Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substraty biogazowni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 60-61
PL W pracy przedstawiono korzyści z wykorzystania roślin energetycznych do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych oraz zagrożenia jakie mogą stanowić dla rynku żywności. Wskazano kukurydzę jako najbardziej obiecującą pod względem energetycznym oraz wpływ uruchomienia biogazowni na region. Produkc[...]
EN Benefits of using energy crops for biogas production in agricultural biogas plants and the threat they may impose on the food market are presented in the paper. Corn is indicated as the most promising plant in terms of energy production. An impact of biogas plants on a region is also shown. Producti[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 4 1821--1828, CD2
PL Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemu wpływu zużycia paliwa na kosztochłonność pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw. Jest to spowodowane niewystarczającym potencjałem ekonomicznym zasobów. Zwiększenie odległości spowodowane brakiem surowców powoduje potrzebę zwiększenia promienia obsz[...]
EN The aim of this article is signaled influence of the problem on the fuel consumption cost-absorption raw material sourcing for the production of biofuels. This is due to insufficient economic potential resources. Increase the distance due to the lack of raw materials will need to increase the radius[...]
3
84%
Logistyka
2015 nr 5 695--702, CD1
PL Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stosowania substratów w formie kiszonek z roślin energetycznych na środowisko człowieka. Stosowanie foli, uzasadnione ze względu na wysokie straty podczas przechowywania, powoduje dodatkowe emisje gazów cieplarnianych. Powoduje to obniżenie pozytywnego wpływ[...]
EN The aim of the article is to present the effects of substrates in the form of silage from plants energy on the human environment. The use of foil justified because of high losses under-shelf results in additional greenhouse gas emissions. This reduces the positive impact of agricultural biogas plant[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last