Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suburb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 40-43
PL Krajobraz jest probierzem procesów zachodzących w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej i światopoglądowej. Jeśli więc stanowi tylko ich wypadkową, małe są szanse na to, by w najbliższym czasie Polska doczekała się miana krajobrazowej perły Europy.
2
100%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 82-87
EN Modern and future cities, as a basic place of habitation for most people, create a sociological, special and ecological problem. Around 1900 only 10% of people lived in them, currently this number reaches 50%, and after 2005, the inhabitants of cities will consist of 2/3rds of earth's population. Wh[...]
3
75%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 13-21
EN Outskirts surrounding towns in post-communist East Europe, represent most deteriorated landscape, more destructed then townscape, villages and open landscapes. However transformation in this region since 1989 brings several positive features in space, but unfortunately outskirts and provincial lands[...]
4
75%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 22-35
EN The quality of the area in which we live can be determined in relation to suburban zones putting forward the problem how to reconcile the growing attractivity for investments in suburban areas with those still green open spaces, so far without any investments, without reducing their natural and land[...]
5
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 3 42-43
PL Suburbia wydają się predystynowane do wprowadzania w nich rozwiązań proekologicznych. W kształtowaniu ich sieci osadniczej zastosowanie mogą znaleźć dostępne w ostatnich latach technologie oraz projekty przestrzenne, oparte na ekoideach. Nasila się tendencja do zmiany miejsca zamieszkania z obszarów[...]
6
63%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 431-442
PL Niekontrolowane rozprzestrzenianie się zabudowy niewątpliwie stanowi zagrożenie dla rozwoju i ciągłości miast, a także dla zachowania ładu przestrzennego. Wielopłaszczyznowość suburbanizacji uzależniona jest od różnorakich czynników ją determinujących, np. natury społecznej, ekonomicznej, kulturalne[...]
EN The uncontrolled spread of building certainly is a threat to the development and continuity of the cities, and also for spatial behavior. Multilevel nature of suburbanisation depends on many factors which determine it, eg. social, economic, cultural and environmental as well as political or legal. C[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last