Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop monolityczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 1 56-58
2
88%
Materiały Budowlane
1998 nr 5 9-13
3
88%
Materiały Budowlane
2008 nr 11 22-24
4
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 5 20-22
5
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 2-5
6
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 69-70
7
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 3 37-39
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 9 475-476
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 7 371-373
PL Przedstawiono rozwiązania, w których popełniono błędy w analizach pracy konstrukcji stropów prefabrykowano-monolitycznych, które w projekcie budowlanym przyjęto jako stropy żelbetowe monolityczne. Dotyczą one wprowadzania zmian na etapie projektu wykonawczego. W miejsce tradycyjnego stropu monolityc[...]
EN This paper presents a case study of design stage errors committed in analyses of ceiling structures type, which were originally designed as monolithic. They concern changes introduced at the stage of the construction design. Instead of the traditional monolithic slab, precast slab elements of Filigr[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 134--135
PL W artykule zwrócono uwagę na bardzo wąski zakres informacji uzyskiwanych na drodze badań niszczących. Badanej próbce wykonanej w laboratorium lub wyciętej z konstrukcji jest przyporządkowana tylko jedna liczba, odpowiadająca wytrzymałości na ściskanie w połowie jej wysokości. Metoda ultradźwiękowa, [...]
EN In the article, attention is drawn to the very narrow range of information obtained by means of destructive tests. Only one number is assigned to the tested sample made in the laboratory or cut out of a structure and it is equivalent to compressive strength in the middle of its height. The ultrasoun[...]
11
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 94--96
PL W artykule przedstawiono przypadek zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji, sygnalizowanego pękaniem ścian działowych (wysokości powyżej 3 m). Uszkodzone ściany działowe oparte były na monolitycznych stropach żelbetowych, w których wykonane były liczne otwory o powierzchni kilku m2, w różny sposób usy[...]
EN The article presents the case of a safety risk signalled by the cracking of partition walls at a height above 3 m in a structure based on monolithic reinforced concrete floors with openings with surface areas of several m2 situated on the axes of the columns, sometimes directly adjacent to the colum[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 117--120
13
45%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 3 42--47
PL Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważy[...]
EN The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor[...]
14
45%
Przegląd Budowlany
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja popularnych w Polsce systemów stropowych, w tym również rozwiązań najnowszych, których stosowanie przynosi określone korzyści zarówno pod kątem technicznym, funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W pierwszej części niniejszej publikacji zostaną omówione: gęsto[...]
EN The aim of this article is to present the most popular flooring systems in Poland, including the latest solutions, whose application brings certain technical, functional and economical advantages. In the first part of this paper, we will discuss: Vector rib-and-slab floor, monolithic ceiling and bea[...]
15
45%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 5 28--32
PL Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autoro[...]
EN The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the arti[...]
16
45%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 3 14--16
17
38%
Materiały Budowlane
2008 nr 5 2-4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last