Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stroke
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Science
EN In this paper we present the results of a two-year study aimed at developing a full-fledged computer environment supporting post-stroke rehabilitation. The system was designed by a team of computer scientists, psychologists and physiotherapists. It adopts a holistic approach to rehabilitation. In or[...]
2
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 216 153--158
PL Przedstawiono metodę wyznaczania pracy użytecznej prasy korbowej, która posłużyła do wyznaczenia tej pracy w przypadku napędu silnikiem elektrycznym zasilanym przez przetwornicę częstotliwości (falownik). Falownik umożliwia płynną i szybką zmianę szybkobieżności prasy.
EN The drives of crank press was equipped in motor and inverter. The paper presents method of determine curve of useful work and mechanical efficiency for crank press. The curve were obtained during upsetting.
3
88%
Hydroacoustics
2016 Vol. 19 83--92
EN Acoustocerebrography (ACG) is a set of techniques designed to capture states of human brain tissue, and its changes. It is based on noninvasive measurements of various parameters obtained by analyzing an ultrasound pulse emitted through the human’s skull. ACG and Magnetic Resonance Imaging (MRI) res[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 265-268
PL Celem pracy było stworzenie projektu aparatu ułatwiającego poruszanie się osobom po wylewie. W tym celu przeanalizowałem sposoby rehabilitacji osób po udarze, oraz urządzeń wspomagających proces powrotu do zdrowia. Za pomocą wywiadu środowiskowego (lekarz neurolog, rehabilitant, chorzy) ustaliłem za[...]
5
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Poruszono kwestię szacowania przyrostów obciążeń podczas udarów. Od uzyskiwanych wyników często zależy ostateczna postać konstrukcyjna części maszyn, zespołów, układów zabezpieczających, a popełnione w trakcie projektowania błędy przyczyniają się do wzrostu awaryjności maszyn i kosztów eksploatacji.[...]
EN The issue of estimating the increase of loading during the impact loads was discussed. The final construction of the machine's elements, assemblies, protective systems often depends on the received results. Mistakes made during the designing cause the increase of machines failure and operating costs[...]
6
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 135--138
PL Udar mózgu jest jedną z najpoważniejszych chorób stanowiących trzecią z najczęstszych przyczyn zgonów. W oparciu o badania siły ścisku dłoni z wykorzystaniem dynamometru elektronicznego firmy Vernier, podjęto próbę oceny zdolności siłowych dłoni pacjentów po przebytym udarze, a także przedstawiono z[...]
EN Stroke is one of the most severe diseases which is the third of the most frequent cause leading to death. Based on studies on hand grip force using electronic dynamometer made by Vernier company, some attempts were taken to assess hand force capability of patients with neurological disorders. Also t[...]
7
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The functional gait problems encountered by stroke patients include impaired balance, abnormal gait pattern with marked asymmetry, pathological trunk and spinal motion. Many different methods of physiotherapy are used to improve functional ability (especially gait) in stroke patients, but their effi[...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Telerehabilitation is one of the newest branches of telemedicine which has been developed because patients need regular trainings outside the medical institution but still under specialist supervision. It helps maintain regularity of exercises and reduces costs. The professional and advance[...]
9
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 346--349, CD
PL Niniejsza praca dotyczy metod komputerowego wspomagania mających na celu zwiększenie skuteczność rozpoznania słabo widocznych objawów udaru niedokrwiennego mózgu na podstawie przetwarzania i analizy obrazów tomografii komputerowej. Efekty przetwarzania były ocenione i porównywane przy wykorzystaniu [...]
EN Presented work was aimed for developing methods supporting effective diagnosis of early ischemic stroke based on the processing and analysis of computer tomography images. The proposed algorithms were designed to improved recognition of hidden symptoms of early stroke, and automatic detection of sus[...]
