Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface marking of roads and streets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 1 16-23
PL W artykule omówiono wybrane problemy oznakowania poziomego dróg i ulic w warunkach polskich. Wskazano pewne charakterystyczne mankamenty stosowania oznakowania poziomego. Dotyczy to zwłaszcza braku stosowania w polskiej sieci drogowej pewnych sprawdzonych rozwiązań - powszechnie spotykanych na świec[...]
EN The article discusses the selected issues of surface marking of roads and streets in Polish conditions. Some specific shortcomings in the use of road surface marking have been pointed out. This concerns particularly the lack of some well-proven solutions on the Polish road network - common in the wo[...]
2
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 72-73
PL Zmiany klimatyczne, urbanizacja i starzenie się społeczeństwa nabierają dla wszystkich coraz większego znaczenia. Niezwykle istotny staje się rozwój infrastruktury, a bezpieczne i funkcjonalne drogi stanowią jego kluczowy element. Oznaczenia drogowe są istotnym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństw[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1433--1438
PL Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, podstawowe trzy to: zachowanie kierującego pojazdem, stan techniczny pojazdu, oraz droga i warunki atmosferyczne panujące na niej. Stan techniczny nawierzchni drogi, jej właściwości przeciwpoślizgowe to z punktu widzenia infrastruktury drogo[...]
EN Traffic safety depends on many factors, basic three are: the behavior of driving a vehicle, the technical condition of the vehicle and the road and weather conditions prevailing on it. The technical condition of the road surface, the competent skid-Justice from the point of view of road infrastructu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last