solid particles in relation [...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 581--590
PL W artykule zaproponowano nowe sformułowanie algorytmów predykcyjnych. W podejściu tym, zakłada się, że trajektoria przyszłych przyrostów sterowania jest opisana pewną z góry założoną funkcją. Dzięki doborowi różnych postaci tej funkcji, można zmieniać zachowanie układu regulacji. Zyskuje się więc ko[...]
EN A new formulation of predictive control algorithms is proposed in the paper. The idea of the approach consists in assumption that future trajectory of changes of a control signal is presumed in advance. Thanks to such an approach it is easy to take control signal constraints into consideration. More[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last