10
75%
Acta Mechanica et Automatica
2018 Vol. 12, no. 3 217--220
EN Neurological disorders are diseases of the brain, spine and the nerves that connect them. There are more than 600 diseases of the nervous system, such as epilepsy, Parkinson's disease, brain tumors, and stroke as well as less familiar ones such as multiple sclerosis or frontotemporal dementia. The i[...]
11
75%
Engineering Management in Production and Services
EN To model and analyse stroke care and assistance provision in the Portuguese context from the network perspective. We used the network theory as a theoretical foundation for the study. The model proposed by Frey et al. (2006) was used to elicit and comprehend possible interactions and relations betwe[...]
12
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 171--176
EN This paper describes the development of a robot for functional movement training of arm, forearm and hand after stroke. Introduction presents statistical data about upper limb motor disability. This new solution of manipulator gives a chance to realize controlled passive and active exercises. Partic[...]
13
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Rezonans magnetyczny (RM) z obrazowaniem dyfuzyjnym (DWI) jest badaniem o bardzo wysokiej czułości i swoistości w rozpoznawaniu wczesnych zmian niedokrwiennych/obrazowaniu obrzęku cytotoksycznego. W ostatnich kilku latach wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem tensora dyfuzji do oceny dynamiki wczes[...]
14
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Stroke is the third cause of death in contemporary society and causes many disorders. Clinical scales, ground reaction force (GRF) and objective gait analysis are used for assessment of patient’s rehabilitation progress during treatment. The goal of this paper is to assess whether signal correlat[...]
15
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Udary mózgu, będące dramatycznym powikłaniem chorób układu naczyniowego, stanowią duży problem zdrowotny we współczesnym społeczeństwie, prowadząc do niepełnosprawności, otępienia i depresji, a często też do śmierci. Trudności w chodzeniu stwierdza się u 70% osób przeżywających udar, natomiast u 30%[...]
EN Apoplectic stroke is a dramatic complication of the cardiovascular system's diseases and it has become one of the most distressing health problems of contemporary societies. Often it results in handicap, postapoplectic dementia, depression and high death rate. Around 70% of survivors have difficulti[...]
16
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Wideonystagmografia (VNG - videonystagmography) jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce otoneurologicznej. Pacjenci po udarze w obrębie móżdżku i/lub pnia mózgu często skarżą się na zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Nieprawidłowości w obrębie móżdżku, w obszarze tylneg[...]
EN Videonystagmography (VNG) is one of the basic tools used in the otoneurological examination. Patients after stroke in cerebellum and/or in brain stem often complain due to vertigo or dizziness. Disturbances in cerebral posterior circulatory area may impair visual-oculomotor and vestibular-oculomotor[...]
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wyniki wieloletnich prac badawczych wykazują, że obciążenia eksploatacyjne wywołują w niektórych przypadkach globalne i lokalne stany niestabilne. Zjawisko to wywołane jest rezonansami lub impulsowymi udarami. Przedstawiona poniżej analiza numeryczna drgań własnych z całek konstrukcji nośnej koparki[...]
EN Results of long-term researches show that service loads, in some cases, cause global and local unstable states. This phenomenon is produced by resonant or impulse surges. The aim of numerical analysis of free vibration of the whole supporting structure of the excavator KWK 1200M No 26 shown below is[...]
18
63%
Autex Research Journal
EN The paper focuses on the process of non-contacting kinetic energy accumulation at the dead-end positions of a reciprocating rectilinear motion with a variable stroke. It describes the development of a magnetic-mechanical accumulator that absorbs energy while the moving part is decelerating towards t[...]
19
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In this paper, we present a new brain diagnostic method based on a computer aided multispectral ultrasound diagnostics method (CAMUD). We explored the standard values of the relative time of flight (RIT), as well as the attenuation, ATN, of multispectral longitudinal ultrasound waves propagated non-[...]
20
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Stroke is one of the major causes behind the increased mortality rate throughout the world and disability among the survivors. Such disabilities include several grasp and grip related impairment in daily activities like holding a glass of water, counting currency notes, producing correct signature i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last