Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural fund
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2007 nr 7-8 48-49
PL Na 11 starających się cztery stacje demontażu otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych. Mogą żałować ci, którzy do składania wniosków nawet nie przystąpili, a było ich niemało. "Zwycięskie" stacje demontażu otrzymały łącznie ze środków publicznych prawie 1 mln zł.
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na działania zmierzające do wyrównania dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych ins[...]
3
80%
Problemy Jakości
PL Podstawowe zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego UE, obejmujące m. in.: cele, zasady i instrumenty europejskiej polityki regionalnej oraz założenia nowej polityki regionalnej Unii na lata 2000-2006.
4
80%
Polish Journal of Management Studies
PL Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej dało możliwość uczestnictwa w programach finansowych skoncentrowanych na różnych sferach społecznych i gospodarczych, finansowanych w znacznej mierze ze środków UE. Jednym z obszarów dotacji była ochrona środowiska. Ze względu na specyfikę projektów środow[...]
EN The accession of Slovakia into the European Union significantly supported the possibility to participate in financial programs focused on different areas of social and economic spheres, financed substantially from EU sources. One of the subsidy areas has been the environmental protection. Due to the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last