Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulphur isotopes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 47--48
2
88%
Geological Quarterly
EN The stable-isotope compositions of oxygen and sulphur from 30 gypsum samples obtained from three drill cores of the Mogilno Salt Dome cap-rock have been analysed; the Mogilno Salt Dome itself is composed of Zechstein evaporites. d344
3
88%
Geological Quarterly
2005 Vol. 49, No. 2 235--242
EN Published sulphur and oxygen isotope age curves for the late Neoproterozoic-Early Cambrian time interval have been based on studies of sulphate intervals of the East Siberian salt giant. We report here on sulphur and oxygen measurements for sulphate dispersed in, or forming laminae in, the rock salt[...]
4
75%
Geological Quarterly
EN We have determined the content of 40Ar* (1.49 nmol/g) and 4He (1.75 nmol/g) in the Baszkówka meteorite by static vacuum mass spectrometry. The radiogenic argon content was calculated from the measured argon spectrum using the equation: 40Ar* = 40Ar - 295.536Ar assuming a potassium content of 680 ppm[...]
5
75%
Geological Quarterly
2014 Vol. 58, No. 3 439--448
EN Ten new determinations of the stable sulphur isotope content of anhydrite from Badenian rock salt in the Hrynivka 525 borehole (Ukrainian Carpathian Foredeep) show that δ34S values in anhydrite range from +20.2 to +22.7‰ and the average value of δ34S is +21.4 ± 0.3‰. Those values are similar to thos[...]
6
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2015 nr 464 61--77
PL W artykule opisano wyniki analiz izotopowych siarki siarczkowej przeprowadzonych po raz pierwszy w PIG-PIB za pomocą nowoczesnej mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MC. Rezultaty wskazują na dużą precyzję i szybkość analiz metodą SIMS oraz na wysoką powtarzalność wyników. W porównaniu z analizą stosunków [...]
EN Results of sulphur isotope analyses in sulphides by use of modern ion microprobe equipment – SHRIMP IIe/MC – are described in the paper. Measurements with an application of the SIMS method indicate high precision, fast procedure as well as high repeatability of results. Considering the sulphur isoto[...]
7
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2017 nr 468 97--108
PL W pracy zaprezentowano wyniki analiz składu izotopowego siarki w ok. 130 próbkach siarczków i 50 próbkach siarczanów, pobranych z różnych partii złoża eksploatowanego w kopalni Lubin. Proste siarczki miedzi mają izotopowo bardzo lekką siarkę. Dla digenitu średnią wartość δ34S określono na –35,9‰, a [...]
EN The paper presents the results of sulphur isotopic analyses conducted on 130 samples of sulphides and 50 samples of sulphates, collected in different parts of the Lubin mine. Simple copper sulphides contain isotopically very light sulphur. For digenite average value of δ34S was found to be –35,9‰, a[...]
8
51%
Przegląd Geologiczny
EN Geochemical analysis of the 50 samples of the Middle Triassic black shales (organic carbon-rich siltstones) has been carried out. The black shale samples (up to 4.92 % TOC) have been collected in the stratotype profile of the Bravaisberget Formation, west Spitsbergen. In the examined profile, the bl[...]
9
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 303--320
PL Szczegółowe badania geochemiczno-mineralogiczne okruszcowanych skał ze złoża w Czarnowie wykazały obecność kilku różniących się składem i teksturą złotonośnych typów rud siarczkowo-polimetalicznych, występujących w żyle kwarcowej, jak również w skałach ją otaczających (łupki, amfibolity i skały węgl[...]
EN Detailed geochemical-mineralogical studies of ore samples from the Czarnów deposit revealed the presence of ores with different composition and texture of gold-bearing sulphide polymetallic ores. They are hosting by quartz vein and its country rocks (schists, amphibolites and calc-silicate rocks). A[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last