Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 247
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 47-52
PL W artykule przedstawiono wyniki badań obróbki hybrydowej - elektroerozyjno-mechanicznej z wykorzystaniem, jako elektrody roboczej szczotki tarczowej wykonującej ruch obrotowy. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych określające wpływ parametrów wejściowych procesu na wydajność i chropowatość d[...]
EN The paper presents a brief study of hybrid - electro-discharge mechanical machining with an elastic, discrete electrode. Attention has also been paid to the relation between the material removal rate and surface roughness as a function process parameters for magnanimous steels.
2
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this work was a microstructural and phase analysis of oxide layers remelted with TIG welding machine and by means of modified TIG method. Design/methodology/approach: The scope of investigations encompassed microstructural and phase assessment of oxide layers after remelting [...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 1 9-11
EN This article presents the structure and properties of surface layers produced on 30HNWFAŻ steel in processes of glow discharge (g.d.) nitriding and its modified versions, vis: the IMPAS method, i.e. nitriding with successive oxidation under g.d. conditions, and the WIMP method consisting in connecti[...]
4
80%
Journal of KONES
EN The aim of the present work is to determine the influence of technologically produced boron surface layers on the friction parameters in the sliding pairs under the conditions of mixed friction. The tribological evaluation included ion nitrided, pack borided, laser borided, quenched and tempered sur[...]
5
80%
Materials Science Poland
2012 Vol. 30, No. 4 303--312
EN Ion nitriding is an operation widely used in industry to harden materials surface. Nowadays, friction welding is one of the special welding methods used for welding the same or different kinds of materials. Especially in industry, it can be necessary to use materials after having operated them with [...]
6
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In the paper physical (surface topography, electrical properties) and antithrombogenic properties of the passive-carbon layer used for enhancing the surface properties of vascular stents made of Cr-Ni-Mo steel have been investigated. Design/methodology/approach: To characterize the electric[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The paper presents results of research aimed on evaluation of electrochemical characteristics of metal surfaces after mechanical pretreatment by blasting. Corrosion resistance was evaluated by materials identification at fixed time internals after their exposure in an electrolyte. Electrochemical ch[...]
8
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This work presents the investigation results of laser remelting and alloying especially the laser parameters and its influence on the structure and properties of the surface of the 32CrMoV12-28 hot work steel, using the high power diode laser (HPDL). In this paper there are presented the in[...]
9
80%
Optica Applicata
EN The effects of HCl-based chemical and Ar+ sputter etching treatment on (100) GaAs surface properties with the aim to develop the procedure of surface preparation before metal deposition have been investigated. Variable angle spectroscopic ellipsometry, X-ray photoelectron spectroscopy, atomic force [...]
10
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the work was to work out methods to improve biocompatibility of the Ti6Al7Nb alloy by creating thick, porous layer which ensure corrosion resistance and which could be a base for biological reactions leading to improvements in the tissue bond with the implant. Design/methodology/[...]
11
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the work was to create homogenous surface layer as a result of impulse laser alloying of TiO2 and low-alloy steel. Design/methodology/approach: The surfaces of samples, coated with ceramic coating, were then irradiated with CO2 laser beam. During the work microstructure and p[...]
12
80%
Chemik
13
80%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 2 66-69
PL Metoda analizy obrazu to nowoczesne rozwiązanie stosowane w charakterystyce materiałów. Metoda ta znajduje praktyczne zastosowanie m.in. w ustalaniu grubości powłok w procesie obróbki powierzchniowej. Cynkowanie jest metodą najszerzej stosowaną w ochronie przed korozją i założona trwałość pokrytego [...]
EN Image analysis is an innovative solution in material characterization. One of the areas where image analysis can be put to use effectively is in establishing the thicknesses of coatings encountered in surface fi nishing applications. Galvanizing ranks among the most widely used corrosion protection [...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 401-408
PL Stale do pracy na gorąco: K18, 15HM, 25HM i 10H2M poddano różnorodnym obróbkom cieplno-chemicznym ( nawęglanie, aluminiowanie, naborowywanie) i natryskowi plazmowemu (TiO2, Cr2)3, Cr2C3). Następnie próbki z tych stali poddano próbie rozciagania w celu uzyskania charakterystyk mechanicznych. Stosowan[...]
EN The hot working steels: K18, 15HM, 25HM and 10H2M have been submitted to various chemical-heat treatmens (carburizing, aluminizing, boronizing) and plasma coating (Ti)2, Cr2)3, Cr2C3). Applied treatmens caused structural changes in superficial zones of specimens and as a result changes of stress-str[...]
15
80%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 10 27-29
PL W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania planów G. Taguchi do optymalizacji warunków nagniatania oraz analizy wpływu czynników nagniatania na chropowatość powierzchni obrobionej; możliwość planów G. Taguchi rozpatrywano na przykładzie nagniatania rolką walcowych powierzchni zewnętrznych.
EN The aim of the work wds to evaluate possibilities of the G. Taguchi plans utilisation lo optimisation burnishing process conditions as well as to analyse influence of burnishing process factors on surface roughness. The roller burnishing process of the external surface was used as an example.
16
80%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 4 94-97
PL Omówiono cele oraz wymagania Dyrektywy IPPC w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (Integrated Pollution Prevention and Control), podano również praktyczną interpretację IPPC. Zdefiniowano pojęcie Najlepszych Dostępnych Technik BAT (Best Available Techniques) oraz sprecy[...]
EN The aims and requirements of the Directive in reference to the Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) were discussed. A practical interpretation of the IPPC was also provided. Best Available Techniques (BAT) was defined and the criteria considered during their defining have been specifie[...]
17
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Investigations include alloying the PMHSS6-5-3 steel surface layer with carbide and ceramic powders WC, VC, TiC, SiC, Si3N4 and Al2O3, using the high power diode laser (HPDL). Laser treatment is especially promising for solving contemporary surface enginee[...]
18
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper investigates the effects of degreasing, surface preparation methods in adhesive bonding and con adhesive joint strength. Five types of degreasing agents were used in the study: acetone, extraction naphtha, Ultramyt, Wiko and Loctite 7061. The degreasing operation was performed by three met[...]
19
80%
Inżynieria Maszyn
PL Czyszczenie skorodowanych powierzchni statków przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej stanowi nową i szybko rozwijającą się technologię wdrażaną w przemyśle stoczniowym. Główne kierunki jej rozwoju skierowane są na automatyzację i mechanizację pracy, jak również na zwiększenie ciśnienia[...]
EN Cleaning the corroded ship's side using the high-pressure abrasive-water jet is a new technology in the shipbuilding industry that now undergoes the intensive development. The main trends in development are automation and mechanization of work and an increase in water jet pressure as well, while app[...]
20
80%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Obróbka wysokociśnieniową strugą hybrydową: wodno-ścierno-lodową jest nową technologią, jej podstawą jest wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna domieszkowana cząsteczkami suchego lodu (CO)2. W pracy przedstawiono instalację eksperymentalną wyposażoną w osprzęt wysokociśnieniowy oraz wyniki badań su[...]
EN The high-pressure hybrid water-abrasive-ice jet treatment is a new technology that has grown in popularity lately. Such technology is based on a high-pressure abrasive-water jet with addition of dry ice pellets (CO)2. The experimental plant accompanied with suitable equipment are discussed in. Ice p[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last