Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surfakanty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych czasu mieszania w roztworach surfaktantów i polimerów. Surfaktantem wykorzystanym w badaniach był bromek tetradecylotrimetyloamoniowy. Dodatkami polimerowymi były poliakryloamid, tlenek polietylenu oraz częściowo shydrolizowany poliakryloamid. Porównanie wy[...]
EN The paper deals with experimental studies directed on the determination of mixing time tm for polymer and surfactant solutions. The surfactant used was tetradecyltrimethyloammonium bromide. Polyacrylamide, polyethylene dioxide and partially hydrolyzed polyacrylamide were used as polymeric additives.[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 5 920--927
PL Wykorzystując reaktor mikrofalowy oraz w sposób konwencjonalny (stosując łaźnię olejową) otrzymano w skali laboratoryjnej zasady Mannicha, które wykazały dobre właściwości powierzchniowo czynne.
EN Ten Mannich bases were synthesized in reaction of CH2O or lauryl aldehyde with Me2N(CH2)3NH2 and p-RC6H4OH (R = Me, OMe, NO2, C12H25) or PhOMe at 45oC optionally under microwave i[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1744--1748
PL W opracowaniu nowych środków do prania można wskazać na tworzenie nowych postaci znanych produktów oraz wprowadzanie nowych surowców. W zakresie formy wyraźną tendencję wzrostową wykazują płyny, które z powodzeniem zastępują proszki. Formulacje te pozwalają na wprowadzenie szerokiej gamy nowych, efe[...]
EN Three new 2-ethylhexanol alkoxylate surfactants were studied in aq. solns. for stability, d., viscosity, wettability, surface tension, foamability, emulsifiability, emulsion stability and washing power. The results were compared with those of 2 com. surfactants. The studied surfactants showed lower [...]
4
67%
Archives of Environmental Protection
PL Surfaktanty, podobnie jak większość tego typu substancji chemicznych, po wykorzystaniu trafi ają do środowiska wodnego. Związki te mogą stwarzać zagrożenie dla fl ory i fauny zasiedlającej wody powierzchniowe, jak również mogą działać toksycznie na mikroorganizmy znajdujące się w osadzie czynnym w o[...]
EN Surfactants after their use are discharged into aquatic ecosystems. These compounds may be harmful to fauna and flora in surface waters or can be toxic for microorganisms of the activated sludge or biofilm in WWTP. In order to determine effectiveness of different advanced oxidation processes on the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last