Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suburban transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1835--1837
PL Nowoczesne technologie, związane z bezprzewodowym przekazywaniem informacji znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce. W artykule omówiony został system biletów miesięcznych, wykorzystujący karty RFID. Przedstawiono opis kart elektronicznych stosowanych w systemie. Szczegółowo została opisana s[...]
EN The article presents an example of the use of RFID cards as electronic monthly ticket. Describes the principle of operation and types of RFID cards. In the next part of the article presents the implemented system running and tickets for suburban lines.
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 6 12--15
PL W ostatnich latach postępuje intensywny rozwój obszarów podmiejskich wokół dużych miast. Powoduje to znaczący wzrost potoków ruchu do miasta. W obsłudze transportowej tych obszarów bardzo często obserwuje się duży udział zmotoryzowanego transportu indywidualnego. Jest to spowodowane dynamicznym rozw[...]
EN In recent years intensive development of suburb areas around big cities has been progressing. It results with a significant increase of traffic stream into a city. A large share of individual motorized transport is being observed in the transport service of the suburb areas. It is caused by the dyn[...]
3
84%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 3 23-30
PL Charakterystyka sieci podmiejskiej komunikacji autobusowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci autobusowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów - Skawina Ajka.
EN Characteristics of suburban bus network system. Spatial and demographic accessibility of bus network. Number of passengers getting on and off on the tram stops. Characteristics of the stop of the highest number of passengers - Skawina Ajka.
4
67%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 3 14--26
PL Jednym z najbardziej rozległych i zaludnionych pasm osadniczych w Polsce jest pasmo obejmujące aglomeracje łódzką i warszawską. W ostatnich kilkudziesięciu latach charakteryzuje się ono wysoką dynamiką rozwoju, a jednym z jej skutków jest szybki wzrost zapotrzebowania na transport, zwłaszcza pasażer[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last