Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 2 17--24
EN The buildings with great grandstands are the public places where consequences of failure are very high. For this reason, according to EN 1990 they belong to CC3 class consequence of failure. The reliability class RC3 is associated with the consequences class CC3 [7, 8] and is defined by the β = 4.3 [...]
2
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 20--29
PL Podstawowe przyczyny niepewności parametrów gruntowych: zmienność punktowa in situ oraz błędy pomiarowe. Zestawienie najbardziej prawdopodobnych wartości parametrów statystycznych. Konieczność redukcji niepewności na skutek przestrzennej zmienności parametrów wzdłuż linii poślizgu, na podstawie skal[...]
EN Fundamental sources of the uncertainty of soil parameters: the inherent variability and measurements errors. A set of the most probable values of statistical parameters. Spatial random fluctuations which considerably reduce the variability of soil parameters due to averaging effects along sliding li[...]
3
75%
Safety & Defense
2019 1 20--30
EN In Belarussian geotechnical practice, there are often problems in the design, installation and testing of piles. These problems arise from incorrect knowledge of how piles interact with different soils. In this article, the authors propose solutions to such problems for improving the efficiency of p[...]
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 7 373-377
PL Przedstawiono wyniki obserwacji ciągłej za pomocą systemu pomiarowego, którego główne elementy stanowią 2 wiatromierze, 2 inklinometry na pylonach, 8 czujników siły w cięgnach, 10 tensometrów na konstrukcji stalowej. Prowadzone pomiary stanowią unikatowe narzędzie pozyskiwania informacji o stanie be[...]
EN The results of structural monitoring are presented, based on the data acquired from the system containing 2 anemometers, 2 inclinometers, 8 load cells and 10 strain gauge installed on the steel structure. The measurements carried out there are the specific method for gaining the information on the s[...]
5
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Celem pracy było przedstawienie nowego modelu S-T do projektowania sztywnych oczepów fundamentów palowych opartego na koncepcji zwiększonego pola u podstawy słupa. W obrębie tak powiększonego pola powierzchni naprężenia ściskające zostały zredukowane na tyle, aby nie doprowadzić do zmiażdżenia krzyż[...]
EN The aim of this work is to present a new strut-and-tie model for design of rigid pile caps based on the concept of magnified area under the column. In this magnified area, compressive stresses have been reduced enough not to cause crushing of the struts. An iterative algorithm is used to determine t[...]
6
63%
Logistyka
2015 nr 4 6531--6538, CD2
PL W artykule omówiono konstrukcyjne, eksploatacyjne i techniczne aspekty monitorowania konstrukcji obiektów logistycznych. Omówiono kwestie wpływające na zasadność i celowość bieżącego, automatycznego monitorowania konstrukcji, szczególną uwagę zwracając na takie aspekty jak znaczenie obiektu, jego wi[...]
EN The paper discusses the construction, operational and technical aspects of monitoring of the logistics buildings structure. Issues affecting legitimacy and desirability of the real-time, automated monitoring of the structure are discussed, with particular attention to the aspects such as importance [...]
7
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 519--532
PL Celem artykułu jest ukazanie roli rehabilitacji, modernizacji i adaptacji - głównych działań inżynierskich, w procesie rewitalizacji budynków zabytkowych. W oparciu o własne doświadczenia, w działalności inżynierskiej i naukowej, autor dokonuje analizy tego procesu, ukazuje problemy i zagrożenia ora[...]
EN The aim of this article is to show the role of the rehabilitation, modernization and adaptation, the main engineering activities, in the historic buildings revitalization process. Basing on author’s experience in the field of engineering and science, the analysis of this process is made, including t[...]
8
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 60--63
PL Artykuł dotyczy katastrofy budowlanej hali magazynowej w jednym z centrów logistycznych. Bezpośrednią przyczyną zawalenia się dachu hali była niesprawność instalacji odwodnieniowej. W artykule przedstawiono aspekty prawne wadliwego wykonania obiektu i przeprowadzono ocenę wpływu rozwiązania konstruk[...]
EN The case study of a storage hall disaster in one of the logistics center was presented in the paper. The direct reason of the collapse of the roof of the hall was the failure of the drainage system. The legal aspects of faulty workmanship of structure was considered in the paper. An assessment of th[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 59--61
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last