Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable urban transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 3 90--99
PL Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób polityka Unii Europejskiej (UE), zmierzająca do zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu (ZRT), może wpłynąć na wybrane aspekty funkcjonowania polskich miast w ujęciu społeczno-ekonomicznym. W pierwszym rzędzie omówiono podstawowe instrume[...]
EN This article tries to present the impact of the EU’s policy towards sustainable transport on some selected socio-economic aspects of Polish cities performance. In the first part main European policy directions are described. Then, selected possible effects of one of main policy directions in the for[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Białej Księdze Transportu z 2011 roku, Komisja Europejska wskazała kierunki rozwoju transportu oraz zaproponowała szereg działań mających na celu zmniejszenie negatywnych oddziaływań transportu przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego konkurencyjności. Dużą rolę w procesie kształtowania zrównoważone[...]
EN The European Union implemented the policy of sustainable urban transport. In White Paper of Transport from 2011, the European Commission indicated directions of development of transport and proposed several measures aimed at reducing the negative impacts of transport without compromising its competi[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 2241--2245, CD 1
PL Transport należy do jednych z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego jak i cywilizacyjnego społeczeństwa. Jednocześnie transport jest, w istotnym stopniu, odpowiedzialny za takie negatywne dla środowiska oddziaływania jak np. emisje spalin, hałas czy też zajmowanie coraz większych terenów pod [...]
EN Transport is one of the key factors of economic and civilization progress. At the same time, it is also responsible for negative impact on the environment, e.g. exhaust emission, noise or annexing large areas for its infrastructure. These phenomena are particularly conspicuous in the urban areas inh[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 637--640, CD
PL W artykule zostały omówione problemy związane z funkcjonowaniem transportu osób na terenie miast. Dynamiczny rozwój miast i wzrost dochodu ludności w wielu przypadkach przyczynił się do ograniczenia roli transportu publicznego i nadmiernego wzrostu ruchu samochodów osobowych. Tendencja ta jest szkod[...]
EN The article presented the problems connected with the operation of people transport in cities. The dynamic development of cities and the increase in the income of the population has in many cases contributed to limiting the role of public transport and the excessive growth of passenger traffic. This[...]
5
84%
Management
2013 Vol. 17, no. 2 272--283
PL Na przestrzeni ostatnich lat krakowski, rzeszowski, wrocławski, poznański, opolski i warszawski system transportu publicznego wzbogacił się o automatyczne samoobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich trzeciej generacji (smart bikes). Jest to innowacyjne rozwiązanie, wykorzystujące systemy i technol[...]
EN In recent years, the public transport of Krakow, Rzeszow, Wroclaw, Poznan, Opole and Warsaw has expanded into the third generation bike-sharing programs - smart bikes. It’s an innovative solution, deploying IT systems and technology to integrate individual stations of urban bike rental system. The a[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1556--1559, CD
PL Na rynku usług transportowych ważne miejsce w zakresie przewozu osób zajmuje publiczny transport zbiorowy. Właściwe funkcjonowanie zbiorowego transportu miejskiego w miastach nabiera obecnie dużego znaczenia względem rosnących wymagań ze strony podróżnych, których satysfakcja oraz zadowolenie powinn[...]
EN In the transport market, public transport is an important place for passenger transport. The proper functioning of collective urban transport in cities is becoming increasingly important in relation to the growing demands of travelers, whose satisfaction and content should be met. The paper presents[...]
7
84%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 2 31--33
PL Konieczność stałego odnawiania taboru to poważny wydatek. Najchętniej absorbowany jest on ze środków unijnych lub innych pomocowych, z minimalnym udziałem procentowym środków własnych. Ideałem natomiast jest uzyskanie stuprocentowej dotacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last