Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulfate-reducing bacteria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN The paper presents results of investigations performed by Devanatban-Stacbursky method of hydrogen permeation in sea water with sulphate reducing bacteria and for comparison in sterile conditions. The investigations were carried out for specimens of S690QL steel subjected to beat treatment simulatin[...]
2
75%
Ekologia i Technika
2004 R. 12, nr 5 154-159
PL Bakterie redukujące siarczany są bezwzględnymi beztlenowcami wykorzystującymi w procesie oddychania siarczany jako końcowe akceptory elektronów w procesie zwanym dysymilacyjną redukcją siarczanów. W wyniku swojej działalności wytwarzają duże ilości siarkowodoru. Mikrobiologicznej korozji z udziałem [...]
EN The obligatory anaerobic sulfate-reducing bacteria utilize sulfate as terminal electron acceptor. Microbial sulfate reduction is an important metabolic activity in many reduced habitats. This dissimilatory sulfate reduction is most important bacterial process in anoxic sediments. The sulfate-reducin[...]
3
75%
Ekologia i Technika
PL W pracy omówiono rolę bakterii redukujących siarczany (BRS), w bioremediacji gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu detoksykacji biodostępnych metali ciężkich. Zwrócono uwagę na zalety bioremediacji zachodzącej z udziałem BRS w stosunku do konwencjonalnych procesów fizykochemicznych, np. wap[...]
EN This work presents the role of sulfate reducing bacteria (SRB) in soil bioremediation with special consideration of bioavailability heavy metals detoxication process. Authors brought attention to advantages of bioremediation proceeded with SRB participation compared to conventional physicochemical p[...]
4
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN The fiberglass pipes were used for transportation of water in order to maintain the pressure in the oil field of Zarzaïtine (Region of In Amenas located in the south of Algeria). During the maintenance work in summer, a season well known for its extensive heat, the deposits contained in the pipe, an[...]
5
63%
Ochrona Środowiska
PL Badania przeprowadzono w laboratoryjnym bioreaktorze beztlenowym z wykorzystaniem bakterii Desulfovibrio desulfuricans ATCC 29577. Warunkiem prowadzenia ciągłego procesu beztlenowej redukcji siarczanów były następujące: stosunek [ChZT]/[SO42-]≈2,0, co wymagało ciągłego zasilani[...]
EN Investigations were carried out in anaerobic laboratory bioreactor utilizing Desulfovibrio desulfuricans ATCC≈29577 strain. Conditions of continuous anaerobic reduction of sulfates were as follows: [ChZT]/[SO42-] ratio about 2.0 maintained with continuous sodium lactate feeding[...]
6
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Degradation processes of metallic biomaterials in the oral cavity limit the stability and reliability of dental materials. The influence of environment bacteria Desulfotomaculum nigrificans sulfate reducing bacteria on the corrosion processes of Co-Cr-Mo and Ti-6Al-4V alloys was assessed. [...]
7
63%
Instal
2017 nr 11 65--69
PL Opisano pokrótce przyczyny korozji siarczanowej w kanałach betonowych. Zwrócono uwagę na różne metody przewidywania gwałtowności, z którą dochodzi do destrukcji betonu kanałów ściekowych.
EN The mechanisms of sulfate corrosion of concrete sewers have been briefly summarized. The attention was focused on different methods of forecasting the destruction processes of sanitary unprotected concrete sewers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last