Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop żelbetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono sposób naprawy uszkodzonych żelbetowych stropów monolitycznych w realizowanym budynku jednorodzinnym. Stwierdzono zarysowania i nadmierne ugięcia płyt stropowych. W wyniku wykonania oględzin, pomiarów, badań sklerometrycznych betonu i kontrolnych obliczeń konstrukcji ustalono, że niedo[...]
EN The paper presents method of repairing of monolithic reinforced concrete floors in individual house being under construction. Cracks and excessive deflections of floor slabs were found. Non-destructive tests of concrete and construction analysis proved that floor slabs had been designed and executed[...]
2
80%
Przegląd Budowlany
3
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2011 nr (8) 187--192
EN The paper is concerned on reinforced concrete voided flat slab solution. Kinds of structures as well technology of constructing are shortly described. Construction, costing, energy saving and environmental advantages of chosing constructions such as BubbleDeck and Cobiax Deck in opposite to plain re[...]
4
70%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 592-600
PL W referacie przedstawiono problemy związane z wystąpieniem stanu awaryjnego konstrukcji stropu żelbetowego nad garażem podziemnym, w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, wykonywanym w wydzielonym, rewitalizowanym obszarze zabudowy miejskiej. W pracy wskazano na przyczyny powstałych zagrożeń bezpiecze[...]
EN In this paper problems related to a failure state of a reinforced concrete ceiling over a subterranean carpark in a multi-family residential building constructed in a detached, revitalised zone of urban building are discussed. The reasons for occurred safety risks were pointed out - wrong design ass[...]
5
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 11 39-40
6
70%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 219-226
PL W artykule przedstawiono przypadek spękań betonu płyt stropowych na całej wysokości przekroju ,które pojawiły się podczas realizacji budynku mieszkalnego. Na podstawie badań na obiekcie i badań laboratoryjnych oraz strukturalnych (elektronomikroskopowe, rentgenowskie, derywatograficzne) przeanalizow[...]
EN In the paper a case of ceiling slabs concrete cracking running across the entire depth of cross-section, which occurred during construction of residential house is presented. Reasons for damage and repair possibilities were analyzed basing on in-situ and laboratory tests including structural ones (S[...]
7
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 5 34-35
8
70%
Materiały Budowlane
2006 nr 4 109-111
9
70%
Przegląd Budowlany
10
61%
Materiały Budowlane
2009 nr 5 20-22
11
61%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 69-70
12
61%
Materiały Budowlane
2006 nr 5 14-16
13
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Na podstawie wieloletnich badań własnych i w nawiązaniu do zaleceń literaturowych przedstawiono problemy dynamicznej pracy dwóch rodzajów stropów przemysłowych obciążonych maszynami. Omówiono też możliwość identyfikacji wytężenia dynamicznego elementów stropów w przypadkach, gdy bezpośredni pomiar j[...]
EN On the base of autor's own multi-years investigation the problem of dynamic behaviour of two kinds of industry floors loaded with machinery has been presented. The possibility of identification dynamic efforts of the floor units in case when the direct measurement is difficult or impossible has been[...]
14
61%
Materiały Budowlane
2003 nr 7 61-63
15
61%
Materiały Budowlane
2002 nr 4 44-44
16
61%
Materiały Budowlane
2005 nr 3 55-56
17
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki analizy stanów granicznych nośności i użytkowalności stropu. W wyniku analizy metodą klasyczną stwierdzono, że zrealizowana konstrukcja wymaga wzmocnienia. Analiza konstrukcji z uwzględnieniem efektu plastycznego wzmocnienia doprowadziła do odmiennych wniosków. Artykuł podsumowa[...]
EN The limit state analysis of carrying capacity and exploitation of existing rib-and-slab floor construction is presented. The result of classical computation using linear-elastic theory proved that the construction must be reinforced. The analysis regarding yield criterions has lead to another conclu[...]
18
61%
Przegląd Budowlany
19
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne stropu o wymiarach 18,5 x 24,8 m, wykonanego nad podziemną stacją o średnicy wewnetrznej 22 m i ścianie grubości 1,4 m. Na stropie tym wykonano budynek piętrowy.
EN Structural solution of the RC deck 18,5 x 24,8 m built covered subterranean circular sewage plant of inside diameter 22 m and wall thickness 1,4 m has been presented. On this deck one storey building has been set up.
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2005 Z. 26 201-208
PL Spośród wielu typów stropów żelbetowych coraz większą popularność zdobywają ustroje płytowo-słupowe. Łączą one prostotę konstrukcji z korzyściami funkcjonalnymi. Ustroje te jednak wymagają szczególnie starannego projektowania i wykonawstwa. W pracy zaprezentowano przypadek poważnych uszkodzeń płyty[...]
EN The reinforced concrete flat slab structures become more and more popular because of their structure simplicity as well as functional advantages. At the same time this type of structure needs careful designing and execution. The example of significant damages of slab caused by extra-static influence[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last