Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 476
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 4 549--561
EN The aim of this study was to examine the effect of resonant breathing biofeedback training for reducing stress among manufacturing operators. Resonant breathing biofeedback works by teaching people to recognize their involuntary heart rate variability and to control patterns of this physiological re[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The paper is focusing on known publications review concerning the transport device operator stress features and identification possible and their influence at man decision making process. The paper composition include: stress phenomenon analysis, human features and stress interaction analysis, human[...]
3
100%
Challenges of Modern Technology
EN At present, companies show particular care about quality and profit which are inherent with costs. An in adequately set stress between the printing rollers may significantly worsen the quality and increase costs of printing. Until now, a contact between rollers used to be set by a printer, where it [...]
4
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono zależność współczynnika intensywności naprężeń w ostrym wierzchołku otworu w kształcie rombu od kąta wierzchołkowego. Rozważono dwa przypadki obciążenia - jedno- i dwukierunkowe rozciąganie płaszczyzny. Wykorzystując metodę osobliwych równań całkowych otrzymano rozwiązanie dla [...]
EN The unified approach to solve problems of stress concentration around sharp and rounded diamond shaped hole in elastic plane based on singular integral equation method was proposed. At first, the problem was solved for an elastic domain with diamond hole with rounded vertex of large curvature. The m[...]
5
100%
Engineering Transactions
EN A proposition of an energy-based hypothesis of material effort for isotropic materials ex-hibiting strength-differential (SD) e?ect, pressure-sensitivity and Lode angle dependence is discussed. It is a special case of a general hypothesis proposed by the authors in [11] for anisotropic bodies, based[...]
6
100%
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
2011 nr 5 9-13
EN This article deals with determining of fatigue lifetime of structural materials during by multiaxial cyclic loading. The theoretical part deals with the fatigue and with the criterions for evaluation of multiaxial fatigue lifetime. The experimental part deals with modeling of combined bending - tors[...]
7
100%
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
2011 nr 4 49-54
EN The aim of this investigation is to evaluate the influence on fatigue behavior of the welded aluminum alloy AlMgSi07. For the experimental measurement of fatigue of these welds, it is needed to analyse all the changes, which will occur in the weld material in comparison with the basic material. The [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 379-384
EN There was proposed a singleaxis phenomenological model of energetic type for description of nonelastic deformation and metal damage along with the joint actions of static and cyclic loads. Amplitude values of cyclic stress component made up not more then 10% of static stress. There was carried out e[...]
9
100%
Advances in Materials Science
EN The study presents some strength parameters of structural materials, including steel grades 13HMF, P91 and P92, currently used in professional power engineering to produce pipelines, boiler super-heaters, steam tanks, steam pressure tanks and pipelines designed to operate at the temperature range up[...]
10
100%
Optica Applicata
EN Molecular dynamics simulation was used to study the influence of a relative size of adsorbed and substrate atoms on the stress of growing films. Atoms in the system interact via the Lennard-Jones potential. The simulations were performed at a fixed value of systems temperature. The relative size of [...]
11
100%
Optica Applicata
EN Stress evolution during deposition of 50 nm Au thin films by thermal evaporation in a UHV system and then stress modification during thermal vacuum annealing have been performed. For stress measurement a substrate curvature approach has been applied. The changes in stress versus temperature linked t[...]
12
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 11 38-41
PL Łożyska wału trzypodporowego traktuje się zazwyczaj jako podpory doskonale sztywne o charakterze przegubowym. Literaturowe wyznaczanie reakcji i momentów gnących wałów trzypodporowych odbywa się przy uwzględnieniu tylko sprężystości wału. Nie uwzględnia się sprężystości podpór. W rzeczywistości w ło[...]
EN Bearings of the three-bearing shaft are treated usually as an ideally stiff articulated supports. Determination of reactions and bending rnoments of three-bearing shafts take place only with the consideration of shaft elasticity. There is not considered elasticity of bearings. In fact strain is pres[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 195-201
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 71-84
PL W pracy zostało przeprowadzone porównanie rozkładu naprężeń w ścianach konstrukcyjno-usztywniających dla przypadków najczęściej stosowanych metod obliczeniowych. Autorzy przeprowadzili analizę dwóch konstrukcji poddanych działaniu obciążenia poziomego: tarczy ściennej osłabionej rzędem otworów oraz [...]
EN The comparision of stress layout in the construction walls was carried out in this paper. Authors analysed two kind of constructions under horizontal load: wall plane with vertical row of hole and wall with vertical connection band. The influence of the material propriety on the normal stress state[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 257-264
PL Prezentowana praca obejmuje badania rozciąganych cienkich tarcz z otworami, przy różnych stosunkach średnicy do szerokości tarczy, a zatem dla różnych koncentracji naprężeń, w celu weryfikacji zakresu liniowej sprężystości odkształceń w strefach koncentracji naprężeń. Mikroskopowa obserwacja strefy [...]
EN Presented work includes results of the research of thin plates with openings under tension. The opening diameters related to the plate width were varied. The research was made in order to verify the range of linear elasticity in the region of stress concentration. Microscopic observation of the maxi[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 5-13
PL W pracy przedstawiono analizę rozkładu naprężeń w ściskanej płycie z uwzględnieniem plastycznego kontaktu i nieliniowego tarcia. Otrzymane rozwiązanie pozwala obliczyć naprężenie promieniowe i obwodowe oraz rozkład nacisków osiowych w zależności od promienia tarczy.
EN The analysis of stress pattern in compressed disk is presented. Plastic contact and non-linear friction is taken into account in the paper. Radial stress, tangential stress and distribution of radial pressure on disk as a function of disk radius can be determined from obtained equation.
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 477-481
EN The damaging model in the material which takes into account the material grain structure as well as the increasing of the ralative voids square in the specimen cross section under one-axel tensile was developed.
18
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 337-343
PL W pracy przedstawiono analizę naprężeń w wieńcu suszarni tunelowej w czasie obrotu. Dla opracowanego modelu obliczeniowego określono najbardziej wytężone obszary konstrukcji, w pobliżu których wyznaczono doświadczalnie odkształcenia. Przedstawiono wyniki pomiarów naprężeń przy quasi statycznym ruchu[...]
EN Results of numerical calculations of toothed ring loading for horizontal continuous drying stove have been shown in the paper. Most effort places for two elaborated models have been described. The strains in these places were experimentally examined. Results of stress measurements at static and dyna[...]
19
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 2 185-192
EN This paper introduces a simple and approximate of calculating the elastic driving force acting on the interface in two-phase materials. The method is based on considerations of the elastic energy connected with the change in the shape of the interface. The two phases are considered to be elasticall[...]
20
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Pierwsza część artykułu przedstawia teoretyczną analizę i symulację rozkładu naprężeń i temperatury w warstwie obrabianej i narzędziu w czasie skrawania. Zbudowany model strefy dekohezji, oparty na metodzie elementów brzegowych umożliwił identyfikację rejonu max. koncentracji naprężeń. W drugiej czę[...]
EN The first stage of paper presents an analytical analysis and simulation of stress distribution and heat transfer in the cutting layer and the tool during cutting process. Thanks to the model based on the boundary element method it was possible to locate the maximum stress concentration region. The s[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last