Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable growth
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 671-679
2
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Existing defi nitions for sustainable intelligent transport may vary and promote one particular dimension such as the environment (green transport), society (mass transport) or the economic dimension (eff ective and competitive transport). However, the sustainable intelligent transport is generally [...]
3
100%
Management and Production Engineering Review
EN This paper investigates correlation between subsidies to invest in development projects, innovation, financial performance and sustainable growth. The focus of the study is on subsidies for co-financing purchases of new technological equipment aimed at promoting innovation and production of new prod[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Sytuacja na rynkach transportowych w okresie kryzysu gospodarczego. Zjawisko rujnującej konkurencji. Założenia a realia polityki zrównoważonego rozwoj u transportu w WE. Wpływ polityki fiskalnej państw europejskich na kondycję transportu. Brak równowagi między popytem na usługi transportowe a ich po[...]
EN The situation on the transport markets in the period of the economical crisis. The phenomenon of the ruinous competition. Assumptions and realities of the sustainable transport growth policy in the European Union. The influence of the fiscal policy of the European countries on the transport conditio[...]
5
100%
Logistyka
2016 nr 3 121--128, CD1
PL Operatorzy transportu ładunków chcąc działać według wytycznych Białej Księgi 2011 muszą rozwijać się w sposób zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność wdrożenia programu technicznej i technologicznej wymiany potencjału transportowego, który ma na celu minimalizację negatywny[...]
EN Sustainable grow this widely accepted, one of the of European socio-economic policy directions. In the spirit of the concept of sustainable growth is also place for formula ting rules for the growth of a regional freight transport companies. Growth of requirements bound on operators of transport, is[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 104 193--207
PL Zmiana stereotypów hamujących rozwój gospodarczy jest zadaniem trudnym do wykonania, ponieważ społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, jak głęboko tkwią one w mentalności ludzi od wielu pokoleń. Do najbardziej zakorzenionych należą te, za którymi stoi matematyka i głębokie przekonanie, że demokr[...]
EN Changing the stereotypes that hinder economic growth is a difficult task, as the society does not realise how deeply they have been rooted in people's mentality for many generations. The most deeply rooted are those which are backed by mathematics and the profound conviction that democracy – even th[...]
7
84%
Silniki Spalinowe
PL Polityka europejska dotycząca zrównoważonego rozwoju systemów transportowych nakłada pewne ograniczenia związane z rozwojem silników spalinowych i układów napędowych stosowanych w pojazdach użytkowych. Najważniejsze czynniki wpływające na przyszłe konstrukcje to normy ograniczające toksyczność spali[...]
EN European policy regarding sustainable growth of transport systems imposes certain obligations on the development of heavy duty Diesels and powertrain used in commercial vehicles. Key factors influencing future trends are new emission legislations Euro VI and fuel economy. Some other factors are: ava[...]
8
84%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 3 172--185
PL W artykule zaprezentowano poglądy naukowców porządkujące znaczenie w zakresie określenia zasad trwałości rozwoju. Odzwierciedlają one różne poziomy ekologicznego i ekonomicznego odniesienia oraz istniejący konflikt między konserwatywnym podejściem do środowiska i ekspansywnym w stosunku do zasobów ś[...]
EN EcoThe article presents the views of scientists ordering the importance in the scope of defining the principles of sustainability. The aim of the article is the author’s assessment of the current development of the Silesian region shaped on the basis of developed strategic documents, including innov[...]
9
59%
Budownictwo i Architektura
PL Każde kolejne pokolenie żyje w coraz szybszym tempie, dlatego również miasta podlegają coraz szybszym procesom transformacji. Stoją one przed coraz trudniejszymi wyzwaniami zarówno ze względu na ilość, jak i tempo zachodzenia w nich procesów transformacji (takich jak m.in. wysoki wskaźnik emigracji,[...]
EN Every single generation tends to live in more and more hectic pace. This is why cities are also going through transformation processes more rapidly. There are many challenges ahead of the cities, not only due to the number, but also because of the pace of transformation processes, such as: high rate[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last