Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop zespolony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 6 324-326
PL Omówiono rozwiązania wybranych stropów zespolonych, w których belki dozbrajano prętami użebrowanymi. Dzięki temu stropy mogły mieć mniejszą wysokość konstrukcyjną.
EN Structural solutions of selected steel-concrete composite loors are presented. Conjunction of steel beams with in situ concreted slab permits to decrease the hight of beams and consequently the depth of the floor. The regulation of bearing capacity has been obtained by adding supplementary rebars.
2
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 105-113
PL Referat przedstawia wyniki badań laboratoryjnych dwóch modeli stropów zespolonych drewniano-żelbetowych wzmocnionych za pomocą kompozytów z włóknami węglowymi. Przedstawiono również porównania nośności i ugięć w odniesieniu do stropów drewnianych i zespolonych drewniano-żelbetowych bez wzmocnienia.
EN The results of laboratory tests of two models of composite wooden - concrete slab strengthened by means of carbon reinforced composites are presented in the paper. The comparisons of load capacity and deflection referred to the wooden and wooden - concrete composite slabs without strengthening are p[...]
3
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 9 522-526
PL Badano strop zespolony deskowy 2K o rozpiętości w świetle podpór 5,82 i 5,37 m. Opisano przebieg i wyniki badań. Stwierdzono, że analizowany strop zachowywał się jako strop w pełni monolityczny, a jego nośność odpowiadała nośności stropu monolitycznego.
EN The reinforced concrete floor is built in two phases. Firstly - lying precast concrete "boards" with spans 5,82 and 5,37 m, strong enough to carry the load of the second phase, it means cast in situ r.c. slab. Authors have stated that after curing concrete the bearing capacity of composite floor sui[...]
4
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 2 103-108
PL Przedstawiono sposób uwzględniania w obliczeniach współpracy poprzecznej stropów deskowych. Umotywowano konieczność uwzględnienia w miejscu styku prefabrykatów pasm o zmniejszonej grubości. Określono wartości błędów wskutek pominięcia w obliczeniach ortotropii stropu, wynikłej z różnego poziomu poło[...]
EN The metod of estimation and consideration of the transverse cooperation of 'board-like' floor precast elements is refered. The analytic error resulted from omission of orthotropic cooperation of precast floor elements is estimated.
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 221-225
PL Omówiono sposób wzmocnienia stropów w wyniku zespolenia belek stalowych z nowo wykonaną płytą żelbetową. Podano przykład obliczenia takiego stropu.
EN The strengthening method applied for steel/ceramic floor slab in old public buildings is presented. The steel beams which have been placed in the structure are treated as basic bearing elements connected by anchors with the new RC slab. The computational example which shows the efficiency of utylizi[...]
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 601-602
PL Przedstawiono zespoloną żelbetową konstrukcję stropu pracującego dwukierukowo, typu Filigran. Szczegółowo omówiono prototypowe rozwiązanie oparcia stropu za pośrednictwem belki brzegowej na słupach skrajnych. Rozwiązanie zweryfikowano badaniami na modelach w skali 1:1.
EN The paper presents combined RC floor construction of a mezzanine used in hypermarket HYPERNOVA in Łódź. Two-way working floor was designed as the Filigran technology. Prototype manner of support with using edge beam above extreme columns was circumstantially discussed. This solution was verified by [...]
7
80%
Przegląd Budowlany
8
70%
Konstrukcje Stalowe
2012 nr 6 36-37
9
70%
Konstrukcje Stalowe
2007 nr 6 44-47
10
70%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 530-532
PL Opisano wyniki badań wytrzymałościowych płyt zespolonych betonowanych na blachach FLORSTROP T59Z. Celem opracowania jest określenie wpływu zastosowania zakotwienia skrajnego na nośność płyt zespolonych. Wykazano skuteczność tego zakotwienia.
EN This article presents test results of FLORSTROP composite slabs resistance. The aim of this paper is to present influence of end anchorage for composite floor capacity.
11
70%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano sposoby zespolenia blach fałdowych z betonem i wymiarowania stropów. Omówiono technologię ich wykonywania.
EN Methods of integration of corrugated steel sheets with concrete and methods of design analysis of such composite floor structures are presented. Method of realization of such floors is also described.
12
70%
Materiały Budowlane
2005 nr 3 32-36
13
70%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 2 99-102
PL W analizie wykorzystano program ABC-Płyta. Rozważono modele stropu o różnych rozpiętościach i różnych grubościach. Określono siły, jakie powinno przenieść pionowe zbrojenie przykrawędziowe w strefie działania momentów zginających ujemnych.
14
70%
Materiały Budowlane
1998 nr 5 9-13
15
70%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 11 587-590
PL Dokonano przeglądu konstrukcyjnych rozwiązań stropów zespolonych, dostosowanych do prowadzenia instalacji w przestrzeni konstrukcyjnej. Omówiono sposób wykonania i zakres zastosowań poszczególnych rozwiązań, podano ogólne zasady obliczania elementów oraz wykaz publikacji źródłowych.
EN The review of hollow floors constructions adjustable for conducting installation systems inside the structures has been accomplished. The possible application of presented consructions is analysed. General rules of computation elements as well as publication index are given.
16
61%
Materiały Budowlane
2011 nr 11 8-9
17
61%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 2-5
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 50 [256] 211-218
PL Przedstawiono wyniki badań nowego typu łącznika do zespolonych stropów stalowo-betonowych. Łączniki zaprojektowano w postaci odcinków kształtownika kapeluszowego mocowanych do belki za pomocą wstrzeliwanych gwoździ. Badania prowadzono na modelach połączeń ścinanych oraz na segmencie stropu w skali n[...]
EN The test results of a new type of the shear connector are presented. The connector is made from a piece of steel section and connected to steel beam by shot nails. The experiment included a push-out tests and a test of a floor in natural scale. The shear resistance and ductility of connector have be[...]
19
61%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 3 56-58
20
61%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 649-652
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne węzłów zespolonych stalowo-betonowych, stosowanych w konstrukcjach budynków szkieletowych. Omówiono problemy badawcze związane z polepszeniem właściwości eksploatacyjnych węzłów zespolonych oraz zakres badań przewidzianych do realizacji na Wydziale Inżynierii [...]
EN Design solutions referring to composite steel-concrete joints in skeletal building structures are dealt with. Research needs with regard to better performance of composite steel-concrete joints and a scope of research to be carried out at the Civil Engineering Faculty of the Warsaw University of Tec[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last