Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop sprężony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 604-606
PL Przedstawiono przebieg oraz wyniki badań poligonowych zmodyfikowanego stropu gęstożebrowego Teriva II pod obciążeniem działającym długotrwale. Elementami nośnymi stropu były belki kratownicowe o częściowo sprężonych stopkach betonowych. Wykazano możliwość zastosowania tego rodzaju stropu zarówno w b[...]
EN The proceeding and results of testing ground investigation of modified close-ribbing floor Teriva II under long lasting loading are presented. The carrying members were frameworks with partially prestressed beam flanges. The possible using this type of floors in housing and also in case of floor spa[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 5 257-259
PL Zastosowano sprężone stropy płytowe oparte na konstrukcji trzonu i ścian zewnętrznych (bez podpór pośrednich). Opisano rozpatrywane warianty rozwiązania stropów. Przedstawiono niektóre problemy realizacyjne.
EN The prestressed concrete slabs were applied to avoid additional supports. These slabs were supported by core and external walls. Review of slab structure types considered in design. Selected realization problems were described.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 214-217
PL Podano wyniki badań pasma stropu o rozpiętości 9,70 m i wysokości 340 mm, z belkami, których stopki sprężono dwoma splotami. Stwierdzono możliwość zastosowania tego rodzaju belek w stropach gęstożebrowych dużej rozpiętości.
EN The paper presents field testing of typical rib-and-slab floor, modified by authors. The modification was carried out by prestressing of prefabricated steel truss-concrete beams. In result the floor of 10 m span was obtained. The investigations proved the floor may be universally applied in general [...]
4
88%
Przegląd Budowlany
5
88%
Materiały Budowlane
2008 nr 11 22-24
6
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 6-6
7
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 2 12--15
8
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 47 141--147
PL W artykule przedstawiono system stropowy często stosowany podczas wymiany stropów w budynkach istniejących. System Stropowy Rector opiera się na bardzo wytrzymałych strunobetonowych belkach, które pozwalają na projektowanie stropów niższych, o większych rozpiętościach oraz mniejszych ugięciach. Wype[...]
EN The paper discusses a structural ceiling system, which is frequently used for replacing structural ceilings in existing buildings. The Rector Structural Ceiling System is based on highly resistant pre-stressed concrete beams, which enable to design lower ceilings, with a longer span and lower defl e[...]
9
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 17-17
10
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 5 180-184
11
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 4-B 193--202
PL W projektowanych obecnie budynkach bardzo często zachodzi konieczność lokalizacji dużych, wolnych od podpór, przestrzeni w dolnych kondygnacjach przy zupełnie odmiennym układzie konstrukcyjnym wyższych kondygnacji. W realizowanym projekcie budynku hotelowego autorzy pracy zaproponowali sprężony ukła[...]
EN Very often is necessary to use large spaces without supports in low floors in designed building where the construction system of the higher levels is completely different. In realized design for hotel building the authors of this paper have proposed prestressed structure made up two slabs and concre[...]
12
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 4 186-187
13
63%
Materiały Budowlane
2001 nr 9 147-150
14
63%
Przegląd Budowlany
15
51%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 6 300-309
PL Przedstawiono wskazówki do projektowania wstępnego, obliczeń i wymiarowania stropów. Podano propozycje dotyczące określania schematu statycznego, oszacowania grubości stropu, wyboru materiałów oraz ustalania układu sprężenia. Zwrócono uwagę na specyfikę trasowania cięgien. Stwierdzono, że zastosowan[...]
EN The guide liner for initial designing, calculation and dimentioning of floors. The proposal of material selection and establish static scheme, floor thickness and prestressing location. The authors have stated that application of tensioned members without adhesion in that floors is worthy of widespr[...]
16
51%
Przegląd Budowlany
17
45%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 5 28--32
PL Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autoro[...]
EN The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the arti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last