Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suburbia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 40-43
PL Krajobraz jest probierzem procesów zachodzących w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej i światopoglądowej. Jeśli więc stanowi tylko ich wypadkową, małe są szanse na to, by w najbliższym czasie Polska doczekała się miana krajobrazowej perły Europy.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Polskie miasta są świadkami procesu suburbanizacji. Choć zjawisko migracji na przedmieścia stało się powszechne już na poczatku przemian ustrojowych, to szczególnego przyspieszenia nabrało na przełomie wieków. Zmiana miejsca zamieszkania wiąże się zazwyczaj ze zmianą zachowań komunikacyjnych, a jej [...]
3
88%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 3 18--33
PL Krajobraz większości terenów suburbialnych położonych wokół polskich miast jest często krajobrazem dysharmonijnym. Jego formy wynikają ze specyfiki rozwoju suburbiów w warunkach polskich. Jako ekwiwalent przestrzeni publicznych tworzone są na tych terenach prywatne przestrzenie semipubliczne o funkc[...]
EN The landscape is inharmonious in most of the suburban areas in Poland. This is a result of the particular way that suburbs developed around Polish cities. Private, semi-public places with recreational features were built as substitutes for public places. Residents of these communities typically have[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2006 z. 44 83-88
PL Problemy rozwoju zrównoważonego miasta w odniesieniu do postępującego wzrostu konkurencyjności suburbii (strefy podmiejskiej) są tematem niniejszego opracowania. Szczególny nacisk położono na określeniu potencjalnych skutków przestrzennych i społecznych tego zjawiska, podkreślając też wagę niektóryc[...]
EN In this article the main attention was focused on the development of the subur-bian areas in accordance with the sustainable development principles. There was accentuated the importance of the use of various management implements and their impact on the creation of attractive and competitive investm[...]
5
63%
Architektura Krajobrazu
2016 nr 1 4--27
PL W ostatnich latach krajobraz wsi ulega intensywnym przemianom. Co zrobić, aby wieś zachowała tradycyjny charakter, jednocześnie spełniając współczesne standardy i zapewniając mieszkańcom odpowiednią jakość życia? To pytanie, na które szybko trzeba znaleźć odpowiedź. Ważne, aby nie zaprzepaścić i wyk[...]
EN Rural landscape has been subject to intensive transformations in recent years. What ought to be done for it to retain its traditional character and comply at the same time with modern standards as well as provide an appropriate quality of life for its inhabitants? This question needs to be answered [...]
6
63%
Architektura Krajobrazu
2016 nr 1 44--67
PL W warunkach polskich większość suburbiów to sypialnie wielkich miast odznaczające się anonimowością, powierzchownością kontaktów międzyludzkich, gdzie przestrzeń publiczna ogranicza się do przestrzeni przepływów. Celem artykułu było zbadanie, jakie rodzaje miejsc pełnią funkcje miejsc spotkań na ter[...]
EN Most suburbs in Poland serve as bedroom communities for large cities and are characterised by anonymity and superficial interpersonal relations. Public space in these suburbs is reduced to a space of flows. The objective of this paper was to examine what kind of places function as suburban gathering[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last